Feedback van werknemers is cruciaal om de prestaties van werknemers te optimaliseren en professionele ontwikkeling binnen een organisatie te bevorderen. Met een cultuur van continue feedback kunnen bedrijven hun werknemers doorlopende ondersteuning bieden en een positieve werkomgeving creëren.

Bovendien kunnen organisaties door feedback van werknemers te verzamelen en te gebruiken zich aanpassen aan veranderende behoeften, innovatie en groei stimuleren en een cultuur van samenwerking cultiveren. Blijf lezen voor praktische toepassingen en voorbeelden van scenario's voor feedback van werknemers en wanneer u deze kunt gebruiken.

Feedback van werknemers heeft betrekking op de informatie, meningen en opmerkingen van werknemers over hun werk, de werkplek en hun algemene ervaring binnen de organisatie. Dankzij deze feedback kunnen bedrijven de werknemersstemming en de motivatie binnen het bedrijf bepalen, en nog veel meer.

Feedback van werknemers kan inzicht in veel gebieden geven, zoals:

 • Werkprestaties: evaluaties door collega's, zelfbeoordelingen en beoordelingen door leidinggevenden
 • Werknemertevredenheid: de beleving van werklast, balans tussen werk en privé en baanzekerheid
 • Permanente opleiding: trainings- en ontwikkelingskansen voor de ontwikkeling van vaardigheden en carrièregroei
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden: feedback met betrekking tot vergoedingen, arbeidsvoorwaarden, vakantiedagen en meer
 • Verbeterde processen: inzichten gericht op het verbeteren van workflows en schaalvergroting
 • Communicatie: hoe goed werknemers de missie, doelen en doelstellingen van de organisatie begrijpen

Met feedback van werknemers kunnen organisaties getalenteerd personeel aantrekken en werven, op effectievere wijze nieuwe werknemers in dienst nemen, trainingsprogramma's ontwikkelen en werknemers behouden. Als organisaties de tijd nemen om feedback van werknemers te begrijpen en ernaar te handelen, leidt dat tot een meer betrokken personeelsbestand, een hogere productiviteit, een hogere motivatie en een lager verloop.

Bovendien fungeert feedback als een schijnwerper, waarbij kwesties aan het licht worden gebracht die anders mogelijk verborgen waren gebleven voor het management, zoals slechte processen en inefficiëntie. Door punten van zorg aan te pakken, bevordert feedback tevens:

 • Kostenbesparingen door een lagere omzet
 • Tevredenheid over het werk en de werkplek
 • Een organisatiecultuur die is gebaseerd op vertrouwen en samenwerking

Het wervingsproces is vaak het eerste contact dat een kandidaat met uw organisatie heeft. En het achterlaten van een positieve indruk is essentieel voor het succesvol plaatsen van kandidaten in hun nieuwe functie. Met enquêtes over tevredenheid bij werving kunnen teams:

 • Registratieformulieren gebruiken tijdens wervingsevenementen en uitgebreide inzichten verwerven over kandidaten, die verder gaan dan de elementaire contactgegevens, voor een effectievere afstemming op kandidaten.
 • Feedback verzamelen over de totale ervaring van kandidaten, zodat u een reputatie als topwerkgever kunt opbouwen en een aantrekkelijkere organisatie wordt voor toekomstige kandidaten.
 • Feedback gebruiken om de wervingsprocessen te verfijnen en sterke punten en gebieden voor verbetering te identificeren.

Effectieve onboardingprogramma's helpen nieuwe medewerkers te begrijpen hoe hun rol bijdraagt aan succes, zich aan te passen aan de bedrijfscultuur en de algehele tevredenheid te vergroten. Bovendien zorgen enquêtes voor onboarding voor: 

 • Het versterken van onboardingprogramma's met enquêtes, peilingen en quizzen om boeiende onboarding-inhoud te creëren en kennis over bedrijfswaarden, protocollen en meer te testen.
 • Het creëren van betere onboarding-ervaringen met feedback om uw strategie te bepalen en te zien waar u kunt verbeteren. 
 • Het doorlopend ondersteuning geven aan nieuwe werknemers door de vinger vroeg en vaak aan de pols te houden met enquêtes. Zo kunt u vroegtijdig zien of een nieuwe werknemer het moeilijk heeft en hulp kan gebruiken.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn vitale waarden die alle organisaties zouden moeten hooghouden. Het creëren van een rechtvaardige en onbevooroordeelde werkomgeving begint met het stellen van de juiste vragen. Voeg DG&I-feedback toe aan uw programma voor werknemerservaring en: 

 • Zorg ervoor dat medewerkers een stem hebben in hun ervaring. Luister naar eerlijke feedback gedurende het hele dienstverband van uw werknemers om een cultuur op te bouwen die een getalenteerd, divers personeelsbestand aantrekt en vasthoudt. 
 • Los problemen met DG&I op door gebieden aan te wijzen waar u een sterker gevoel van verbondenheid en inclusie onder uw personeel kunt bevorderen.

