Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

Kwantitatief onderzoek doeltreffend inzetten

Kwantitatieve methodes kiezen en gegevens verzamelen

Via kwantitatief onderzoek kunt u de resultaten van een steekproef generaliseren naar een hele groep mensen.

Kwantitatief onderzoek is zowel gestructureerd als statistisch en biedt u de mogelijkheid om conclusies te trekken en een gefundeerde beslissing te nemen over een handelswijze.

Meestal wordt kwantitatief onderzoek gebruikt om een van tevoren vastgestelde hypothese, die u tijdens kwalitatief onderzoek hebt bedacht, te bewijzen of ontkrachten.

Kwantitatieve vragen worden het vaakst gebruikt in de meeste enquêtes, maar slaan vaak de plank mis. Als u een kwantitatieve vraag opstelt, moet u zorgen dat u een van de volgende drie doelen bereikt:

1. Een kenmerk van uw respondenten vaststellen: Alle vragen met een gesloten einde hebben betrekking op het beter in kaart brengen van een kenmerk van uw respondenten. U kunt informatie verzamelen over:

  • Een kenmerk: Stel iemands leeftijd, geslacht, etnische achtergrond, inkomen en meer vast.
  • Gedrag: Identificeer de gewoontes van de respondent, zoals het aantal uren per week dat gebruik van internet wordt gemaakt, de manier waarop ze naar hun werk reizen, sportactiviteiten, enz.
  • Een mening of houding: Breng de gedachten van de respondent in kaart door bijvoorbeeld te vragen hoe tevreden iemand is met een product of met een gekozen politicus.

Kennis van deze kenmerken helpt u doorgronden wie uw respondenten zijn, hoe ze handelen en wat ze willen of verwachten.

2. Trends in uw gegevens meten: Als u in de loop der tijd dezelfde enquête blijft uitvoeren, kunt u trends in uw gegevens ontdekken. Misschien verschuiven meningen langzaam in een bepaalde richting of kunt u seizoenschommelingen waarnemen? Hoe dan ook, als u naar ontwikkelingen kijkt, krijgen uw enquêteresultaten context.

Stel bijvoorbeeld dat u uw klanten vraagt om uw klantenservice te waarderen op een schaal van zeer tevreden tot zeer ontevreden en dat 20 procent aangeeft zeer tevreden te zijn. Hoewel het goed is om in kaart te brengen hoe u er momenteel voor staat, kan deze waarde ook worden gebruikt als ijkpunt om in de toekomst vooruitgang te meten.

Stel dat u na de oorspronkelijk enquête veranderingen hebt aangebracht om beter aan klantbehoeften te voldoen. U kunt vervolgens opnieuw dezelfde enquête uitvoeren en nagaan of het percentage zeer tevreden klanten is gestegen of gedaald. Dit stelt u in staat om doeltreffend de vooruitgang te meten die u in de loop der tijd boekt op het vlak van klanttevredenheid. U kunt daarnaast rechtstreeks de effecten bijhouden van nieuwe initiatieven en processen die zijn geïmplementeerd tussen enquêtes.

3. Groepen vergelijken: Enquêtevragen kunnen ook worden gebruikt om groepen respondenten met elkaar te vergelijken.

We kijken nog eens naar het bovenstaande voorbeeld. Door demografische vragen toe te voegen over de leeftijd, het geslacht en het inkomen van uw respondenten, kunt u zaken vergelijken. Zijn jonge mannen bijvoorbeeld tevredener over uw service dan oudere vrouwen?

Door verschillende groepen te vergelijken, kunt u in kaart brengen op wie u zich moet richten, met welke boodschap dat moet gebeuren en wanneer uw product moet worden aangepast aan een bepaalde markt. U kunt ook het percentage tevreden klanten vergelijken met een benchmark zodat u weet hoe u het doet ten opzichte van de concurrentie.

Als enquêtes even buiten beschouwing worden gelaten, kunt u kwantitatief onderzoek op verschillende manieren gebruiken. Hier volgen enkele voorbeelden:

1. Werkelijke gegevens observeren: De kans is groot dat u dagelijks gegevens verzamelt die de basis kunnen vormen voor kwantitatieve beslissingen. Dit kunnen gegevens zijn die uiteenlopen van hoelang klanten uw website bezoeken tot in welk seizoen de omzet het hoogst is. Deze informatie over de echte wereld, die tegenwoordig 'big data' wordt genoemd, kan ook zeer nuttig zijn voor het sturen van uw beslissingen wanneer u zelf onderzoek doet.

Big data kan veel duidelijk maken over wat mensen doen, maar deze gegevens maken zelden duidelijk waarom mensen op een bepaalde manier handelen of reageren. U hebt daarvoor directer kwalitatief en kwantitatief onderzoek nodig.

2. Causale proefneming: Om meer inzicht te krijgen in het waarom, streeft causale proefneming ernaar om een oorzaak-en-gevolg-relatie in kaart te brengen door na te gaan wat er gebeurt als er een nieuw element wordt toegevoegd aan een omgeving. Dit nieuwe element kan van alles betreffen, van het meten van het effect van een commercial op de omzet tot dat van kantoorfeesten op de werknemersbetrokkenheid.

Stel dat u bijvoorbeeld de verpakking wilt wijzigen van een product dat u verkoopt en dat u wilt nagaan wat de potentiële invloed daarvan op de omzet is. U kunt de nieuwe verpakking in een paar vestigingen introduceren en de verkoopresultaten vergelijken met die van de oude. Causale proefneming is het concept achter A/B-testen.

Nu beschikt u over de hulpmiddelen die u nodig hebt. Besteed echter ook aandacht aan wat kwalitatief onderzoek voordat u verder gaat. Als u meer informatie wilt over hoe u beide in uw onderzoeksopzet kunt gebruiken, kunt u dit artikel bekijken.

Dit artikel is onderdeel van het Surveys 101-project van SurveyMonkey. We willen graag meer mensen helpen met het maken van slimme enquêtes. Lees meer over het project en over onze betrokkenheid bij onderzoeksinitiatieven.

Sjablonen voor klanttevredenheidsenquêtes

Bespaar tijd en doe geweldige ideeën op met onze gratis sjablonen voor klanttevredenheidsenquêtes. Ontvang vandaag nog de feedback die u nodig heeft.

Hoe de SurveyMonkey Salesforce-integratie u helpt bij het verbeteren van CX-scores

De mogelijkheden van klantgegevens uit Salesforce koppelen aan de feedback van SurveyMonkey voor een betere CX.

Verzamel feedback waarop u actie kunt ondernemen met online evaluatieformulieren

Ontgrendel de kracht van feedback met de online evaluatieformulieren van SurveyMonkey. Ga vandaag nog aan de slag met onze opbouwfunctie voor formulieren.

De belangrijkste beoordelingsschalen en KPI's voor de klantenservice

Learn how to measure customer service and understand common customer service rating scales. Get examples of customer support metrics, tips, and benchmarks.