Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

De verschillen tussen enquêtes en vragenlijsten begrijpen

Met concurrentie op elke straathoek en de globalisering van het bedrijfsleven, is het steeds belangrijker om goed te luisteren naar wat consumenten en gebruikers willen. Een kleine aanpassing in de richting van hun behoeften kan het verschil maken. En dat kan een concurrentievoordeel opleveren.

In het bedrijfsleven van vandaag, hebben kleine beslissingen steeds grotere gevolgen. Om die reden is het steeds belangrijker om uw handelingen te baseren op wat uw klanten willen, zodat u uw doelen kunt bereiken. Hierbij kunnen grondige onderzoeksvormen, zoals enquêtes, een uitkomst bieden. Ze kunnen u helpen om beslissingen te onderbouwen.

Maar op de lange termijn helpt het uiteraard niet om zomaar in het diepe te springen, zonder te weten wat u aan het doen bent. Het kan één keer goed gaan als u zonder plan aan de slag gaat. En misschien zelfs twee keer. Maar u wilt vanzelfsprekend het vertrouwen van uw partners, klanten of medewerkers niet verliezen door averechtse beslissingen te nemen op basis van verkeerde aannames. Daarom is het belangrijk dat u weet hoe u een goede enquête samenstelt en welke methodes u kunnen helpen om uw vragenlijst in waardevolle resultaten om te zetten. Want alleen zo kunt u op de lange termijn succesvol blijven.

Enquêtes zijn een onderzoeksvorm die ingezet wordt om erachter te komen welke mening een bepaalde groep mensen over een bepaald onderwerp of voorwerp heeft. Enquêtes bestaan uit vragenlijsten die zowel kwantitatief als kwalitatief van aard kunnen zijn. Kwalitatieve vragen proberen vooral te achterhalen welke gevoelens en indrukken respondenten hebben. Kwantitatieve vragenlijsten proberen met behulp van gesloten vragen te ontdekken welke meetbare waarde mensen aan onderwerpen en voorwerpen toekennen. Afhankelijk van het soort gegevens dat u wilt ontvangen, kunt u voor een kwantitatief of kwalitatief onderzoek kiezen.

Er zijn verschillende soorten enquêtes die u kunt gebruiken. Ze hebben stuk voor stuk een andere focus en zijn toegepast op specifieke sectoren en doelgroepen. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Vragenlijsten zijn het fundament van enquêtes. Op basis hiervan kunnen de onderzoekers conclusies trekken. Vervolgens kunnen ze stappen ondernemen om bedrijven en organisaties succesvoller te maken. Vaak worden vragenlijsten aangezien voor de enquête zelf, maar er is een duidelijk verschil, waar we verder op in zullen gaan.

Vragenlijsten lijken voor respondenten vaak de enquête, want dat is wat er aan hen wordt voorgelegd: een lijst vragen waarop onderzoekers antwoorden willen krijgen.

Er bestaan verschillende soorten vragen die, afhankelijk van de aard van het onderzoek, doelgericht kunnen worden ingezet om precies die antwoorden te krijgen die u nodig hebt:

  • Meerkeuzevragen – Deze vragen worden vaak binnen kwantitatief onderzoek gebruikt. Ze leveren eenvoudig analyseerbare antwoorden op. Er bestaan verschillende varianten:
  • Enkelvoudig antwoord – De respondent mag slechts één antwoord kiezen
  • Meervoudig antwoord – De respondent mag meerdere antwoorden aankruisen
  • Beoordelingsschalen – Deze variant wordt ook vaak binnen kwantitatief onderzoek gebruikt. Dit type vragen levert ook eenvoudig analyseerbare antwoorden op.
  • Likert-schalen – Dit is een type meerkeuzevragen dat gericht is op het meten van meningen en houdingen van respondenten door hen te vragen in hoeverre ze het met bepaalde stellingen eens of oneens zijn.
  • Matrixvragen – Hierbij gaat het om een reeks vragen met dezelfde reactieopties, zoals bijvoorbeeld vragen op basis van de Likert-schaal of een beoordelingsschaal. Matrixvragen kunnen de snelheid ten goede komen, maar ook tot verwarring leiden.
  • Open vragen – Respondenten kunnen zelf een antwoord formuleren en dit in een tekstvak schrijven. Hierbij verzamelt u spontane, door respondenten zelf bedachte antwoorden, maar bent u wel meer tijd kwijt aan de analyse, aangezien elk antwoord afzonderlijk moet worden doorgenomen.

