Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan doen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Betere enquêtes maken en snel inzichten vinden met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

Wat is kwantitatief onderzoek? Kenmerken en methodes

In de huidige wereld van Big Data beschikt u ongetwijfeld over veel statistieken: websitebezoekers, conversiepercentages, bestellingen, abandoned carts, offerteaanvragen en ga zo maar door. Maar u kunt deze cijfers pas echt tot leven brengen in combinatie met informatie van mensen. En daar is onderzoek voor nodig, wat u doet door in gesprek gaan met de doelgroep. Daarvoor hebt u de keuze uit kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Hier focussen we ons op het kwantitatieve onderzoek, waarbij u op jacht gaat naar harde cijfers.

We kennen kwantitatief onderzoek vooral uit opiniepeilingen en tevredenheidsonderzoeken. Maar hoe kunt u zelf een kwantitatieve meting uitvoeren en uit welke methodes kunt u daarbij kiezen? Op deze pagina vindt u voorbeelden van kwantitatief onderzoek en leert u te bepalen wat de beste kwantitatieve meting voor uw enquête is.

Kwantitatief onderzoek gaat om kwantiteiten, oftewel hoeveelheden. Deze worden soms in absolute aantallen uitgedrukt, maar vaker in procenten. Dit soort onderzoek wordt gebruikt om harde feiten te presenteren en daar conclusies uit te trekken. Verderop geven we voorbeelden van situaties waarin kwantitatief onderzoek kan worden ingezet.

Bij kwantitatief onderzoek gaat het dus om getallen en statistieken, die worden weergegeven in tabellen, diagrammen en grafieken. Een andere aanpak is het kwalitatief onderzoek, waarbij u gedachten, meningen en ervaringen verzamelt in plaats van cijfers. Volg de link voor een uitgebreidere uitleg over het verschil tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Bij kwantitatief onderzoek maakt u gebruik van een gestructureerde vragenlijst. Die bestaat vooral uit gesloten vragen. Dit zijn vragen waarop maar een beperkt aantal antwoorden mogelijk is. Een klassieke gesloten vraag kunnen mensen alleen met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoorden, bijvoorbeeld: ‘Bent u het afgelopen jaar op wintersport geweest?’ Daarnaast is het ook mogelijk om mensen een beoordelingscijfer te laten geven, of meerkeuzevragen te laten beantwoorden. Meer weten? Lees onze pagina over gesloten vragen. 

De meeste bedrijven en instellingen hebben een doelgroep die bestaat uit duizenden burgers, klanten, gasten, bezoekers, cliënten of gebruikers. Het is dus onmogelijk om die allemaal te interviewen. Daarom wordt kwantitatief onderzoek altijd gebaseerd op een steekproef, waarbij het belangrijk is dat die steekproef groot genoeg is om betrouwbare resultaten te produceren.

Ook moet u nadenken over welke vorm van aanpak het geschiktst is voor uw kwantitatieve onderzoek. Hierbij moet u rekening houden met verschillende factoren, zoals beschikbare gegevens van de doelgroep, de onderzoeksvraag, het budget en de beschikbare tijd. U kunt er ook voor kiezen om een combinatie van methoden toe te passen. Hieronder zetten we de meest toegepaste onderzoeksmethoden voor kwantitatieve metingen voor u op een rijtje.

Een enquête is een vragenlijst waarmee u een grote groep mensen kunt ondervragen, bijvoorbeeld voor marktonderzoek. Een enquête kunt u persoonlijk (face to face) afnemen, maar ook telefonisch of online met behulp van SurveyMonkey. Met een enquête kunt u mensen naar hun gedrag vragen: ‘Hoe vaak per dag checkt u uw WhatsApp-berichten?’ Of u kunt naar hun voorkeuren informeren: ‘Welke tv-zender bekijkt u het meest?’

Een sociaal-wetenschappelijk experiment vereist in de meeste gevallen dat u persoonlijk aanwezig bent bij de respondenten. Dat maakt deze methode niet alleen meer tijdrovend, maar ook meer kosten met zich meebrengt. Een voorbeeld van een experiment is een test waarbij u onderzoekt of mensen uw producten anders beoordelen na het luisteren naar ontspannende muziek dan na het horen van bijvoorbeeld heavy metal.

