Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

De ultieme gids voor medewerkersbetrokkenheid

Alles wat u moet weten over werknemersbetrokkenheid.

Steeds meer organisaties houden zich actief bezig met het onderzoeken en versterken van de betrokkenheid van hun werknemers. Maar wat houdt werknemersbetrokkenheid precies in en waarom is het zo belangrijk? In dit artikel leest u het antwoord op deze vragen en komt u erachter welke factoren de betrokkenheid van werknemers motiveren.

Werknemersbetrokkenheid, ook wel Employee Engagement genoemd, is de mate waarin medewerkers zich emotioneel verbonden voelen met hun functie en de organisatie waarvoor ze werken. Er liggen verschillende factoren ten grondslag aan dat gevoel van verbondenheid. Het is belangrijk dat mensen met plezier naar hun werk gaan. Daarnaast is het van belang dat ze genoeg uitdaging hebben en dat hun normen en waarden aansluiten op die van de organisatie. Een sterke verbondenheid zorgt voor een enorme intrinsieke motivatiebron die zeer waardevol is voor het bedrijf.

Betrokken werknemers gaan enthousiast naar hun werk en zijn gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen voor hun werkgever. Bovendien zijn ze creatiever, handelen ze vaker in het belang van de groep en zijn ze loyaler aan hun werkgever.

In de huidige competitieve arbeidsmarkt wisselen mensen sneller van baan dan ooit tevoren. Personeelstekorten liggen constant op de loer en maken het bedrijven moeilijk om goed te functioneren, laat staan te groeien. Werknemersbetrokkenheid is de gouden sleutel om dit probleem op te lossen. 

Betrokken werknemers zijn een stuk loyaler dan hun minder betrokken collega’s. Dat blijkt onder andere uit een casestudy van Scorious, waarin wordt aangetoond dat het personeelsverloop met 24,8% daalt als de algehele Employee Engagement slechts één punt stijgt. Dat scheelt natuurlijk enorm veel tijd en geld, alleen al op het gebied van werving, selectie en training.

Een interessant gegeven is dat niet alleen werknemers, maar ook klanten loyaler worden naarmate de werknemersbetrokkenheid stijgt. Volgens de International Data Corporation (IDC) staat Employee Engagement in direct verband met een betere Customer Experience, omdat betrokken werknemers enthousiasme en een gemotiveerde houding uitstralen in hun klantencontact. Daardoor wordt het makkelijker om een duurzaam klantenbestand op te bouwen.

Loyaliteit is niet de enige reden om te investeren in medewerkersbetrokkenheid. Betrokken werknemers zijn namelijk ook nog eens creatiever, vindingrijker en productiever dan collega’s die geen verbondenheid ervaren. Bovendien verzuimen ze minder en vormen ze de ideale ambassadeurs voor uw bedrijf. Ze dragen bij aan een ijzersterk werkgeversmerk, waardoor u eenvoudiger potentieel talent aantrekt en vacatures sneller door de juiste persoon vervuld worden. 

Er zijn veel verschillende factoren die een rol spelen in de medewerkersbetrokkenheid. Zo is werkgeluk belangrijk, maar moeten bijvoorbeeld ook de bedrijfsvisie en -cultuur aansluiten op de behoeften en waarden van werknemers. De verschillende aspecten die meespelen, kunnen grofweg worden onderverdeeld in tien categorieën: de zogenaamde Ten C’s of Employee Engagement. Hieronder leest u kort wat deze C’s inhouden:

  1. Connection (Verbinding): Het creëren van een sterke band tussen werknemers en het bedrijf, evenals onderlinge relaties tussen collega’s.
  2. Contribution (Bijdrage): Het gevoel bij werknemers dat hun bijdragen waardevol zijn en een positieve impact hebben op het bedrijf.
  3. Culture (Cultuur): Een positieve werkcultuur waarin waarden, normen en doelen worden gedeeld en werknemers zich verbonden voelen met de organisatie.
  4. Compensation (Compensatie): Eerlijke en competitieve beloningsystemen waaruit blijkt dat de waarde van het werk en de inzet van werknemers worden herkend.
  5. Communication (Communicatie): Open, transparante en effectieve communicatie tussen het management en de werknemers, zodat verwachtingen, feedback en informatie op een constructieve manier worden gedeeld.
  6. Career (Loopbaan): Kansen voor professionele groei en ontwikkeling binnen de organisatie.
  7. Care (Zorg): Het tonen van zorg en aandacht voor het welzijn en de behoeften van werknemers, op zowel professioneel als persoonlijk vlak.
  8. Confidence (Vertrouwen): Het opbouwen van vertrouwen tussen werknemers en het management door eerlijkheid, betrouwbaarheid en het nakomen van beloften.
  9. Coaching (Coaching): Het bieden van begeleiding, ondersteuning en feedback om werknemers te helpen hun vaardigheden en prestaties te verbeteren.
  10. Celebration (Viering): Het vieren van successen, mijlpalen en prestaties om werknemers te erkennen en motiveren.

