63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

Hieronder vindt u een samenvatting van onze herziene voorwaarden en beleidsregels. Hoewel we de wijzigingen hebben gemarkeerd die volgens ons het meest relevant zijn voor onze gebruikers, raden we u aan de volledige documenten te bekijken.  

Updates van de Gebruiksvoorwaarden.

  • We hebben verduidelijking toegevoegd met betrekking tot het gebruik van services van derden. Als u een andere service op of met SurveyMonkey gebruikt of hier verbinding mee maakt, is dat tussen u en de andere service.
  • Er is tekst toegevoegd voor uw deelname aan vroege voorbeelden of bètaprogramma's die we van tijd tot tijd aanbieden.
  • We hebben tekst toegevoegd om de beschikbaarheid van onze services in bepaalde regio's te verduidelijken als gevolg van wijzigingen in ons interne bedrijfsbeleid en voor de naleving van toepasselijke exportvoorschriften.
  • Er is verhelderende tekst toegevoegd die het u verbiedt om ons platform te gebruiken op een wijze die in strijd is met wetgeving voor gegevensbescherming of die naleving vereist van wetgeving die niet in onze voorwaarden wordt vermeld.

We hebben in onze privacymelding meer informatie opgenomen over de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en de rechtsgronden waarop we ons baseren. Bijvoorbeeld:

  • We hebben de gegevenselementen 'klantondersteuning bieden', 'gebruiksinformatie om te garanderen dat we aan onze SLA's voldoen', 'integratiegegevens' en 'samengevoegde of gedeïdentificeerde enquêtevragen en -reacties' toegevoegd aan het item 'contract' omdat deze onderdelen nodig zijn om te voorzien in onze dienstverlening aan onze klanten. 
  • We hebben verduidelijkt hoe we zelflerende systemen gebruiken als onderdeel van onze contractuele verplichtingen ten aanzien van u. We veranderen niets aan de manier waarop we omgaan met gegevens. Meer informatie over hoe we zelflerende systemen inzetten voor de services leest u in sectie 3.2 van onze Privacymelding en in onze aan functies gekoppelde Helpcenter-artikelen hier en hier.
  • We hebben verduidelijkt dat we gebruik maken van gebeurtenisgegevens (logboek) en geaggregeerde of gedeïdentificeerde enquêtevragen en -reacties om onze overeenkomsten af te dwingen, te controleren op misbruik en beveiligingsproblemen te onderzoeken. 

In onze overeenkomst voor gegevensverwerking hebben we de definitie van Wetgeving voor gegevensbescherming verduidelijkt, zodat deze verwijst naar wetgeving die van toepassing is op SurveyMonkey als een verwerker. 

In onze Verklaring inzake gegevensoverdracht in de EU hebben we de pagina bijgewerkt om verwijzingen naar het Privacyschild te verwijderen. We hebben verwijzingen toegevoegd naar het nieuwe Kader voor gegevensprivacy.  

Updates voor onze Rewards-panelleden 

Voor services die door SurveyMonkey Inc. worden geleverd, hebben we de persoonlijke jurisdictie en locatie gewijzigd in federale en staatsrechtbanken in San Francisco, Californië. 

Overige opmerkingen:

  • Behalve zoals hierboven beschreven, worden alle wijzigingen van kracht op 31 december 2023 voor alle bestaande gebruikers die vóór 1 november 2023 een account bij ons hebben.
  • Ter referentie bewaren wij ook gearchiveerde versies van ons belangrijkste beleid.