Bij secundair onderzoek verzamelt u eerdere kwantitatieve metingen die door andere partijen zijn verricht. Dat kunnen bedrijven zijn, maar ook overheidsinstellingen of wetenschapsinstituten. Deze methode wordt ook weleens desk research of literatuuronderzoek genoemd.

Bij observatie worden participanten of objecten waargenomen. Er wordt geteld of gemeten om cijfers te produceren: temperatuur, lengte, aantallen personen, de gemaakte keuzes, enzovoort. Door meerdere observanten in te zetten voorkomt u subjectiviteit. Bij een dergelijke waarneming kunt u kiezen tussen een ongestructureerde observatie (zonder vooraf opgestelde criteria) of een gestructureerde observatie.

De beste manier om kwantitatieve gegevens te verwerken is door ze digitaal te verzamelen. Papieren enquêtes kunnen immers kwijtraken, beschadigen of moeilijk leesbaar zijn. Daarom is een enquête ‘in de cloud’ dan ook een handige oplossing. Bij SurveyMonkey maakt u een dergelijke vragenlijst in een handomdraai, maar daarover later meer.

Bij een digitale enquête komen de onderzoeksresultaten netjes geordend binnen. U kunt de cijfers in realtime bekijken, zodat u eenvoudig een peiling aan belanghebbenden kunt presenteren. Bovendien wordt het met zo’n overzichtelijke uitslag heel wat makkelijker om een verslag te schrijven.

Met kwantitatief onderzoek produceert u cijfermatige informatie. Die kan nodig zijn wanneer u op gegevens gebaseerde beslissingen wilt nemen. Zoals we gezien hebben zijn er verschillende manieren om deze informatie te verzamelen. Hieronder zullen we ons focussen op de methode van de enquête, en dan vooral de online variant. Die biedt namelijk de meeste voordelen van kwantitatief onderzoek.

  • Voordelig

Een telefonische enquête is arbeidsintensief en een observatie vergt veel tijd. Daarentegen is voor een online survey nauwelijks budget nodig. Dat is dus goed te verantwoorden naar het management en stelt u ook in staat om vaker een peiling te houden.

  • Snel gemaakt en afgenomen

Online kwantitatief onderzoek is snel gedaan. Dat is zowel voor de respondent als voor uzelf een voordeel: de respondent is weinig van zijn of haar kostbare tijd kwijt en u kunt de resultaten snel aan stakeholders presenteren.

  • Prettig voor de respondent

Geen telefoontje op een ongelegen moment, geen opdringerige enquêteur in de winkelstraat. Met een online enquête kan de respondent beantwoorden waar en wanneer dat het beste uitkomt, bijvoorbeeld onder het genot van een kop thee op de bank of in de tuin.

  • Stuur een persoonlijke herinnering

Beschikt u over de e-mailadressen van respondenten die de enquête hebben ontvangen? Perfect, want op die manier kunt u hen een vriendelijke herinnering sturen als ze de vragenlijst nog niet hebben ingevuld. Daarmee maximaliseert u de respons.

  • Real-time resultaten

Laat u respondenten een SurveyMonkey-enquête invullen, zodat u de resultaten kunt bekijken terwijl ze binnenkomen. Stukje bij beetje ziet u de nummers groeien. Dus geen lang uitzoekwerk meer, maar direct verslag kunnen uitbrengen.

  • Beeldmateriaal tonen

Een ander voordeel van een digitale enquête is het kunnen tonen van foto’s, logo’s of video’s. Dat is telefonisch en schriftelijk natuurlijk niet mogelijk.

Een online kwantitatief onderzoek heeft ook nadelen, al lijken die in het niet te vallen bij de voordelen die we hierboven hebben besproken. Hieronder vindt u de belangrijkste nadelen van online enquêtes. Of deze relevant zijn voor uw onderzoek, hangt af van het onderwerp en de doelgroep van de enquête.  