Als u actief aan de slag wilt met het verbeteren van de werknemersbetrokkenheid binnen uw organisatie, zult u eerst goed in beeld moeten brengen hoe betrokken uw werknemers al zijn. Dat kunt u het beste doen door een tevreden- en betrokkenheidsonderzoek onder uw werknemers uit te voeren. Wilt u hiermee aan de slag? Ontdek dan hoe SurveyMonkey u kan helpen met het opstellen van een werknemersbetrokkenheidsenquête of maak direct een gratis account aan.

Hieronder komen enkele veelgestelde vragen over werknemersbetrokkenheid aan bod:

Werknemers die met plezier naar hun werk gaan en de werkomstandigheden als prettig ervaren, hebben een hoge mate van werknemerstevredenheid. Doordat ze tevreden zijn, voelen zich meer verbonden met hun werkgever dan werknemers die met tegenzin naar hun werk gaan. In die zin draagt tevredenheid sterk bij tot betrokkenheid. 

Een belangrijke aantekening daarbij is dat tevredenheid ook kan voortkomen uit bijvoorbeeld gunstige arbeidsvoorwaarden, wat een extrinsieke motivatiebron is. Wanneer zich een beter aanbod voordoet, zal een tevreden werknemer zich mogelijk niet betrokken genoeg voelen om bij de organisatie te blijven.

Werknemersbetrokkenheid gaat dus een stap verder dan werknemerstevredenheid. Wanneer mensen zich betrokken voelen bij hun werkgever, zijn ze bereid om een stap verder te gaan. Ze voelen zich intrinsiek gemotiveerd om bij hun werkgever te blijven, ook in stressvolle perioden. Daarvoor is het essentieel dat werknemers zich verbonden voelen met de waarden en visie van de organisatie.

Er zijn veel verschillende maatregelen die u kunt treffen om de werknemersbetrokkenheid in uw organisatie te verbeteren. Zo is het verstandig om te investeren in goede leiderschapstrainingen, maar kunnen ook kleine aanpassingen zoals het vaker belonen van werknemers al verschil uitmaken. Welke oplossingen u het beste kunt integreren, hangt vanzelfsprekend af van de specifieke situatie en doelstellingen van uw organisatie. Deze vijf manieren om de medewerkersbetrokkenheid te verbeteren helpen u mogelijk op weg. 

Veel mensen verwarren werknemersbetrokkenheid en werknemerstevredenheid met elkaar. Hoewel de twee begrippen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, betekenen ze niet helemaal hetzelfde.

Hoewel een lage werknemersbetrokkenheid voor sommige organisaties niet al te veel problemen hoeft te veroorzaken, geldt voor de meeste bedrijven dat het flinke gevolgen kan hebben. Het grootste risico voor organisaties met een lage werknemersbetrokkenheid is dat het personeelsverloop stijgt. Naast dat het werven, selecteren en trainen van nieuwe werknemers veel geld kost, belemmert het ook de groei van de organisatie.

Een ander mogelijk negatief gevolg van een lage Employee Engagement is dat de klanttevredenheid daalt; klanten doen het liefst zaken met medewerkers die betrokkenheid uitstralen. Werknemers die zich niet betrokken voelen, ervaren bovendien meer stress, zijn minder productief en verzuimen vaker. De negatieve gevolgen zijn dus in vrijwel alle bedrijfsonderdelen te voelen.

Als u wilt weten hoe het in uw organisatie gesteld is met de werknemersbetrokkenheid, is het verstandig om een gedegen onderzoek uit te voeren. De meest doeltreffende manier om dit te doen, ijzersterke werknemersbetrokkenheidsenquête op te stellen waarin diverse onderdelen van werknemersbetrokkenheid aan bod komen. Om specifieke en goed kwantificeerbare antwoorden te verzamelen, kunt u daarbij het best gebruikmaken van een Likertschaal. 

Met behulp van een enquête brengt u niet alleen in kaart hoe het gesteld is met de betrokkenheid binnen uw organisatie, maar kunt u ook heel precies achterhalen waar knelpunten liggen en wat juist goed gaat. Dat is zeer waardevol, gezien u met die informatie zeer gerichte stappen tot verbetering kunt zetten. Het opstellen van een goede enquête hoeft gelukkig niet lastig te zijn. Zo kunt u met deze sjabloon voor betrokkenheidsenquêtes al binnen enkele minuten een valide en betrouwbare vragenlijst opstellen.