Vaak worden vragenlijsten en enquêtes voor hetzelfde aangezien en worden als begrippen inwisselbaar gebruikt. Maar als we ze onder de loep nemen, zien we dat er wel degelijk een verschil is tussen deze twee begrippen. Het is belangrijk om dit goed te begrijpen, zodat u effectief te werk kunt gaan.

Kort gezegd vormen vragenlijsten een onderdeel van enquêtes. Het zijn de vragen waarop u een antwoord wil krijgen in uw marktonderzoek. Als u een enquête wil maken, kunt u dus niet om een goede vragenlijst heen. Maar naast een dergelijke vragenlijst, bestaan enquêtes ook nog uit de analyse van de antwoorden op de vragen uit die lijst.

Als u nog geen of nauwelijks ervaring hebt met het uitvoeren van enquêtes, kunt u waarschijnlijk de hulp gebruiken van marketingonderzoek experts. Maar ook als u al veel ervaring hebt met marktonderzoek en reeds verschillende enquêteonderzoeken heeft uitgevoerd, kunt u baat hebben bij nieuwe inzichten. In beide gevallen biedt SurveyMonkey de uitkomst.

Met onze hulp kunt u ontdekken welke methodologie het beste bij uw doeleinden past en welke methode ervoor zorgt dat u daadwerkelijk waardevolle en bruikbare resultaten krijgt. Bij ons vindt u niet alleen een complete uitleg over alle aspecten van enquêtes, maar ook veel voorbeeldsjablonen en andere materialen die het onderzoek een stuk makkelijker maken.

Zonder te weten wat uw klanten, werknemers en andere betrokkenen willen, is het vandaag de dag niet makkelijk om uw hoofd boven water te houden en om als bedrijf succesvol te blijven. Daarom is het belangrijk dat u weet hoe u op de juiste manier enquêteonderzoek kunt uitvoeren. Een enquête is veel meer dan alleen een vragenlijst. Het is de ruggengraat van enquêtes en daardoor van uw marktonderzoek.

Als u zeker wilt weten dat u relevante en waardevolle resultaten behaalt die u ook echt helpen om uw bedrijf of organisatie te verbeteren, kunt u het beste gebruik maken van bewezen expertise. Bij SurveyMonkey vindt u voorbeelden voor vragenlijsten en sjablonen voor enquêtes. En met SurveyMonkey Genius kunt u zelfs gebruikmaken van kunstmatige intelligentie en machine learning om alle aspecten van uw markt aan het licht te brengen!

Wat is enquêteren?

Enquêteren is het uitvoeren van onderzoek waarbij een afgebakende groep mensen over bepaalde onderwerpen wordt ondervraagd.

Welke vormen van enquêteren zijn er?

Enquêteren kan zowel op afstand (online of telefonisch) als ter plekke (schriftelijk of mondeling) plaatsvinden.

Wat voor soort onderzoek is een enquête?

Een enquête is een steekproefonderzoek waarbij aan de hand van de antwoorden van een representatieve groep respondenten, gekeken wordt wat mensen van bepaalde onderwerpen vinden.

Lijst met toolkits

Ontdek onze toolkits, waarmee u optimaal profiteert van feedback voor uw functie of sector.

Boost uw bedrijf met online bestelformulieren

Maak en wijzig gemakkelijk bestelformulieren, ontvang betalingen of gebruik een van onze door experts gemaakte sjablonen om binnen minuten aan de slag te gaan.

Verzamel feedback waarop u actie kunt ondernemen met online evaluatieformulieren

Ontgrendel de kracht van feedback met de online evaluatieformulieren van SurveyMonkey. Ga vandaag nog aan de slag met onze opbouwfunctie voor formulieren.

Vijf stappen om AI-opdrachten te maken voor hoogwaardige enquêtes en formulieren