63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

Download hier een exemplaar van de OVG voor Klanten van SurveyMonkey.

Contractuele standaardbepalingen

Deze overeenkomst voor gegevensverwerking is zo opgesteld dat deze alle mogelijke configuraties van contractuele standaardbepalingen omvat. Deze zijn mogelijk niet allemaal van toepassing. Voor meer duidelijkheid:  

  • Als u een klant in de EU of het Verenigd Koninkrijk bent, hebt u een contract met de Ierse rechtspersoon van SurveyMonkey. In dat geval zijn er geen contractuele standaardbepalingen nodig tussen rechtspersonen in de EU en het Verenigd Koninkrijk.
  • Als u een klant in de Verenigde Staten bent en u zich als gegevensbeheerder beschouwt, is sectie 9.2(a) op u van toepassing. U bent de beheerder en exporteur en SurveyMonkey is de verwerker en importeur. Module 2 voor contractuele standaardbepalingen is van toepassing op uw contract. 
  • Als u een klant in de Verenigde Staten bent en u zich als verwerker beschouwt, is sectie 9.2(a) op u van toepassing. U bent de verwerker en exporteur en SurveyMonkey is de (sub)verwerker en importeur. Module 3 voor contractuele standaardbepalingen is van toepassing op uw contract. 
  • Sectie 9.2(c) is op u van toepassing als u zich niet in de Verenigde Staten, de EU of het Verenigd Koninkrijk bevindt, maar u ervoor kiest om onze EU-gegevensopslag te gebruiken. U bent de beheerder en importeur en SurveyMonkey is de verwerker en exporteur. Module 4 voor contractuele standaardbepalingen is van toepassing op uw contract. 

De CCPA (California Consumer Privacy Act) 

We hebben deze overeenkomst voor gegevensverwerking bijgewerkt in verband met wijzigingen op het gebied van privacyrechten in Californië in de CCPA. We accepteren geen aanpassingen of wijzigingen van klanten met betrekking tot deze overeenkomst voor gegevensverwerking. 

Deze Overeenkomst voor gegevensverwerking van SurveyMonkey (DPA) is onderdeel van uw overeenkomst met SurveyMonkey en bevat bepaalde begrippen die betrekking hebben op gegevensbescherming, privacy en beveiliging in overeenstemming met de wetgeving voor gegevensbescherming, waar van toepassing. In het geval (en alleen in die mate) dat er een conflict is tussen de verschillende wetten en voorschriften op het gebied van gegevensbescherming, voldoen de partijen aan de striktere vereisten of hogere norm die, in het geval van een geschil in dat opzicht, uitsluitend wordt bepaald door SurveyMonkey. 

Deze OVG is tussen de klant en de toepasselijke SurveyMonkey-entiteit zoals hieronder bepaald: 

(i) voor klanten in andere landen dan de Verenigde Staten is SurveyMonkey Europe UC de aanbestedende dienst; 

(ii)  voor klanten binnen de Verenigde Staten is SurveyMonkey Inc. de aanbestedende dienst. 

Dit is de nieuwste versie van de Overeenkomst voor gegevensverwerking (datum: 15 juni 2023). 

In deze OVG hebben de onderstaande uitdrukkingen, tenzij de context anderszins vereist, de volgende betekenis: 

'Overeenkomst' betekent elke overeenkomst tussen SurveyMonkey Inc. of SurveyMonkey Europe en een klant voor de services. Een dergelijke overeenkomst kan verschillende titels hebben, zoals 'Bestelformulier', 'Verkooporder', 'Gebruiksvoorwaarden' of 'Hoofdovereenkomst of Toepasselijke serviceovereenkomst'. 

'Artikel 28' betekent artikel 28 van de AVG en de GDPR van het Verenigd Koninkrijk zoals van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens van de Klant. 

'Klant' of 'u' betekent de klant die is geïdentificeerd op, en/of partij is in de Overeenkomst. 

'Klantgegevens' betekent alle gegevens (met inbegrip van maar niet beperkt tot Persoonsgegevens van de Klant) die door of namens de Klant aan SurveyMonkey worden verstrekt via het gebruik van de Services door de Klant, en alle gegevens die derden via de Services aan de Klant verstrekken. 

'Persoonsgegevens van de klant' betekent alle Persoonsgegevens die door of aan de Klant worden verstrekt en die door SurveyMonkey worden verwerkt met het oog op het leveren van de Services aan de Klant, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de persoonsgegevens die in bijlage 2 bij deze Overeenkomst inzake gegevensbescherming staan vermeld. 

Gegevensbeschermingswetgeving betekent: 
(i) gegevensbeschermingswetgeving (voorschrift (EU) 2016/679)(AVG) en alle andere toepasselijke wetten of voorschriften van de lidstaten van de EU, de EEA of de Europese interne markt of enige aanpassing, wijziging of vervanging hiervan die van toepassing zijn op de verwerking van persoonlijke gegevens onder de Overeenkomst;

(ii) de Zwitserse federale wet voor gegevensbescherming ('FADP'), of de nieuwe federale wet voor gegevensbescherming die vanaf 1 januari 2023 van kracht is ('nFADP');

(iii) alle Amerikaanse wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de verwerking van persoonlijke gegevens onder de overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de CCPA (California Consumer Privacy Act) van 2018 (Californisch burgerlijk wetboek §§ 1798.100 - 1798.199) ('CCPA');