Wilt u weten hoe u uw steekproefgrootte berekent? Gebruik onze steekproefcalculator voor moeiteloze resultaten en ontdek hoe SurveyMonkey u kan helpen bij het bereiken van uw gewenste doelgroep.

Hoeveel mensen moeten uw enquête eigenlijk invullen? Zelfs voor een statisticus valt het niet mee om de steekproefgrootte te bepalen.

Hoe gaat u te werk? Met de functie Steekproefcalculator weet u in een oogwenk wat de steekproefgrootte is. Lees de info hieronder en krijg keer op keer precies het juiste aantal reacties voor uw enquête.

Het totale aantal mensen van wie de mening of het gedrag uw steekproef vertegenwoordigt.
De waarschijnlijkheid dat uw steekproef de houding van uw populatie nauwkeurig vertegenwoordigt. De standaard in de sector is 95%.
Het bereik (gemeten als percentage) dat de reacties van uw populatie mag afwijken van uw steekproef.

0

De steekproefgrootte is het aantal voltooide reacties van uw enquête. Het woord steekproef wordt gebruikt omdat de selectie een deel van de mensen (of doelpopulatie) vertegenwoordigt waarvan u de mening of het gedrag wilt weten. U kunt een zogenoemde 'willekeurige steekproef' uitvoeren. Hierbij worden respondenten willekeurig gekozen uit de algehele populatie.

Met deze definitie in het achterhoofd kijken we naar de volgende onderwerpen:

  • De verschillende manieren om de resultaten van uw steekproef te interpreteren
  • De formule voor het berekenen van de steekproefgrootte
  • Waarom u een geschikte steekproefgrootte moet hebben voor een enquête
  • Hoe de betekenis van steekproefgrootte afhangt van het enquêtetype

Hieronder staan drie belangrijke termen voor de berekening en context van uw steekproefgrootte:

Populatieomvang: Het totale aantal mensen in de groep die u wilt onderzoeken. Als u een willekeurige steekproef neemt van mensen in de Verenigde Staten, is uw populatieomvang ongeveer 317 miljoen. En als u bijvoorbeeld een enquête onder werknemers houdt, is de grootte van de populatie het totale aantal werknemers in het bedrijf.

Cirkel met blauwe stippen in grijs achter een gesplitste achtergrond in blauw en grijs

Stuur uw enquête naar een grote of kleine groep via ons online Audience-panel.

Foutmarge: Een percentage dat aangeeft in hoeverre uw enquêteresultaten overeenkomen met de mening van de hele populatie. Hoe kleiner de foutmarge, hoe beter u een vraag exact kunt beantwoorden bij een bepaald betrouwbaarheidsniveau.

Betrouwbaarheidsniveau van steekproeven: Een percentage dat laat zien hoe zeker u kunt zijn dat de populatie een antwoord binnen een bepaald bereik zou kiezen. Een betrouwbaarheidsniveau van 95% bijvoorbeeld, betekent dat u voor 95% zeker kunt zijn dat de resultaten ergens tussen de getallen x en y liggen.

Gebruik onze foutmargecalculator om uw foutmarge te berekenen.

Wilt u weten hoe u de steekproefgrootte berekent? Gebruik dan de volgende formule:

Steekproefgrootte formule

N = populatieomvang • e = foutmarge (percentage in decimale vorm) • z = z-score

De z-score is het aantal standaarddeviaties dat een proportie verwijderd is van het gemiddelde. In de onderstaande tabel kunt u de juiste z-score vinden:

Gewenst betrouwbaarheidsniveauz-score
80%1,28
85%1,44
90%1,65
95%1,96
99%2,58
  • Voor een kleine foutmarge hebt u een grotere steekproefgrootte nodig bij dezelfde populatie.
  • Hoe hoger uw betrouwbaarheidsniveau van de steekproef, hoe groter de steekproefgrootte moet zijn.

In het algemeen is een grotere steekproef statistisch significanter. Dit betekent dat de kans kleiner wordt dat uw resultaten toeval zijn.

Wilt u weten of uw resultaten statistisch significant zijn? Bekijk dan onze calculator voor A/B-testen.

Is een statistisch significante steekproefgrootte eigenlijk belangrijk? In de praktijk verschilt dit van geval tot geval. Met steekproeven kunt u waardevolle informatie verzamelen zonder dat de steekproefgrootte de algemene populatie vertegenwoordigt. Een voorbeeld is feedback van klanten. Hierbij hoeft de steekproefgrootte niet statistisch significant te zijn. Door goed te luisteren naar klanten, kunt u ontdekken welke verbeteringen u kunt aanbrengen.

