Aselecte steekproeven

De juiste steekproef selecteren voor statistisch relevante resultaten.

Maak vandaag nog een enquête

Hoe voert u een nauwkeurige nationale enquête uit als er 330 miljoen mensen in de VS wonen?

Het is onmogelijk om naar iedereen een enquête te sturen. Maar u kunt met een aselecte steekproef gewoon gegevens verzamelen die even goed zijn als bij een veel kleinere populatie.

Aselecte steekproeven zijn gebaseerd op een statistische theorie waarbij een willekeurige kleine groep (een steekproef) wordt geselecteerd uit een grotere populatie. Vervolgens wordt de kans vastgesteld dat al hun antwoorden samen overeenkomen met die van de totale populatie.

Voor elke aselecte steekproef gelden twee even belangrijke voorwaarden:

1. Iedereen in de populatie moet geselecteerd kunnen worden (d.w.z. er is een zekere kans dat ze een enquête van u kunnen ontvangen).

2. U moet weten wat de exacte kans is dat elke persoon wordt geselecteerd.

Door deze twee regels op te volgen kunt u een correcte steekproef selecteren die representatief is voor de totale populatie. Bij de juiste steekproef zijn uw resultaten even geldig als bij een enquête voor de volledige populatie.

Geef iedereen een kans om te worden geselecteerd

U wilt natuurlijk nooit bewust iemand in uw populatie uitsluiten van uw steekproef. Wees voorzichtig en controleer of bepaalde groepen misschien onbedoeld niet kunnen deelnemen.

Stel dat u bijvoorbeeld wilt weten wat het publiek vindt van de uitgebreide nieuwe immigratiewetgeving. Maakt u uw enquête dan ook in het Turks beschikbaar? Dat is namelijk wel verstandig. Als u dit niet doet, loopt u namelijk een groot aantal Turks sprekende immigranten van de eerste generatie mis die het lastig vinden enquêtes in het Nederlands te beantwoorden, maar die wel een duidelijke, consequente mening hebben over immigratie. Uw enquêteresultaten sluiten niet aan op de echte publieke opinie.

Als niet iedereen in uw populatie de kans krijgt om deel te nemen aan uw enquête, is uw steekproef niet representatief en dus bevooroordeeld.

Veelvoorkomende strategieën voor aselecte steekproeven

Een eenvoudige willekeurige steekproef

Bij een willekeurige steekproef hebben alle leden van de populatie dezelfde kans om te worden geselecteerd. Deze selectie is willekeurig. Zoals de naam al aangeeft, is dit de eenvoudigste strategie voor steekproeven, maar de kans op vooroordelen is wel het grootst. Hoe kleiner de steekproef is in verhouding tot de complete populatie, hoe minder waarschijnlijk het is dat u willekeurig een betrouwbare steekproef kunt trekken. Probeer voor betere resultaten de steekproefgrootte te berekenen.

Een gestratificeerde steekproef

Veel populaties kunnen worden verdeeld in kleinere groepen die elkaar niet overlappen, maar samen wel representatief zijn voor de volledige populatie. Voor de steekproeven kunnen we deze groepen (of lagen) afzonderen en uit elke groep een steekproef nemen. Verdelingen op basis van geslacht, leeftijd of etniciteit zijn heel gewoon, waarbij aan elke laag een andere selectiekans wordt toegekend. Mits alle leden van de steekproef onderdeel zijn van dezelfde laag en voor elke laag een steekproef wordt genomen, is de kansenopzet in orde.

Een clustersteekproef

Clustersteekproeven wordt het vaakst gebruikt om kosten te besparen bij enquêtes voor populaties die geografisch erg verspreid zijn. In plaats van dat mensen willekeurig worden geselecteerd, selecteert u willekeurig geografische regio’s (of clusters). Vervolgens nemen enkele of alle leden van de geselecteerde clusters deel aan de enquête.

Stappen bij aselecte steekproeven

1. Stel vast wat uw populatie is.

Denk aan alle mensen van wie u graag een reactie zou willen ontvangen, maar houd ook rekening met mensen die moeten worden uitgesloten.

2. Ga op zoek naar een goed steekproefkader.

Het ideale kader bevat alle leden van de populatie die u wilt bereiken (en geen personen in wie u niet geïnteresseerd bent).

3. Kies uw steekproefstrategie.

Wilt u clusters en lagen? Wilt u dat alle leden van de steekproef evenveel kans maken om te worden geselecteerd?

4. Selecteer uw steekproef en begin met uw enquêtes!

Afhankelijk van de populatie van uw enquête, kan het moeilijk zijn om een juist steekproefkader te vinden. Zelfs bij een goed kader moet u bij het beslissen over de beste selectiestrategie een afweging maken tussen de kosten, representatie, kwaliteit en de tijdigheid.

Het is lastig om mensen te laten reageren op een echte aselecte enquête, omdat ze vaak geen belangstelling hebben voor het onderwerp van de enquête, of omdat ze niet worden gecompenseerd voor de tijd en inspanning die het kost om deel te nemen.

Een groot deel van deze problemen kan worden opgelost met selecte steekproeven. Hierbij wordt wel gewoon gebruik gemaakt van de theorie voor willekeurigheid en steekproeven om een passende steekproef voor de enquête te selecteren.

Als u over onbeperkte middelen beschikt of u tot een kleine populatie richt, zijn aselecte steekproeven soms niet nodig. Maar in de meeste gevallen bespaart u bij aselecte steekproeven tijd, geld en een hoop frustratie. U kunt meestal niet iedereen een enquête toesturen. Wel kunt u iedereen de kans geven op deelname, en dat is precies wat u doet met aselecte steekproeven.

U bent misschien ook geïnteresseerd in:

Klanttevredenheidsenquêtes

Wilt u weten wat klanten over u zeggen? Enquêtes over klanttevredenheid kunnen u helpen om in kaart te brengen hoe mensen denken over uw bedrijf en om feedback te verzamelen over onder andere uw klantenservice.

Pagina bezoeken

Personeelsenquêtes

Wanneer u naar uw werknemers luistert, kunt u beslissingen nemen die zorgen voor tevredenere werknemers. Wilt u prestaties meten? Wilt u uw werknemers betrekken of motiveren? Werknemerenquêtes kunnen hierbij helpen.

Pagina bezoeken

Evenementenquêtes

Het organiseren van een evenement is hard werk. Wie komen er? Wat is hun planning? Evenementenquêtes kunnen u een duidelijk beeld verschaffen. U kunt na afloop van het evenement om feedback vragen, zodat u verbeteringen kunt aanbrengen bij een volgend evenement.

Pagina bezoeken

Dit is waarom miljoenen mensen op SurveyMonkey vertrouwen

Onbeperkt aantal enquêtes

Verzend zoveel enquêtes en quizzen als u maar wilt, zelfs bij gratis abonnementen.

Snelle antwoorden

Maak en verzend eenvoudige professionele enquêtes. Profiteer snel van betrouwbare resultaten.

Goedgekeurd door experts

Toegang tot vooraf geschreven vragen en sjablonen die zijn goedgekeurd door onze enquêtewetenschappers.

Realtime resultaten

Bekijk resultaten onderweg op welk apparaat dan ook. Ontdek trends terwijl gegevens binnenstromen.

Nieuwe ideeën

Enquêtes bieden u meer dan alleen antwoorden. Profiteer van feedback en nieuwe perspectieven.

Gegevens waarop u actie kunt ondernemen

Verzamel inzichten uit uw gegevens en deel deze met uw team.