Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

Met de online beoordelingsformulieren voor werknemers van SurveyMonkey is uw volgende beoordeling een fluitje van een cent.

Man met een laptop die lacht naar een vrouw in een rolstoel die een tablet vasthoudt

Tijdens uw opleiding en loopbaan bent u waarschijnlijk wel meerdere keren in aanraking gekomen met beoordelingsformulieren. Met deze formulieren kunnen managers, docenten, studenten, medewerkers en anderen feedback doorgeven in de klas en op de werkplek. 

Met online beoordelingsformulieren stroomlijnt u het feedbackproces voor individuen en teams. Hierdoor kunnen beoordelaars alle verzamelde feedback op één plek bekijken en benchmarken. 

Laten we de online beoordelingsformulieren eens onder de loep nemen.

Beoordelingsformulieren voor werknemers worden in allerlei situaties gebruikt en zijn een tool om feedback over prestaties te geven. Deze aanpasbare formulieren bevatten vragen waarmee u sterke punten, verbeterpunten en de algehele voortgang ten aanzien van een doel meet. Beoordelingsformulieren hebben allerlei toepassingen in het onderwijs, het bedrijfsleven en in de sportwereld. 

Beoordelingsformulieren en feedbackformulieren worden voor verschillende doelen gebruikt. Feedbackformulieren zijn voor meningen en gedachten over een product, service of bedrijf van iemand anders. Beoordelingsformulieren voor werknemers evalueren prestaties en bieden constructieve feedback. Duidelijke, doordachte feedback is onmisbaar voor zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling. Dergelijke feedback kan een enorme impact hebben op de medewerkerservaring.

Afhankelijk van de bedrijfstak, het doel en de rol van de beoordeelde persoon kunnen beoordelingen er verschillend uitzien. Probeer deze populaire voorbeelden en waardevolle tips om uw beoordelingsformulier te maken: 

Beoordelingen van medewerkers bestaan vaak uit prestatiebeoordelingen, zoals 360-graden feedback, door medewerkers aangestuurde zelfbeoordelingen, beoordelingen van teamprestaties, assessments van vaardigheden, beoordelingen van managers en beoordelingen van loopbaanontwikkeling

Bij elke beoordeling geeft u medewerkers of uw team feedback over hun prestaties gedurende een specifieke periode. Beheerders kunnen met deze feedback nagaan hoe goed werknemers hun taken en verantwoordelijkheden uitvoeren, doelen meten en trainingen plannen. 

Regelmatige reviews kunnen waardevolle gegevens opleveren om op basis van de voortgang benchmarks in te stellen. Probeer elk kwartaal of jaar een beoordeling in te plannen. 

Beoordelingsformulieren voor werknemers zijn afhankelijk van hun doel. Een basisformulier meet gewoonlijk in hoeverre medewerkers aan specifieke criteria voor hun functie voldoen, zoals kennis, kwaliteit, teamwerk, communicatie, doelen en meer. Effectieve beoordelingsformulieren voor werknemers zijn beknopt, objectief en gebruiksvriendelijk. 

Bij het opstellen van een beoordelingsformulier voor medewerkers definieert u eerst het doel, de tijdlijn en het proces. Noem duidelijk de criteria die worden gebruikt om de prestaties van de medewerkers te beoordelen samen met de scores voor elke categorie. Reserveer ook een plekje voor opmerkingen, zodat de beoordelaar specifieke feedback kan toevoegen over de sterke punten, verbeteringen en aanbevelingen voor toekomstige groei.

Bij het opstellen van een beoordelingsformulier voor medewerkers voegt u velden toe voor belangrijke informatie, zoals de naam van de medewerker, de naam van de beoordelaar en de functie van de beoordelaar. U kunt ook functie-specifieke velden toevoegen, zoals:

 • Functie (de positie)
 • Naam manager
 • Afdeling

Bied tot slot duidelijke instructies voor het invullen van de beoordeling en zorg eventueel voor support en training.