  •  Alleen voor internetgebruikers

Een online enquête kan alleen worden ingevuld door respondenten die beschikken over internettoegang. Gelukkig is dat steeds minder een probleem, want zelfs mobiel is vrijwel iedereen verbonden met het internet. Wel is het belangrijk dat u enquête mobielvriendelijk is en dus goed leesbaar is op een klein scherm. Bij SurveyMonkey passen de enquêtes zich automatisch aan de schermgrootte aan.

  • Intensieve begeleiding niet mogelijk

Mensen enthousiast welkom heten, begeleiden, helpen en complimenteren is er niet bij wanneer u een digitale enquête afneemt. In sommige gevallen kan dat een afknapper zijn, bijvoorbeeld wanneer de respondenten hulp nodig hebben bij het begrijpen en beantwoorden van onderzoeksvragen.

  • Minder inzicht in redenen voor non-respons

Natuurlijk kunt u het bij een online enquête verplicht stellen om alle vragen te beantwoorden. Daarbij loopt u wel het risico dat mensen afhaken omdat ze (nog) geen mening over iets hebben of het niet eens zijn met de antwoordopties. Beter is het om geen verplichting te creëren en een opmerkingen-veld toe te voegen. Zo verrijkt u het kwantitatieve onderzoek met kwalitatieve gegevens.

Een bekend voorbeeld van kwantitatief onderzoek zien we regelmatig terugkeren: voor en tijdens verkiezingsperiodes. Onderzoeksbureaus houden dan peilingen om te bepalen op welke politieke partijen de kiezers gaan stemmen. Dit is een momentopname en een steekproef, waardoor de betrouwbaarheid van het onderzoeksresultaat fluctueert. Daardoor ziet u ook altijd uiteenlopende resultaten wanneer u de peilingen van verschillende bureaus naast elkaar legt.

Een ander voorbeeld van kwantitatief onderzoek peilt de tevredenheid van bezoekers aan een evenement, bijvoorbeeld een muziekfestival. Met gesloten vragen kunt u de ervaring van het publiek registreren, de kwaliteit van de artiesten meten en een waarderingscijfer krijgen over de faciliteiten, zoals de toiletten en de kraampjes met eten en drinken.

Als laatste voorbeeld een enquête over werknemerstevredenheid. Met een vragenlijst kunt u het effect van een nieuw beleid op de tevredenheid en motivatie van werknemers meten. De cijfers vertellen of het beleid moet worden aangescherpt. Uiteraard kunt u hier een ‘mixed method’-onderzoek van maken, waarbij u de vragenlijst afsluit met één of meerdere open vragen. Daarmee verzamelt u kwalitatieve gegevens die managers helpen om eventuele aanpassingen te maken.

Zoals we gezien hebben, zijn enquêtes ideaal voor kwantitatief onderzoek. Door respondenten uit uw doelgroep dezelfde vragen voor te leggen, krijgt u een goed beeld van hun voorkeuren. SurveyMonkey helpt u bij het maken en afnemen van enquêtes. Maak keuze uit vele enquêtesjablonen die u kunnen inspireren en een flink eind op weg helpen. Met een kleine aanpassing kan dergelijk sjabloon de deur uit gaan, waarna u snel antwoord op u vragen krijgt.

Kwantitatief onderzoek stelt u in staat om een hypothese met cijfers te ondersteunen. Normaal gesproken houdt u pas een kwantitatief onderzoek als u de respondenten min of meer kent. Zo niet, dan doet u er goed aan eerst een kwalitatief onderzoek te verrichten, waarmee u de gedachten, meningen en het woordgebruik van uw doelgroep leert kennen.

Gebruikt u een enquête voor kwantitatief onderzoek, dan dient de steekproef voldoende groot te zijn om een betrouwbaar resultaat te kunnen produceren. Met een lijst gesloten vragen maakt u het de doelgroep makkelijk; de vragen zijn snel beantwoord. Kiest u voor een digitale enquête, dan rollen deze antwoorden in realtime binnen. Het analyseren van deze gegevens, die al netjes geordend zijn, is vervolgens een fluitje van een cent. De vraag is dan alleen nog welke beslissingen u gaat nemen op basis van deze kwantitatieve analyse.

