Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden
Twee mannen en een vrouw die dicht bij elkaar zitten


Het geheim achter werknemersbetrokkenheid ontrafelen, begint met één simpele vraag: "Hoe waarschijnlijk is het dat werknemers uw organisatie aanbevelen als een fijne werkplek?" 

Verlies aan werknemersbetrokkenheid heeft een negatieve invloed op de productiviteit en bevordert het personeelsverloop. In een landschap waarin slechts een derde van de HR-professionals uitblinkt in het terugdringen van personeelsverloop, meet de Net Promoter® Score voor werknemers (eNPS) op een doeltreffende manier de stemming op de werkplek en verzamelt feedback. Zo worden inzichten verkregen waarmee u de tevredenheid en het behoud van werknemers kunt verbeteren.

De eNPS® is het standaard meetcriterium in de sector voor het meten van de tevredenheid en betrokkenheid van werknemers. Dit is gebaseerd op één directe vraag: "Hoe waarschijnlijk is het op een schaal van 0 tot 10 dat u werken bij dit bedrijf aanbeveelt aan een vriend of collega?"

eNPS-vraag in voorbeeldenquêtevak

Werknemers beoordelen de waarschijnlijkheid op een schaal van nul tot tien. De eNPS®-beoordelingsschaal deelt werknemers daarna in drie segmenten in: criticasters, passief tevredenen en promotors.

 • Criticasters (0-6): deze ontevreden werknemers bevelen het bedrijf waarschijnlijk niet aan. Hun feedback geeft aan op welke gebieden onmiddellijke verbetering nodig is om verloop en negatieve mond-tot-mond reclame te voorkomen.
 • Passieven (7-8): passieve werknemers zijn neutraal. Ze zijn tevreden, maar niet enthousiast over de werkomgeving. Hoewel hun gebrek aan loyaliteit niet schadelijk is, wijst dit op gemiste kansen voor betrokkenheid en motivatie.
 • Promotors (9-10): promotors zijn de beste voorvechters van uw bedrijf. Ze zijn zeer tevreden en bevelen uw werkplek waarschijnlijk aan, waarmee ze een positieve bijdrage leveren aan de reputatie en het groeipotentieel van het bedrijf.

Deze schaal registreert de uiteenlopende stemmingen van werknemers ten opzichte van hun werkplek, van zeer enthousiast tot kritisch. Door vereenvoudiging van het feedbackmechanisme tot één meetcriterium kunnen organisaties via de eNPS® snel de algemene gezondheid van de werknemerservaring meten. 

De eNPS® is het fundament voor gedetailleerdere analyses en acties. Deze vormt de basis voor diepere inzichten in trends op het vlak van werknemersbetrokkenheid en loyaliteit. Deze diepere inzichten worden meestal ontleend aan verder onderzoek, zoals werknemersenquêtes of vraaggesprekken met werknemers.

De eNPS® weerspiegelt het Net Promoter Score®-systeem van Bain & Company en Fred Reichheld. Bain & Company heeft het NPS®-kader ontworpen voor de beoordeling van klantentrouw. HR-professionals hebben dit aangepast voor het evalueren van de werknemerservaring.

De eNPS® biedt cruciale inzichten in de stemming onder werknemers. Werknemers zijn het gezicht van uw organisatie. Ze vormen de drijvende kracht achter klantrelaties en algemene marktaanwezigheid. Redenen waarom dit van belang is:

Personeelsverloop aanpakken blijft een topprioriteit voor HR-professionals. Via de eNPS® kunt u onderliggende oorzaken identificeren en strategieën ontwikkelen om het werknemersbehoud te verbeteren. eNPS-scores kunnen bijvoorbeeld de ontevredenheid van werknemers over beloningen of secundaire arbeidsvoorwaarden aan het licht brengen. Op basis van deze informatie kan een organisatie het huidige aanbod versterken.