Een beoordelingsformulier voor de prestaties van medewerkers wordt gebruikt door werkgevers om de prestaties van medewerkers gedurende een specifieke periode te evalueren. Dit formulier meet meestal de eerdere prestaties van een medewerker en de onderdelen voor verbetering. Ook bevat het doelen voor toekomstige prestaties. 

Met de feedback in deze beoordelingen kunnen managers knopen doorhakken over promoties, loonsverhogingen en kansen voor professionele ontwikkeling. Prestatiebeoordelingen zijn ook onmisbaar voor een duidelijke communicatie en het vastleggen van de problemen met het werk van een medewerker.  

Bij een prestatiebeoordeling van medewerkers voegt u velden toe voor:

 • Naam werknemer 
 • Titel medewerker
 • Prestaties en sterke punten 
 • Verbeterpunten
 • Doelen voor de volgende periode 
 • Feedback van manager

Probeer onze sjabloon voor enquêtes over werknemersprestaties om aan de slag te gaan. U kunt extra velden, het logo van uw bedrijf en relevante kleuren van uw merk toevoegen aan de sjabloon.

Een 360-graden beoordeling is een beoordelingsformulier voor medewerkers waarmee teams de prestaties en het gedrag van medewerkers kunnen beoordelen. Beoordelaars bestaan meestal uit een combinatie van collega's, direct ondergeschikten (als die er zijn), supervisors en soms zelfs klanten. Bij deze multidimensionale aanpak krijgen organisaties een compleet beeld van de prestaties, de leidinggevende vaardigheden, het teamwerk, de communicatie en andere zakelijke competenties van een individu.  

In een 360-graden beoordeling vindt u de sterke punten en groeikansen voor medewerkers. Deze beoordelingen kunnen een overkoepelend beeld schetsen van de prestaties van een medewerker als aanvulling op de kennis van een directe manager. 360-graden beoordelingen verminderen ook de vooringenomenheid en zorgen voor eerlijkere beoordelingen, terwijl ze tegelijk een cultuur bevorderen van openheid, wederzijds respect en constructieve feedback.

Bij 360-graden beoordelingen vraagt u elke reviewer (collega's, direct ondergeschikten of managers) om specifieke feedback over de prestaties van de medewerker te geven. Voor een effectieve 360-graden enquête stelt u open vragen en vermijd u suggestieve vragen die invloed kunnen hebben op de antwoorden van deelnemers. 

Een paar voorbeelden van vragen een 360-graden feedbackenquête: 

 • Wat zijn volgens u de sterke punten van deze medewerker?
 • Welke ene activiteit moet deze medewerker blijven doen?
 • Hoe goed deelt deze persoon diens tijd en werk in?
 • Op welk onderdeel kan deze persoon beter werk leveren?

Wervingsteams kunnen met beoordelingsformulieren voor kandidaten snel sollicitanten beoordelen en vergelijken. Met deze formulieren vindt u kandidaten die voldoen aan de functievereisten en deelt u feedback over de kwalificaties, ervaring, vaardigheden en potentiële culturele geschiktheid voor de organisatie. Het kan zeer handig zijn om de beoordeling en vergelijking van kandidaten te standaardiseren. Op deze manier is het wervingsproces eerlijk en kunnen wervingsteams de beste kandidaat voor een functie kiezen.

Verder brengt u met deze formulieren de besluitvorming in kaart. Dat kan handig zijn om afgewezen kandidaten feedback te geven of voor interne reviews van het wervingsproces.

Bij het opstellen van een beoordelingsformulier voor kandidaten gaat u na wat de belangrijke vaardigheden, eigenschappen en ervaring zijn om de rol succesvol te bekleden. Denk aan technische vaardigheden, soft skills, onderwijs en werkervaring.

Kies dan de scores waarmee u de kwalificaties van elke kandidaat objectief beoordeelt. Dit beoordelingssysteem kan een numerieke schaal, een reeks selectievakjes of een lijst met eigenschappen zijn die u zoekt in een kandidaat. