63%의 사람들이 어떤 회사의 제품이나 서비스를 이용하기 전에 그 회사의 개인정보 보호 및 보안 내력을 고려해 봅니다.

법률 사이드바 통계

Hieronder vindt u een samenvatting van onze herziene voorwaarden en beleidsregels. Hoewel we de wijzigingen hebben gemarkeerd die volgens ons het meest relevant zijn voor onze gebruikers, raden we u aan de volledige documenten te bekijken.  

Updates van de gebruiksvoorwaarden.

Wij hebben onze gebruiksvoorwaarden vereenvoudigd en opnieuw geordend om ze begrijpelijker te maken. Bovendien:

 • Onze betaalde services, oplossingen en abonnementen zijn gemaakt en bedoeld voor de zakelijke en professionele doeleinden van entiteiten en organisaties, en wij behandelen dergelijke accounts als zakelijke klanten. Als u een consument bent die primair een aankoop doet voor niet-zakelijke doeleinden, zoals primair buiten handel, een bedrijf, vereniging, ambacht of beroep (d.w.z. voor persoonlijk, familie- of huishoudelijk gebruik), meld u dan aan bij uw account en werk uw status bij op de accountbeheerpagina.
 • Aan elk Abonnement dat u koopt, is een responslimiet gekoppeld. Als u tijdens een factureringscyclus de responslimiet van uw Abonnement overschrijdt, worden er extra kosten per respons in rekening gebracht.
 • Voor services die door Momentive Inc. worden geleverd, hebben wij de persoonlijke jurisdictie en locatie gewijzigd in federale en staatsrechtbanken in San Francisco County, Californië.
 • Wij hebben de kennisgevingstermijn voor een beveiligingsincident aangepast aan de AVG-verplichtingen. De AVG is onze wereldwijde standaard, maar als de termijnen per rechtsgebied verschillen, zullen wij u op de hoogte stellen in overeenstemming met de vereisten in dat rechtsgebied. Wij zullen er altijd naar streven u zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van een beveiligingsincident.
 • We hebben de definitie van "Minderjarigen" aangepast, zodat hiermee personen onder de 16 jaar worden bedoeld (of onder een hogere leeftijd zoals bepaald in bepaalde landen en gebieden).

Wij hebben onze privacykennisgeving aangepast aan onze gewijzigde definitie van "Minderjarigen", zoals hierboven beschreven en aan wijzigingen in de wetgeving inzake gegevensbescherming. Bijvoorbeeld:

 • We hebben de Britse GDPR toegevoegd aan onze definitie van "Gegevensbeschermingswetgeving" in onze Overeenkomst voor gegevensverwerking.
 • We hebben ook bijgewerkte verwijzingen toegevoegd naar de standaardcontractbepalingen van de Europese Unie en het addendum voor het VK, zodat beide direct beschikbaar zijn voor het geval u deze nodig hebt.
 • Wij hebben onze lijst met subverwerkers gecombineerd met onze EU-verklaring inzake gegevensoverdracht, zodat u een volledig overzicht hebt van hoe uw gegevens worden beschermd wanneer u deze aan Momentive overdraagt en wanneer wij ze verder doorgeven aan subverwerkers.
 • Wij hebben de lijst met subverwerkers ook per product uitgesplitst en meer informatie gegeven over welke persoonsgegevens worden overgedragen en hoe wij deze beschermen.  

Wij hebben verduidelijkt wat wij van onze gebruikers verwachten en welke acties wij kunnen ondernemen als reactie op schendingen van ons Beleid inzake aanvaardbaar gebruik. 

Wijzigingen voor kopers van onze SurveyMonkey-publieksenquêtes

Voor aankopen van responses van onze SurveyMonkey Audience-panelleden hebben wij verduidelijkt dat wij geen restituties verlenen als u het door u gewenste aantal enquêteresponses niet kunt verzamelen als gevolg van factoren waarover u als maker van de enquête controle hebt. Zie bijvoorbeeld onze Ontwerprichtlijnen 

Wijzigingen in Rewards- en Contribute-panelleden 

Als u enquêtes invult als een Rewards- of Contribute-panellid, hebben we verduidelijkt dat we niet verplicht zijn Rewards als tegoed uit te geven of Contribute-donaties te doen voor responses van slechte kwaliteit. 

Wijzigingen in GetFeedback

Voor de beperkte persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke in de EU verwerken, is de verwerkingsverantwoordelijke onze Ierse entiteit, Momentive Europe UC. Dit verandert niets aan de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en Momentive blijft voornamelijk een gegevensverwerker met betrekking tot de GetFeedback-service. 

Overige opmerkingen:

 • Behalve zoals hierboven beschreven, worden alle wijzigingen van kracht op 15 december 2022 voor alle bestaande gebruikers die vóór 10 oktober 2022 een account bij ons hebben.
 • Ter referentie bewaren wij ook gearchiveerde versies van ons belangrijkste beleid.