De eNPS® geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat uw team uw organisatie aanbeveelt als een fijne werkplek. Deze stemming is een barometer voor de interne merkgezondheid en werknemersbelangen.

Werknemers bespreken hun werkervaringen uiteraard met vrienden, familie en op sociale media. Wanneer ze tevreden en betrokken zijn, worden ze organische promotors van uw bedrijf. Werknemers die niet betrokken zijn, kunnen daarentegen negativiteit of apathie verspreiden. Dit kan een nadelige invloed hebben op uw merk. 

De eNPS® biedt een heldere, kwantificeerbare maatstaf voor werknemersbetrokkenheid, zodat u niet op verlooppercentages hoeft te vertrouwen. Deze vormt een hoeksteen voor initiatieven op het vlak van strategische HR-planning en -verbetering. Met de verkregen gegevens kunnen HR-professionals potentiële problemen proactief aanpakken voordat deze escaleren.

Een recent SurveyMonkey-rapport onderstreept het belang van de eNPS® bij het aanpakken van HR-uitdagingen en het benutten van kansen:

 • De strategische invloed van HR: organisaties die HR als essentieel beschouwen, geven aan dat HR een grotere rol speelt in de vormgeving van de bedrijfscultuur en besluitvorming. Dit heeft een grote invloed op de algemene werknemerservaring.
 • Feedback en betrokkenheid: sinds de coronacrisis is volgens 73% van de HR-professionals in organisaties waarin HR van vitaal belang is, de rol van HR bij het beheren van de werknemerservaring groter. Dit onderstreept het belang van feedbacktools, zoals de eNPS®.
 • Verwachtingen versus investering: ondanks hogere managementverwachtingen, vindt 19% van de HR-professionals dat hun bedrijf te weinig investeert in werknemersontwikkeling. Een krachtig eNPS®-programma kan investeringsgebieden onder de aandacht brengen om aan deze groeiende verwachtingen te voldoen.
enps-berekening

De eNPS® wordt op dezelfde manier berekend als de NPS®. U rekent eerst het aantal criticasters, passief tevredenen en promotors om naar percentages.

Daarna trekt u het percentage criticasters af van het percentage promotors. U negeert passief tevredenen omdat zij de score niet direct beïnvloeden.

Als bijvoorbeeld 30% van de respondenten promotor en 20% criticaster is, bedraagt uw eNPS® 10 (30% - 20% = 10).

eNPS®-scores lopen uiteen van -100 tot 100. De meeste bedrijven scoren echter zelden boven de 30.

 • Negatieve scores: een negatieve score suggereert dat er meer criticasters zijn dan promotors. Dit wijst op een wijdverbreide ontevredenheid en mogelijke problemen met de bedrijfscultuur, het management of de werknemersbetrokkenheid.
 • 0 tot 10 (aanvaardbaar): dit bereik duidt op een evenwichtige verdeling tussen promotors en criticasters Hoewel dit niet verontrustend is, is er toch behoefte aan verbetering.
 • 10 tot 30 (goed): dit bereik weerspiegelt een positieve werkomgeving met een gezonde werknemersbetrokkenheid en -tevredenheid. Deze scores worden in alle sectoren als goed beschouwd.
 • 30 t/m 50 (zeer goed): scores binnen dit bereik zijn bovengemiddeld. Deze duiden op een robuuste en positieve stemming van werknemers over de organisatie. Deze scores duiden erop dat er doeltreffende strategieën bestaan om de werknemersbetrokkenheid en -loyaliteit te bevorderen. Dit heeft tot gevolg dat de meeste werknemers promotors zijn.
 • 50+ (uitstekend): een uitstekende eNPS®-score die getuigt van een uitzonderlijke werknemerservaring die de gemiddelden van de sector behoorlijk overtreft. Organisaties met deze scores hebben een cultuur waarin belangenbehartiging van werknemers actief wordt gepromoot en ondersteund.


eNPS®-benchmarks kunnen echter aanzienlijk variëren tussen verschillende sectoren. Een goede score in de ene sector kan een gemiddelde score zijn in een andere. 

