Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

5 manieren om de medewerkersbetrokkenheid te vergroten

Betrokken werknemers zorgen voor florerende bedrijven. Ontdek nu wat u kunt doen om de medewerkersbetrokkenheid te vergroten.

Vergaderen vanaf een strandbed in Zuid-Amerika, kantoorpanden met een wellnesscentrum en luxueuze vrijdagmiddagborrels: bij steeds meer grote bedrijven zijn dit soort taferelen de realiteit. Daar hebben organisaties goede redenen voor die allemaal draaien om het vergroten van de medewerkersbetrokkenheid. In dit artikel leest u waarom de betrokkenheid van werknemers zo belangrijk is. Daarnaast geven we diverse tips zodat u er actief mee aan de slag kunt gaan. 

Medewerkersbetrokkenheid kan worden gedefinieerd als de mate waarin werknemers zich emotioneel verbonden voelen met de organisatie waarvoor ze werken. Deze verbondenheid komt voort uit intrinsieke factoren en heeft daarom veel invloed op de loyaliteit, productiviteit en veerkracht van werknemers.

Medewerkers met een hoge medewerkersbetrokkenheid kunnen zich bijvoorbeeld vinden in de normen en waarden van hun werkgever, voelen zich voldoende erkend en uitgedaagd, en begrijpen de doelstellingen van het bedrijf.

Steeds meer bedrijven investeren in het vergroten van de medewerkersbetrokkenheid. Dat is verstandig, want betrokken werknemers zijn essentieel om stagnatie te voorkomen en groei te bevorderen. Volgens Hays boeken ondernemingen met betrokken werknemers tot maar liefst 202% betere resultaten.

Het feit dat organisaties met een sterke medewerkersbetrokkenheid meer winst maken, heeft er onder andere mee te maken dat werknemers die zich verbonden voelen creatiever zijn en een hogere arbeidsproductiviteit hebben. Door hun intrinsieke motivatie om hun best te doen, zijn ze bovendien bereid een stapje extra te zetten voor hun werkgever. Ook stralen ze hun enthousiasme uit naar klanten, waardoor de klanttevredenheid stijgt. 

Een ander belangrijk voordeel van een sterke medewerkersbetrokkenheid is dat medewerkers loyaler worden. Daardoor daalt het personeelsverloop, wat flink wat geld, tijd en energie bespaart. Bovendien verzuimen betrokken werknemers een stuk minder dan collega’s die zich niet betrokken voelen.

Hoe betrokken werknemers zijn, hangt af van allerlei factoren die kunnen worden gecategoriseerd in de Ten C’s of Employee Engagement. Deze worden verderop in de veelgestelde vragen nader toegelicht. Hieronder leest u welke elementen een rol spelen en wat u op basis daarvan kunt doen om de medewerkersbetrokkenheid te vergroten:

Gezonde werkrelaties zijn van cruciaal belang voor het versterken van de medewerkersbetrokkenheid. Het is belangrijk dat werknemers zich veilig voelen tussen hun collega’s en een constructieve band met ze opbouwen. Hetzelfde geldt voor hun leidinggevenden en andere betrokken partijen, zoals klanten of partners. Simpele maatregelen, zoals het organiseren van vrijdagmiddagborrels of bedrijfsuitjes, kunnen hierin al een groot verschil maken.

Het is belangrijk dat successen worden gevierd en dat werknemers goed worden beloond voor hun inzet. Kijk daarom naar manieren om een effectief beloningssysteem te creëren waar u zich consequent aan houdt. Dit hoeft niet per se financieel van aard te zijn. 

U kunt bijvoorbeeld afspreken dat werknemers die hun maandelijkse targets bereiken tijdens de vrijdagmiddagborrel in het zonnetje worden gezet en een fles champagne krijgen. Op die manier viert u successen en beloont u werknemers.

Mensen hebben de intrinsieke behoefte om belangrijk te zijn en iets positiefs bij te dragen. Wanneer ze voor een organisatie werken die aan deze behoefte voldoet, zal dat hun betrokkenheid aanzienlijk vergroten. Daarom is het belangrijk dat u een transparante en positieve werkcultuur creëert waarin u open bent over de waarden, visie en doelstelling van uw bedrijf. Dat doet u bijvoorbeeld door interne nieuwsbrieven te verspreiden.

