Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

De voordelen van een enquête met een gestratificeerde steekproef

Zes tips voor het gebruik van een gestratificeerde steekproef

In dit artikel gaan we kijken naar gestratificeerde steekproeven en wanneer u deze kunt toepassen in uw enquêtes. Laten we beginnen met de meest voor de hand liggende vraag: wat is een gestratificeerde steekproef? Dit is een enquête waarin de gehele populatie verdeeld is in verschillende subgroepen of strata, op basis van bepaalde kenmerken.

Een veelvoorkomend stratum is leeftijd. Bij een gestratificeerde steekproef zorgt u ervoor dat u uit elk stratum of groep een aantal respondenten haalt. Zo voorkomt u dat een bepaalde groep niet (of onvoldoende) vertegenwoordigd wordt in de resultaten. Deze vorm van steekproef wordt soms ook een gestratificeerde random steekproef genoemd. Voor een nauwkeurige afspiegeling van de onderzoekspopulatie kan een enquête ook gebruik maken van een proportionele steekproef. Het woord zegt al; hier dient het aantal respondenten in elke groep in verhouding te staan tot de gehele populatie. Dus als de leeftijdsgroep 20-30 jarigen 16% van de bevolking vertegenwoordigt, dient de enquête ook 16% van de respondenten uit die leeftijdscategorie te halen. Naast leeftijd zijn andere bekende kenmerken die gebruikt worden voor stratificering onderwijsniveau, geslacht, sociaal-economische status, arbeidsstatus, etc.

Een van de belangrijkste redenen om een gestratificeerde steekproef te gebruiken, is om ervoor te zorgen dat uw enquête representatief is voor de onderzoekspopulatie. Wat is representativiteit? Hiermee bedoelen we dat de steekproef een realistische afspiegeling is van uw doelgroep zodat de resultaten betrouwbaar zijn. U kunt uiteraard niet de hele bevolking van Den Haag ondervragen in een enquête over autogebruik. Het is dan belangrijk om ervoor te zorgen dat de enquêtegegevens daadwerkelijk de mening van de Haase inwoners weerspiegelen. Als u alleen reizigers op het Den Haag CS ondervraagt, krijgt u een heel vertekend beeld. Ook is het belangrijk dat u voldoende reacties krijgt. Om de minimale steekproefgrootte te berekenen, gebruikt u onze steekproefcalculator. Zo weet u zeker dat de omvang van uw steekproef groot genoeg is om een representatief beeld te geven van de populatie. Met 545,000 inwoners, wil dat zeggen dat u minstens 384 voltooide enquêtes nodig hebt voor een representatieve steekproef (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95% en foutmarge van 5%).

Een gestratificeerde steekproef is vooral belangrijk wanneer de verschillende subgroepen van respondenten zeer uiteenlopende antwoorden kunnen geven. Neem bijvoorbeeld een enquête over nieuwe sportactiviteiten in de wijk. Hierbij wilt u alle meningen horen, van jeugd tot studenten, mensen die een baan hebben en gepensioneerden. Om echter trends en overeenkomsten in de antwoorden te ontdekken is het heel nuttig om de verschillende groepen te kunnen vergelijken en binnen de groep te zien wat de meerderheid wil. Stel dat u namelijk veel oudere respondenten hebt ondervraagd die graag yoga willen en dat maar weinig jongeren de enquête hebben beantwoord waardoor deze groep ondervertegenwoordigd is. De logische conclusie zou dan kunnen zijn dat iedereen graag yoga wil, terwijl dit wellicht helemaal niet het geval is. Dit kan de resultaten (en het succes van uw beslissingen) behoorlijk vertekenen en leiden tot verkeerde beslissingen. 

Hebt u moeite met het vinden van de juiste respondenten voor uw enquête? Laat SurveyMonkey Audience u een handje helpen!

Een gestratificeerde steekproef is vooral aanbevolen wanneer er grote demografische verschillen zijn tussen de respondenten die mogelijk een grote impact op de resultaten kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld studenten/gepensioneerden, Fortune 500-bedrijven/eenmanszaken, mannen/vrouwen, bewoners van het platteland/stadsbewoners, autobezitters/niet-autobezitters, etc.

VoordelenNadelen
Een representatieve steekproef waardoor u groepen beter kunt vergelijken U hebt extra gegevens nodig om de
respondenten in subgroepen te verdelen
Beter onderzoek onder kleine subpopulatiesDe planning vergt meer tijd
Gedetailleerde resultaten waarmee u betere beslissingen kunt nemenMeer complex dan een gewone enquête en vaak duurder
Kleinere foutmarge door exactere resultatenVereist demografische informatie om te bepalen wat de subgroepen zijn
  1. Bepaal heel duidelijk uw doelgroep en doelstelling zodat u kunt bepalen of u een gestratificeerde steekproef nodig hebt voordat u aan de slag gaat. Het schrijven van een goede enquête begint met planning.
  2. Bereken de juiste steekproefgrootte voor uw enquête zodat u zeker kunt zijn van betrouwbare resultaten. Hierbij dient u ook te kijken naar de foutmarge en de betrouwbaarheidsinterval. Hoe lager de foutmarge en de betrouwbaarheidsinterval, hoe meer respondenten u nodig hebt.
  3. Ontwikkel de demografische vragen die u nodig hebt om uw gegevens te kunnen stratificeren. Dat betekent dat u persoonlijke gegevens zoals leeftijd, inkomen, onderwijsniveau moet toevoegen aan  de enquêtevragen. Om u op weg te helpen, hebben onze experts een sjabloon ontwikkeld voor demografische vragen. Wat u niet vraagt kunt u immers niet meten. 
  4. Verstuur uw enquête op meerdere manieren om een bredere doelgroep te bereiken. SurveyMonkey biedt u diverse manieren om de respondent te bereiken: plaats de link naar de enquête in een e-mail, genereer een QR-code die respondenten kunnen scannen en vergeet social media niet. Met een aangepaste enquête voor Facebook, Twitter of LinkedIn bereikt u respondenten die anders misschien uw enquête over het hoofd zouden zien. En hoe makkelijker u het maakt voor de respondent, hoe groter de kans dat ze de tijd nemen om uw enquête in te vullen.
  5. Analyseer uw gegevens zorgvuldig om uw gestratificeerde data zo goed mogelijk te benutten. De enquête is slechts een eerste stap. Als u de resultaten hebt ontvangen, begint een belangrijke tweede stap: de analyse. Dit is het moment waarop u de antwoorden in waardevolle gegevens transformeert waarmee u beslissingen kunt nemen.
  6. Presenteer uw gegevens in een overzichtelijk en aantrekkelijk diagram. Onderstreep de belangrijkste resultaten van uw enquête met een visuele weergave waardoor de informatie eigenlijk voor zich spreekt. Met SurveyMonkey creëert u in een handomdraai verschillende soorten grafieken en diagrammen