In alle gevallen biedt SurveyMonkey een passende oplossing voor uw online onderzoek. Profiteer van onze kant-en-klare sjablonen voor bijvoorbeeld klanttevredenheidsenquêtes of  marketingenquêtes. Met minimale aanpassingen zijn deze klaar voor uw doelgroep.

Wie nog maar net kennismaakt met de wondere wereld van onderzoek, heeft vaak vragen over kwantitatief onderzoek. Maar ook doorgewinterde onderzoekers vergeten de basis af en toe. In onderstaande FAQ vindt u antwoord op de belangrijkste veelgestelde vragen over kwantitatieve metingen.

Wat is een kwantitatieve meting?

Een kwantitatieve meting is een onderzoek dat erop gericht is om telbare data te produceren, zoals aantallen, tijdsduur of hoeveelheid. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld (laten) onderzoeken in welke mate de doelgroep voorkeur heeft voor zijn eigen producten of voor die van de concurrent. In een later stadium, bijvoorbeeld na een reclamecampagne, kan het bedrijf de kwantitatieve meting herhalen en hier conclusies uit trekken.

Hoe doet u kwantitatief onderzoek?

Kwantitatief onderzoek voert u uit middels een experiment, een observatie of een enquête. De laatste optie is het budgetvriendelijkst. Door gesloten vragen te stellen aan respondenten, produceert u harde cijfers. Met de uitslag van het kwantitatief onderzoek, kunt u duidelijke conclusies trekken.

Wat zijn kwantitatieve methodes?

Kwantitatieve methodes voor bijvoorbeeld marktonderzoek zijn experimenten, observaties en enquêtes. De enquête – een vragenlijst met gesloten vragen – is hiervan de meest toegepaste methode. Door dit onderzoek digitaal te doen kunt u tijd en geld besparen.

Wat is het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek?

Bij kwalitatief onderzoek verzamelt u beschrijvende informatie: gedachten, standpunten en ervaringen. Dit geeft dieper inzicht in onderzoeksvragen waarmee u een hypothese kunt vormen. Met kwantitatief onderzoek dat aantallen mensen weergeeft die het eens met iets zijn of een bepaalde score aan iets geven, kunt u deze hypothese ondersteunen of juist weerleggen met harde cijfers.

Al doet de naam het misschien vermoeden, kwalitatief onderzoek is niet beter dan kwantitatief onderzoek. Het is ook niet slechter. Het zijn simpelweg twee verschillende vormen van aanpak die elk een eigen doel hebben. Ze vullen elkaar prima aan; een goed onderzoek begint kwalitatief en eindigt kwantitatief. Zo’n mengvorm noemen we een ‘mixed method’.

Kwantitatief onderzoek stelt u in staat om een hypothese met cijfers te ondersteunen. Normaal gesproken doet u pas een kwantitatief onderzoek als u de respondenten min of meer kent. Zo niet, dan doet u er goed aan eerst een kwalitatief onderzoek te verrichten, waarmee u de gedachten, meningen en het woordgebruik van uw doelgroep leert kennen.

Gebruikt u een enquête voor uw kwantitatieve onderzoek, dan dient de steekproef voldoende groot te zijn om een betrouwbaar resultaat te kunnen produceren. Met een lijst gesloten vragen maakt u het de doelgroep makkelijk; de vragen zijn snel beantwoord. Kiest u voor een digitale enquête, dan rollen deze antwoorden in realtime binnen. Het analyseren van deze gegevens, die al netjes geordend zijn, is vervolgens een fluitje van een cent. De vraag is dan alleen nog welke beslissingen u gaat nemen op basis van deze kwantitatieve analyse.

In alle gevallen biedt SurveyMonkey een passende oplossing voor uw online onderzoek. Profiteer van onze kant-en-klare sjablonen voor bijvoorbeeld klanttevredenheidsenquêtes of marketingenquêtes. Met minimale aanpassingen zijn deze klaar voor uw doelgroep.