Hoe dit ingevuld wordt, verschilt natuurlijk per organisatie en per persoon. Als uw bedrijf bijvoorbeeld iets goeds doet voor het klimaat, kan ook dat het gevoel versterken dat mensen iets bijdragen.

Mensen hebben de natuurlijke behoefte om te groeien. Om de medewerkersbetrokkenheid te vergroten, is het verstandig om te kijken naar manieren waarop u die groei kunt faciliteren. Kunnen werknemers bijvoorbeeld voldoende doorgroeien binnen uw organisatie? Zijn er opties om interne opleidingen te volgen of om externe opleidingen te financieren als onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden? 

Het is hierbij ook belangrijk dat u kijkt naar de manier waarop werknemers begeleid worden door leidinggevenden. Mogelijk is het interessant om te investeren in leiderschapstrainingen, zodat managers in uw organisatie leren hoe ze talent optimaal kunnen ondersteunen.

Als u het thuisgevoel binnen uw organisatie wilt versterken, is het belangrijk om uw werknemers te laten merken dat u geeft om hun welzijn, op zowel professioneel als persoonlijk vlak. Plan regelmatig gesprekken in om te vragen hoe het met ze gaat en probeer u flexibel op te stellen als werknemers daarom vragen, bijvoorbeeld als ze vanuit huis willen werken omdat een kind ziek is. 

Daarmee werkt u rechtstreeks aan de vertrouwensband tussen werknemers en management, wat eveneens van belang is voor het bevorderen van de betrokkenheid.

Voordat u aan de slag gaat met het vergroten van de medewerkersbetrokkenheid, is het verstandig om onderzoek te doen naar de huidige stand van zaken. Dat kunt u het beste doen aan de hand van een medewerkersbetrokkenheidsenquête. Daarmee kunt u precies in kaart brengen hoe betrokken uw werknemers zijn en waar de sterke en zwakke punten in uw organisatie liggen.

Het maken en afnemen van een medewerkersbetrokkenheidsenquête is relatief eenvoudig en bovendien zeer kosteneffectief. Al binnen enkele minuten kunt u een geschikte vragenlijst opstellen. Kijk voor inspiratie eens naar deze sjabloon of maak direct een account aan bij SurveyMonkey.

Hieronder komen enkele veelgestelde vragen over het vergroten van medewerkersbetrokkenheid aan bod.

De Ten C’s of Employee Engagement zijn:

  1. Connection: verbinding
  2. Coaching: coaching
  3. Career: loopbaanontwikkeling
  4. Contribution: bijdrage
  5. Cultuur: werkcultuur
  6. Compensation: beloning 
  7. Celebration: viering 
  8. Communication: communicatie 
  9. Care: zorg 
  10. Confidence: vertrouwen

Er zijn drie verschillende vormen van betrokkenheid te onderscheiden: continuerende, normatieve en affectieve betrokkenheid. Bij continuerende betrokkenheid voelen werknemers zich alleen betrokken omdat ze het gevoel hebben geen goed alternatief te hebben. Wanneer medewerkers zich normatief betrokken voelen, ervaren ze een gevoel van morele verplichting. Ze denken bijvoorbeeld dat de organisatie niet zonder ze kan. Bij affectieve betrokkenheid hebben werknemers het gevoel dat ze thuishoren bij de organisatie. Dit is vanzelfsprekend de meest gewenste vorm van betrokkenheid.

Bij een betrokkenheidsenquête vullen werknemers een anonieme vragenlijst in waarin de verschillende aspecten van betrokkenheid aan bod komen. Meestal wordt een Likertschaal gebruikt om antwoorden te verzamelen en interpreteren. Daarmee kan een valide, betrouwbaar en precies beeld worden gevormd van hoe werknemers zich voelen.

De laatste jaren is er veel aandacht voor diversiteit en inclusie op de werkvloer. Dat is niet alleen vanuit ethisch opzicht goed nieuws, maar het heeft ook positieve gevolgen voor de medewerkersbetrokkenheid. Daarmee stimuleert u namelijk een positieve werkcultuur en verbetert u uw werkgeversmerk. Bovendien profiteren organisaties met een divers en inclusief personeelsbestand vaak van een hoge mate van creativiteit in hun organisatie.