Wie gebruikt SurveyMonkey voor het opstellen van politieke enquêtes?

Ontvang feedback over relevante kwesties

Of het nu verkiezingstijd is, een tussenjaar of allebei: met SurveyMonkey kunt u feedback verzamelen over de dingen die er echt toe doen.

Politieke actiecomités, gemeenteraadsleden, politieke adviseurs, schoolbestuurdistricten, overheidsinstellingen en meer vertrouwen op online-enquêtes van SurveyMonkey om de inzichten te verwerven die zij nodig hebben om hun zaak te promoten en snelle peilingen uit te voeren over hete politieke hangijzers.

Waarom politieke enquêtes versturen?

Identificeer personen die uw campagne ondersteunen

Stuur een vragenlijst uit om informatie te verzamelen van vertegenwoordigers, partijleden, kiezers en donateurs. Wie zal uw politieke zaak waarschijnlijk het meeste steunen? Breng het politieke landschap in kaart door peilingen te houden onder kiezers, uw marketingboodschap voor het verkrijgen en behouden van steun te optimaliseren en feedback te ontvangen over uw platform voordat u dit voorlegt aan het algemene kiezerspubliek.

Verzamel feedback van kiezers

Ondervraag kiezers in de lokale districten om te bepalen waar hun politieke steun ligt. Welke onderwerpen houden hen het meeste bezig? Welke kwesties zouden lokale politici volgens hen het eerste moeten aanpakken? Hoe tevreden zijn ze over de toestand van de lokale infrastructuur, scholen, buitenlandse zaken en de economie? Wat is de algemene visie op politieke en publieke aangelegenheden? Is het publiek tevreden over de richting die het land uitgaat onder de huidige regering? Stuur een online vragenlijst uit of ondervraag respondenten per telefoon om hier achter te komen.

Houd bijeenkomsten

Wilt u een politiek evenement plannen? Ondervraag deelnemers om het succes van het gehele evenement te meten van begin tot einde. Organiseer vrijwilligers, verstuur uitnodigingen, verzamel gegevens over de aanwezigen en verzamel feedback vóór en na het evenement. Tevens kunt u waardevolle donateursfeedback ontvangen van degenen die uw campagne helpen financieren of vrijwilligers voor verkiezingen registreren via een online formulier van Wufoo.

Voor de lol

Bent u geen fan van door de media gesponsorde peilingen? Maak dan uw eigen peiling met een politieke vragenlijst. Wat zijn de politieke standpunten van uw vrienden, familie of collega's? Welke kwesties vinden zij belangrijk? Kom erachter wat de mensen in uw sociale kring hierover te zeggen hebben, of het nu om milieuvoorschriften, nationale gezondheidszorg, welzijn, minimumloon of andere onderwerpen gaat. Als het verkiezingstijd is, kunt u uitzoeken wie naar alle waarschijnlijkheid een kandidatendebat zal volgen. Op wie zouden zij stemmen als zij vandaag naar de stembus zouden moeten gaan? Zitten uw vrienden rechts, links of in het midden? Zijn ze over het algemeen meer liberaal of conservatief, socialistisch of kapitalistisch ingesteld? Meestal is het niet mogelijk persoonlijke opvattingen in een specifiek vakje onder te brengen, dus gebruik vragen met een Likert-schaal om achter de meest waarschijnlijke resultaten te komen.

Feedback over politieke evenementen

Hoe goed is uw fondsenwervingsactie of bijeenkomst ontvangen? Welke aspecten zouden tot een grotere participatie van de deelnemers hebben geleid? Vonden de deelnemers het evenement goed georganiseerd, hadden zij baat bij de verstrekte informatie? Waren ze het eens met de informatie en de toon van het evenement of kan dit de volgende keer beter? Welke andere onderwerpen zouden ze graag behandeld willen zien?

Lokale verkiezingen

Of het nu gaat om verkiezingen voor een ouderraad, gemeentebestuur of regering, verkiezingen van schoolbestuurcommissies of buurtpreventiefunctionarissen en voorzittersverkiezingen voor verenigingen van huiseigenaren, online-enquêtes maken het gemakkelijk om die verkiezingen op gang te helpen. Online-enquêtes zijn efficiënt en snel, en kunnen het hele proces stroomlijnen.