Maar bij politieke peilingen is de steekproefgrootte juist ontzettend belangrijk: deze moet een evenwichtige afspiegeling zijn van de hele populatie. Hieronder treft u een aantal specifieke voorbeelden aan, zodat u beter weet wanneer een steekproefgrootte statistisch significant moet zijn.

Hogere waardeLagere waarde
PopulatieomvangLagere nauwkeurigheidHogere nauwkeurigheid
SteekproefgrootteHogere nauwkeurigheidLagere nauwkeurigheid
BetrouwbaarheidsintervalHogere nauwkeurigheidLagere nauwkeurigheid
FoutmargeLagere nauwkeurigheidHogere nauwkeurigheid

Werkt u aan een tevredenheidsenquête voor medewerkers? Met HR-enquêtes verzamelt u belangrijke feedback over wat medewerkers vinden van de werkomgeving of van uw bedrijf. Bij een statistisch significante steekproefgrootte kunt u een completer beeld schetsen van uw medewerkers. Maar ook als uw steekproefgrootte niet statistisch significant is, is het belangrijk om de enquête toch te verzenden. HR-enquêtes kunnen namelijk ook belangrijke feedback opleveren over hoe u de werkplek kunt verbeteren.

Zoals we al hebben gezegd, hoeft de steekproefgrootte bij klanttevredenheidsenquêtes niet altijd statistisch significant te zijn. Uw antwoorden moeten natuurlijk kloppen en aangeven wat klanten vinden. Maar pas als u elk antwoord in een klanttevredenheidsonderzoek nader bekijkt, profiteert u optimaal van de resultaten. Alle feedback is belangrijk: positief én negatief.

Bij marktonderzoekenquêtes kan een statistisch significante steekproefgrootte een groot verschil uitmaken. Met marktonderzoekenquêtes verzamelt u meer informatie over uw klanten en uw doelmarkt. Dit betekent dat een statistisch significante steekproefgrootte u kan helpen om inzichten over uw doelmarkt als geheel te krijgen. Ook is de informatie dan zo nauwkeurig mogelijk.

Bij onderwijsenquêtes raden we een statistisch significante steekproefgrootte aan die de populatie vertegenwoordigt. Als u van plan bent om veranderingen op uw school te baseren op feedback van studenten over bijvoorbeeld de instelling, instructeurs of docenten, dan krijgt u met een statistisch significante steekproefgrootte de resultaten waarmee uw school een nieuwe koers kan inslaan. Wilt u alleen weten wat studenten denken en geen veranderingen in het systeem aanbrengen, dan is een statistisch significante steekproefgrootte meestal minder belangrijk.

Bij gezondheidszorgenquêtes kunt u met een statistisch significante steekproefgrootte bepalen welke gezondheidskwesties uw patiënten belangrijk vinden, of conclusies trekken in medisch onderzoek. Maar als u wilt weten hoe tevreden patiënten zijn of vragen stelt over hun standaardzorg, is een statistisch significante steekproefgrootte mogelijk minder belangrijk. U kunt dan nog steeds waardevolle informatie verzamelen over hun behoeften en ervaring.

Misschien vindt u het handig om vrienden, collega's of familieleden af en toe een enquête te sturen. Welke informatie wilt u verzamelen met de enquête? Als u uw resultaten wilt gebruiken als bewijs, is een statistisch significante steekproefgrootte belangrijk. Is dat niet het geval en gebruikt u SurveyMonkey voor de lol, dan kan het geen kwaad om uw enquête maar naar een paar mensen te sturen.

Probeer niet te raden hoeveel mensen uw enquête moeten invullen en keer willekeurige steekproeven of modellen voor waarschijnlijkheidsdistributie de rug toe: bereken de steekproef met onze speciale functie. Leer meer over steekproefvooringenomenheid, steekproefgroottes en statistisch significante steekproefgroottes zijn en hoe u meer reacties kunt verzamelen. Zo kunt u in een mum van tijd betere gegevens verzamelen met uw enquêtes.

Als de functie Steekproefcalculator aangeeft dat u meer respondenten nodig hebt, kunnen wij u helpen. Vertel ons over uw populatie. Wij vinden vervolgens de juiste deelnemers voor uw enquête. Met de miljoenen gekwalificeerde respondenten van SurveyMonkey Audience kunt u razendsnel enquêtereacties verzamelen van mensen over de hele wereld.

SurveyMonkey biedt u een reeks van tools waarmee u enquêtes kunt maken en optimaliseren voor relevante en nuttige reacties.