Sectoren met van oudsher een lagere werknemerstevredenheid kunnen een score van 20 bijvoorbeeld als positief beschouwen. Meer concurrerende sectoren kunnen echter streven naar scores van 50 of hoger als een afspiegeling van hun sterkere gerichtheid op werknemerservaring en -betrokkenheid.

De eNPS is een kwantificeerbare momentopname van uw werknemerstevredenheid, maar het is belangrijk om uw score te combineren met andere typen werknemersfeedback voor een compleet beeld van uw werknemersloyaliteit en -betrokkenheid.

Vul de standaard eNPS®-vraag aan met andere eNPS®-vragen en follow-upenquêtes voor werknemersfeedback die de redenen achter de scores onderzoeken. Gebruik anonieme enquêtes om eerlijke, ongefilterde feedback aan te moedigen.

Analyseer eNPS®-feedback om belangrijke gebieden voor verbetering te identificeren, zoals werving en onboarding en het opbouwen en onderhouden van een inclusieve werkplek. 

Geef prioriteit aan acties op basis van feedbacktrends en de potentiële impact op de werknemerstevredenheid en -betrokkenheid. Begin hierbij met gebieden die direct van invloed zijn op de dagelijkse werknemerservaring.

Doe regelmatig onderzoek naar actuele HR-trends en benut kansen op dit vlak, zoals flexibele werkregelingen, welzijnsprogramma's voor werknemers en moderne tools voor opleiding en ontwikkeling.

Voer regelmatig eNPS®-enquêtes uit (zoals driemaandelijks of halfjaarlijks), zodat u trends in de gaten kunt houden en de impact van veranderingen kunt meten. Plan enquêtes van tevoren en integreer deze in de bedrijfskalender om te zorgen voor consistente deelname en tijdige analyse.

Volg en beheer de werknemerservaring, van het verzamelen van feedback tot aan de analyse, om eNPS®-procedures te vereenvoudigen. 

Kies een platform dat de werknemersbetrokkenheid stroomlijnt met intuïtieve tools en resources, zoals kant-en-klare enquêtesjablonen en door deskundigen geschreven vragen, zodat u moeiteloos enquêtes kunt maken en verspreiden.

Opname van de eNPS® in uw HR-strategie helpt u om topwerknemers vast te houden en nieuw talent aan te trekken. Dit maak de eNPS® tot een cruciale tool in de huidige concurrerende arbeidsmarkt. Regelmatige controle van de eNPS® helpt werknemersbetrokkenheid in de gaten te houden. U zorgt er zo bovendien voor dat initiatieven zijn afgestemd op werknemersbehoeften en -verwachtingen.

Human Resources Manager

Met deze toolkit kunnen HR-managers een uitzonderlijke ervaring bieden aan medewerkers.

Verzamel informatie van medewerkers met online werknemersformulieren

Vind het beste talent, versnel de onboarding en beheer uw personeel met werknemersformulieren op maat. Maak nu werknemersformulieren en sjablonen met onze speciale opbouwfunctie.

Verzamel feedback waarop u actie kunt ondernemen met online evaluatieformulieren

Ontgrendel de kracht van feedback met de online evaluatieformulieren van SurveyMonkey. Ga vandaag nog aan de slag met onze opbouwfunctie voor formulieren.

Wat is een feedbackloop? Hoe u inzichten van klanten en werknemers kunt benutten

Via feedbackloops kunt u feedback van klanten en werknemers om te zetten in actie. Ontdek wat een feedbackloop is en hoe u feedbackloops kunt sluiten.

Stel binnen enkele minuten een eNPS®-enquête op en ontdek de score van uw organisatie.

Net Promoter, Net Promoter Score en NPS zijn handelsmerken van Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, Inc. en Fred Reichheld.