Met prestatie-enquêtes kunnen organisaties de productiviteit, productie en prestaties van hun teams meten en bijhouden. Ze bieden inzichten in welke teams uitblinken en welke teams mogelijk extra middelen, training of ondersteuning nodig hebben. Met prestatie-enquêtes kunt u:

 •  Openhartige, realtime feedback verzamelen van verschillende bronnen, waaronder managers, collega's en teamgenoten. 
 • Individuele groei versterken en de teamdynamiek verbeteren. Met een goed gestructureerd proces voor 360-gradenbeoordeling kunnen organisaties werknemers een holistische beoordeling bieden die positieve en constructieve feedback omvat. 

Met leer- en ontwikkelingsenquêtes kunt u de behoeften van werknemers lokaliseren, zodat u de juiste training kunt bieden. Bovendien bevorderen zij de verbetering op de volgende gebieden: 

 • Optimaliseer leerinitiatieven door met behulp van realtime enquêtes en quizzen effectievere trainingsprogramma's te ontwikkelen en de ontwikkelingsvorderingen van uw werknemers te volgen.
 • Integreer feedback naadloos met populaire samenwerkingsplatforms zoals  Zoom en Microsoft Teams.
 • Evalueer de effectiviteit van uw programma. Meet de impact van huidige trainingsprogramma's en verzamel waardevolle feedback om toekomstige investeringen in leer- en ontwikkelingsinitiatieven mogelijk te maken.
 • Zorg voor onboardingervaringen die beter aansluiten. Gebruik enquêtes voorafgaand aan de training om specifieke behoeften van werknemers te identificeren, zodat u aangepaste introductie- en leerprogramma's kunt creëren.
 • Verbeter continu uw inhoud door na de training inzichten te verzamelen zodat u de effectiviteit kunt evalueren en toekomstige onboarding- en trainingsprogramma's kunt vormgeven. Zorg voor openhartige feedback met anonimiteitsfuncties en bevorder eerlijke inbreng van werknemers.

De eerste stap naar het creëren van een betrokken personeelsbestand is het vragen om regelmatige feedback gedurende het hele dienstverband van uw werknemers en het ondernemen van actie om een betere werkplek te creëren. Feedback over de betrokkenheid van werknemers stelt u in staat om: 

 • Te ontdekken waarop de betrokkenheid van elke werknemer is gebaseerd.
 • Feedback van werknemers te verzamelen over werktevredenheid, de balans tussen werk en privéleven, de dynamiek binnen het team en meer.
 • Te bepalen wat uw personeel nodig heeft om te gedijen op het werk.
 • Uw organisatie op één lijn te houden door ervoor te zorgen dat alle werknemers, teams en afdelingen strategisch samenwerken aan hetzelfde doel.

Exitgesprekken vormen een vitaal onderdeel van de levenscyclus van medewerkers. Aan het einde van het dienstverband van een werknemer bij uw bedrijf kan dit exitgesprek waardevolle informatie opleveren. 

 • Verbeter de ervaring van werknemers in de toekomst door openhartige feedback vast te leggen. 
 • Deel resultaten met teams en managers om te zien of er verbeteringen nodig zijn.

Teams werken er hard aan om boeiende virtuele en persoonlijke evenementen te organiseren, en ze moeten ervoor zorgen dat hun bijeenkomsten een succes worden. Feedback over effectiviteit van bijeenkomsten stelt u in staat om: 

 • Bijeenkomsten productiever en boeiender te maken.
 • Feedback te verzamelen voor, tijdens en na iedere interne vergadering en ieder evenement.
 • Te ontdekken wat uw personeel echt wil weten.
 • Bied een anoniem forum waar werknemers vragen kunnen indienen vóór grotere evenementen, zoals informele bijeenkomsten, en feedback kunnen geven over de inhoud van bijeenkomsten.

Met SurveyMonkey kunt u de kracht van feedback van werknemers ontsluiten, interne HR-processen stroomlijnen en een duurzame impact realiseren. Door meetcriteria voor betrokkenheid en tevredenheid van werknemers vast te leggen en bij te houden, verwerven organisaties waardevolle inzichten in het algehele welzijn en de motivatie van hun personeel.

Human Resources Manager

Met deze toolkit kunnen HR-managers een uitzonderlijke ervaring bieden aan medewerkers.

Creëer een betere kandidaatervaring

Begrijp hoe sollicitanten het wervingsproces ervaren met SurveyMonkey.

Een diverse, gelijkwaardige en inclusieve werkomgeving opbouwen

Meet en verbeter diversiteit, gelijkheid en inclusie (DGI) met SurveyMonkey.

Human Resources

Met SurveyMonkey kunt u het beste talent werven, de onboarding stroomlijnen, de prestaties van medewerkers beoordelen, de betrokkenheid boosten en nog veel meer. Alles wat een HR-team nodig heeft om succesvol te zijn.

Ontdek hoe SurveyMonkey HR-professionals helpt bij het ontwikkelen van sterkere, betere werkplekken.

Net Promoter, Net Promoter Score en NPS zijn handelsmerken van Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, Inc. en Fred Reichheld.