Politiek-wetenschappelijk onderzoek

Gebruik een vragenlijst om in politiek onderzoek te duiken. Wat vindt bijvoorbeeld een bepaald deel van de bevolking van berichtgeving in de media, de consistentie van de politieke verslaggeving en politieke participatie? Verschuiven de meningen tijdens een verkiezingsjaar? Hoe hebben recente wetgevende of gerechtelijke acties het dagelijkse leven van de bevolking beïnvloed? Gebruik open enquêtevragen en maak een vragenlijst over politieke kennis. Zo kunt u onderzoek doen naar alle denkbare aspecten van een politieke kwestie. Wat zeggen mensen over de meest recente VN-resolutie, veranderde overheidssubsidies of de begroting voor het onderwijs?

Zakelijke en economische aangelegenheden

Vraag kiezers om hun mening over kwesties op het gebied van handel en de status van de economie. Beoordeel de economische vooruitzichten van de bevolking voordat u een campagneplatform opzet. Maken de burgers zich zorgen over een recessie of een economische zeepbel? Gebruik onlinepeilingen om het vertrouwen van beleggers te meten. Is er sprake van een hausse of een baisse op de aandelenbeurs? Hebben kiezers het gevoel dat hun leiderschap op effectieve wijze omgaat met een begrotingstekort of -overschot? Wat voor soort beslissingen nemen kleine bedrijven en grote ondernemingen ten aanzien van de verwachte fiscale lasten of inflatie?

Reacties op toespraken

Hebt u afgestemd op het meest recente politieke programma en wilt u graag weten wat uw vrienden ervan denken? Ondervraag hen en kom erachter. De resultaten zullen beslist tot een levendige discussie leiden en zouden wel eens partijvoorkeuren kunnen blootleggen die u niet zou hebben verwacht. Waarom wachten totdat de experts de toespraak in de media hebben geanalyseerd? U kunt direct resultaten krijgen door een enquête op te nemen op Facebook.

Winnende tips voor politieke enquêtes

1. Houd het anoniem

Laat deelnemers aan enquêtes precies weten hoe hun antwoorden zullen worden behandeld. De kans is dan groter dat zij meer vragen zullen beantwoorden en openhartiger zullen zijn.

2. Gebruik randomisatie van vragen

De volgorde van vragen kan invloed hebben op hoe mensen reageren op uw enquête. Stel dat u de volgende vragen presenteert in de onderstaande volgorde: 1. Wat is het meest positieve aspect van de scholen in uw wijk? 2. Hoe tevreden bent u over de wijze waarop uw lokale politicus haar werk doet? De beantwoording van vraag 1 kan invloed hebben op de manier waarop mensen vraag 2 beantwoorden. Geef uw vragen in willekeurige volgorde weer om mogelijke vooringenomenheid te beperken.

3. Testen, testen en vervolgens nog eens testen

Laat meerdere vrienden of collega's uw enquête invullen voordat u deze verstuurt. Zij kunnen u waardevolle feedback geven over de duidelijkheid van de vragen en de antwoordkeuzen/-structuur.

4. Kies de juiste steekproefgrootte

Het voorspellen van verkiezingsuitslagen met enquêtes en peilingen kan alleen nauwkeurig zijn als de steekproefgrootte van de enquête een nauwkeurige afspiegeling biedt van de uiteindelijke beslissers. Kies op verstandige wijze uw steekproefgrootte en zorg ervoor dat respondenten uit alle relevante demografische geledingen worden opgenomen.

Klaar om aan de slag te gaan?

U hoeft niet veel geld uit te geven om antwoorden te krijgen; gebruik de slimme, kosteneffectieve tools voor online-enquêtes van SurveyMonkey. En met onze door methodologen gecertificeerde vragen en enquêtesjablonen is het gemakkelijk om een vliegende start te maken.

Weet u niet hoe u de juiste mensen moet bereiken? SurveyMonkey Audience geeft u toegang tot miljoenen respondenten die bereid zijn om de antwoorden te bieden die u nodig hebt om belangrijke beslissingen te nemen.

SurveyMonkey: voor het antwoord op al uw vragen