Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan doen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Betere enquêtes maken en snel inzichten vinden met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Enquêtes over werknemersbetrokkenheid: dit is wat u moet weten

Hoe betrokken zijn de werknemers in uw organisatie? Ontdek het met een ijzersterke betrokkenheidsenquête.

Als u wilt weten hoe het gesteld is met de werknemersbetrokkenheid binnen uw organisatie, is het slim om een daarvoor bestemde enquête in te zetten. In deze handleiding leest u waarom een betrokkenheidsenquête van grote meerwaarde is en welke soorten vragen u wel of juist niet moet gebruiken. Ook komen enkele veelgestelde vragen over dit onderwerp aan bod.

Werknemersbetrokkenheid is de mate waarin werknemers zich emotioneel verbonden voelen met de organisatie waarvoor ze werken. Hoe sterker deze verbinding, hoe loyaler, enthousiaster en meer gemotiveerd medewerkers zijn. Mensen die zich betrokken voelen bij de organisatie, voelen zich intrinsiek geroepen om zich in te zetten voor het halen van bedrijfsdoelstellingen.

De mate van betrokkenheid wordt bepaald door een aantal verschillende factoren. Zo is het belangrijk dat de normen en waarden van de organisatie overeenstemmen met die van werknemers, het positief contact hebben met collega’s en het bieden van voldoende doorgroeimogelijkheden.

Werknemersbetrokkenheid is van grote meerwaarde, omdat het bijdraagt aan de veerkracht van organisaties. Dat komt in de eerste plaats omdat betrokken werknemers een stuk loyaler zijn dan collega’s die zich niet betrokken voelen. Omdat loyale werknemers minder snel ontslag nemen, is het personeelsverloop bij organisaties met een grote betrokkenheid laag. Dat scheelt niet alleen veel tijd en geld op de hr-afdeling, maar voorkomt ook dat er personeelstekorten ontstaan die de groei van de organisatie belemmeren. 

Wat werknemersbetrokkenheid nog waardevoller maakt, is dat de arbeidsproductiviteit stijgt. Bovendien handelen betrokken medewerkers vaker in het belang van de groep, zijn ze creatiever en zorgen ze voor meer klanttevredenheid. Er zijn dus genoeg redenen om hier als organisatie aandacht aan te besteden.

Als u aan de slag wilt met het verbeteren van de werknemersbetrokkenheid in uw organisatie, is het belangrijk om eerst te achterhalen wat de huidige stand van zaken is. Met een goede enquête over werknemersbetrokkenheid kunt u de gevoelens en meningen van uw werknemers kwantificeren. Vervolgens kunt u op basis van concrete data eenvoudiger stappen ondernemen.

Wat ook meespeelt, is dat werknemersbetrokkenheid door allerlei verschillende factoren wordt bepaald. Zo speelt de connectie die werknemers hebben met hun collega’s en leidinggevenden een rol, is het belangrijk dat er ruimte is voor professionele ontwikkeling en zijn beloningssystemen van invloed. Met een goede enquête kunt u relevante aspecten van elkaar onderscheiden en achterhalen waar de meeste ruimte voor verbetering ligt.

Misschien blijkt uit de enquête dat werknemers blij zijn met de kansen en doorgroeimogelijkheden binnen uw organisatie, maar dat ze de werkcultuur als onprettig ervaren. Dan weet u precies waar u moet beginnen als u aan de slag gaat met het implementeren van oplossingen.

Een ander groot voordeel van onderzoek doen, is dat het afnemen van een enquête zelf al positieve vruchten afwerpt. U laat daarmee namelijk zien dat u geeft om de gevoelens en meningen van de mensen die zich inzetten voor uw organisatie.

Wanneer u aan de slag gaat met het opstellen van enquêtevragen, is het natuurlijk belangrijk om vragen te stellen die zijn toegespitst op uw organisatie en werkcultuur. Ter inspiratie volgen hieronder een aantal voorbeelden van goede vragen voor uw werknemersbetrokkenheidsenquête:

 1. In hoeverre voelt u zich betrokken bij de doelstellingen van uw bedrijf?
 2. Hoe tevreden bent u met de ondersteuning die u ontvangt van uw leidinggevende?
 3. Voelt u zich gewaardeerd voor uw bijdragen aan de organisatie?
 4. In welke mate voelt u zich verbonden met uw collega’s?
 5. In hoeverre krijgt u de mogelijkheid om uw professionele vaardigheden te ontwikkelen binnen uw functie?
 6. Hoe goed wordt uw werkprivébalans ondersteund door het bedrijf?
 7. Voelt u zich voldoende geïnformeerd bij belangrijke beslissingen die gevolgen hebben voor uw werk?
 8. In welke mate voelt u zich gestimuleerd om nieuwe ideeën en suggesties aan te dragen? 
 9. In hoeverre ziet u groeimogelijkheden voor uzelf binnen deze organisatie?
 10. In hoeverre voelt u zich trots om voor dit bedrijf te werken?

Wat bovenstaande vragen allemaal met elkaar gemeen hebben, is dat ze zich lenen voor de Likertschaal. Daarbij kunnen mensen op een schaal van bijvoorbeeld 1 tot 5 of 1 tot 7 aangeven in hoeverre ze het eens zijn met een vraag of stelling. De Likertschaal stelt u op deze manier in staat om moeilijk kwantificeerbare gegevens te meten.

Hieronder volgen vijf voorbeelden van ongeschikte enquêtevragen bij onderzoeken over  werknemersbetrokkenheid:

 1. Bent u tevreden met uw leidinggevende? (Ja/Nee)

Deze vraag laat geen ruimte voor nuances of verdere uitleg. Bovendien is de vraag relatief sturend, wat kan leiden tot sociaal wenselijke antwoorden.

 1. Wat vindt u van het bedrijf?

Deze vraag is te breed en geeft geen specifieke aspecten aan waarop werknemers hun betrokkenheid kunnen beoordelen.

 1. Hoe vaak voelt u zich betrokken bij uw werk? 

Deze vraag suggereert dat er sprake is van een frequentie zonder specifieke context of criteria, waardoor u mogelijk onbetrouwbare antwoorden krijgt.

 1. Bent u tevreden over de communicatie tussen u en uw leidinggevenden en het management?

Deze vraag is te breed en richt zich bovendien op twee verschillende partijen: leidinggevenden en het management. Mogelijk zijn werknemers wel tevreden over hun leidinggevenden, maar niet over het management. Daarom is het belangrijk dat u onderwerpen van elkaar scheidt.

 1. Hoe tevreden bent u over uw salaris?

Deze vraag legt de focus op financiën, wat een extrinsieke motivatiebron is. Het is beter om te vragen naar de tevredenheid over de arbeidsvoorwaarden en beloningsystemen.

Het is belangrijk om enquêtevragen te formuleren die duidelijk en specifiek gericht zijn op de relevante aspecten van werknemersbetrokkenheid. Vermijd vage en suggestieve vragen en zorg ervoor dat de vragen ruimte bieden voor nuance.

Gelukkig hoeft het maken van een vragenlijst helemaal niet lastig te zijn. Met behulp van onze sjabloon voor het onderzoeken van werknemersbetrokkenheid hebt u binnen enkele minuten een betrouwbare enquête opgesteld die u eenvoudig kunt personaliseren en afstemmen op de kenmerken van uw organisatie.

Hieronder volgen enkele veelgestelde vragen over werknemersbetrokkenheidsenquêtes:

Er is redelijk wat discussie over welke aspecten precies een rol spelen bij werknemersbetrokkenheid. Over het algemeen kunt u betrokkenheid onderverdelen in tien factoren, gebaseerd op de 10 C’s of Loyalty Engagement:

1. Verbinding tussen werknemers
2. Het leveren van een positieve bijdrage aan de organisatie
3. Een prettige werkcultuur
4. Eerlijke beloning
5. Open, transparante en effectieve communicatie
6. Kansen voor professionele groei
7. Vertrouwen in de organisatie
8. Het gevoel van zorg en aandacht voor welzijn
9. Het krijgen van coaching en begeleiding
10. Het vieren van successen en mijlpalen

Het inzetten van een enquête gericht op werknemersbetrokkenheid is niet duur en neemt over het algemeen weinig tijd in beslag. Dat maakt het een van de meest kosteneffectieve methodes om betrouwbare en valide inzichten te krijgen in werknemersbetrokkenheid. Bekijk dit prijsoverzicht om meer te weten te komen over de verschillende mogelijkheden.

Als u een werknemersbetrokkenheidsenquête afneemt, is het in de eerste plaats belangrijk dat u anonimiteit garandeert aan uw werknemers. Geef daarnaast informatie over de duur, opzet en het belang van de enquête. 

Een andere belangrijke manier om actieve deelname te bevorderen, is zorgen dat de enquête niet te lang is. Wanneer u te veel vragen stelt, krijgen mensen de neiging hun antwoorden af te raffelen of zelfs helemaal niet te reageren. Zorg er ook voor dat werknemers eenvoudig toegang krijgen tot de enquête, bijvoorbeeld door deze per mail te verspreiden. 

Er zijn een aantal verschillen tussen werknemersbetrokkenheid en werknemerstevredenheid. Werknemers kunnen namelijk tevreden zijn over hun werk zonder dat ze zich betrokken voelen bij de organisatie. Ze gaan dan met plezier naar hun werk, bijvoorbeeld door het goede salaris, maar zullen gemakkelijk overstappen naar een andere werkgever als ze een beter aanbod krijgen.

Betrokken werknemers zijn vaak tevreden, maar tevreden werknemers zijn niet altijd betrokken. Bij een enquête gericht op werknemersbetrokkenheid is er dus aandacht voor tevredenheid, maar ook voor andere aspecten die invloed hebben op de mate van betrokkenheid. Bij een tevredenheidsonderzoek komen deze elementen minder aan bod.