Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

De vier belangrijkste soorten vooringenomenheid en hoe u voorkomt dat deze uw enquête beïnvloeden

Vooringenomenheid is de aartsvijand van elke enquête. Wees hier dus voor op uw hoede bij het opstellen van een enquête, zodat u zeker weet dat uw resultaten betrouwbaar zijn. Door de jaren heen hebben we best practices ontwikkeld voor het ontwerpen van enquêtes. In deze best practices wordt uitgelegd hoe u verschillende vormen van vooringenomenheid in onderzoek voorkomt door middel van onbevooroordeelde woordkeuze, structuur en stijl. Toch kunt u nog steeds vooringenomenheid creëren in uw enquête zonder dat u het zelf doorheeft.

Er zijn veel verschillende soorten vooringenomenheid, maar dit wordt vaak door de enquêteschrijver zelf veroorzaakt. Deze vooringenomenheid is geniepig. Dat komt doordat enquêtemakers, zonder dat ze het doorhebben, hun resultaten beïnvloeden om zo de gewenste uitkomst te krijgen. Hierdoor brengen ze echter de geloofwaardigheid en de waarde van de resultaten omlaag.

Kan ik dit soort vooringenomenheid voorkomen?

Jazeker! Hier vindt u de vier meest voorkomende soorten vooringenomenheid en tips om deze proactief te voorkomen in uw enquête:

U kunt onmogelijk de juiste antwoorden krijgen als u de verkeerde vragen stelt. Jammer genoeg kunnen enquêteresultaten eenvoudig negatief worden beïnvloed door vragen die niet diep genoeg ingaan op het onderwerp van de enquête. Stel, u heeft een enquête gemaakt omdat u wilt weten wat de favoriete pizza van uw medewerkers is. U vraagt: “Welke pizza vindt u het lekkerst? Pizza salami, quattro stagioni of margherita?" Er bestaan nog veel meer pizza's, maar deze kwamen niet bij u op en daarom heeft u ze uit de enquête gelaten. In plaats van dat u nu weet wat de populairste pizza is, weet u alleen aan welke van deze drie opties uw medewerkers de voorkeur geven.

Tip: als u verkennend onderzoek doet, zorgt u ervoor dat uw vragen volledig en relevant zijn. Door eerst een enquête met open vragen te houden onder een kleine groep, krijgt u een beter beeld van de reikwijdte van uw enquêteonderwerp en ziet u minder snel opties over het hoofd die voor respondenten belangrijk kunnen zijn. U kunt ook vergelijkbare enquêtes bekijken om te ontdekken welke categorieën en onderwerpen er in het verleden populair waren onder respondenten.

Het lijkt misschien eenvoudig om de juiste groep respondenten te kiezen, maar het leidt vaak tot selectievooringenomenheid. Als u een enquête uitvoert, is het belangrijk om een doelgroep te kiezen die past bij de doelstellingen van uw enquête. Als u ten onrechte deelnemers buitensluit of mee laat doen, kunt u vertekende resultaten krijgen.

Meestal treedt er vooringenomenheid op wanneer er geen duidelijke doelgroep is. Stel, u wilt uw enquête beperken tot mensen met lage economische draagkracht. U kunt deze doelgroep op veel verschillende manier definiëren: mensen met een laag inkomen, mensen met een laag besteedbaar inkomen of mensen die netto niet veel op hun naam hebben staan als hun eigendom, inkomen en schuld wordt meegerekend. Alle drie de beschrijvingen kunnen worden gebruikt om de hele doelgroep die u wilt bereiken aan te spreken. Iedere definitie kan echter ook verschillende resultaten opleveren.

Tip: als u wilt voorkomen dat u de enquête aan de verkeerde doelgroep richt, moet u, voordat u het project begint, bedenken waar uw respondenten aan moeten voldoen. Hiermee zorgt u voor een passende reikwijdte van de enquêteresultaten. Wees bij het verwijzen naar de doelgroep ook specifiek in uw rapporten en bevindingen. Algemene termen, zoals arm, rijk, groot of klein, kunnen leiden tot een verkeerde interpretatie.

Sommige enquêtemethoden maken het voor bepaalde mensen moeilijk of zelfs onmogelijk om aan uw onderzoek deel te nemen. Als u bijvoorbeeld forenzen ondervraagt die op straat lopen, krijgt u geen representatief beeld van mensen die met de auto of de fiets gaan. Door potentiële respondenten op een niet-willekeurige manier uit te sluiten, loopt u risico op vooringenomenheid als de mensen die geen deel uitmaken van het panel er een andere mening op na houden dan de mensen in het panel.

Tip: als u dit soort vooringenomenheid wilt voorkomen, kunt u er het beste voor zorgen dat alle potentiële respondenten evenveel kans hebben om aan uw enquête deel te nemen. Neem het voorbeeld van de forenzen: het zou hier beter zijn om een online enquête te sturen naar iedereen die in uw stad woont of om lokale bedrijven te vragen of ze uw enquête naar al hun medewerkers willen sturen.

Deze manier van vooringenomenheid wordt veroorzaakt wanneer onbewerkte gegevens worden omgezet in verkeerd geïnterpreteerde bevindingen. Meestal zijn het verkeerde of onjuiste statistische technieken die leiden tot de foutieve interpretatie van enquêteresultaten. Vooringenomenheid kan bijvoorbeeld een rol spelen wanneer de maker van een enquête enthousiast is over een bevinding die aan zijn of haar hypothese voldoet, maar geen rekening houdt met het feit dat het enquêteresultaat is gebaseerd op slechts een handjevol respondenten.

Zorg ervoor de juiste steekproefgrootte te hebben om de juiste beslissingen te kunnen nemen aan de hand van de resultaten. Gebruik hiervoor onze steekproefcalculator.

Tip: meestal wordt deze vorm van vooringenomenheid veroorzaakt door eerst informatie te verzamelen en daarna uw data-analysestrategie te ontwikkelen. Stel, om dit soort vooringenomenheid te voorkomen, eerst een data-analyseplan op voordat u uw enquête maakt. Gebruik vervolgens vragen waarvan u weet dat deze goed werken in combinatie met de analyse die u voor ogen heeft. Gebruik bijvoorbeeld meerkeuzevragen als u uw resultaten wilt kwantificeren. Houd van tevoren ook rekening met de verschillende analytische hulpmiddelen die beschikbaar zijn in uw enquêtesoftware. Op die manier weet u, voordat u uw enquête gaat maken, welke soorten analyses wel en niet mogelijk zijn.

Op het eerste gezicht kan het moeilijk lijken om deze vier soorten vooringenomenheid te voorkomen. Als u echter het doel van uw enquête voor ogen blijft houden en goed op de hoogte bent van de onderwerpen die in uw enquête worden behandeld, bent u al een heel eind op weg om af te rekenen met deze soorten vooringenomenheid.

Kortom: zorg ervoor dat u goed beslagen ten ijs komt voordat u met uw enquête begint. Neem de tijd om na te denken over de vier bovenstaande punten en of uw enquêteplan hierop aansluit. Als u de juiste onderzoeksmethode toepast, weet u zeker dat uw eindresultaten geen verkeerd beeld geven.

Sjablonen voor klanttevredenheidsenquêtes

Bespaar tijd en doe geweldige ideeën op met onze gratis sjablonen voor klanttevredenheidsenquêtes. Ontvang vandaag nog de feedback die u nodig heeft.

Hoe de SurveyMonkey Salesforce-integratie u helpt bij het verbeteren van CX-scores

De mogelijkheden van klantgegevens uit Salesforce koppelen aan de feedback van SurveyMonkey voor een betere CX.

Verzamel feedback waarop u actie kunt ondernemen met online evaluatieformulieren

Ontgrendel de kracht van feedback met de online evaluatieformulieren van SurveyMonkey. Ga vandaag nog aan de slag met onze opbouwfunctie voor formulieren.

Meer dan alleen de Net Promoter® Score: waarom context zo belangrijk is

Hoe culturele verschillen impact hebben op de mondiale Net Promoter® Scores en hoe u met context uw NPS-gegevens beter kunt begrijpen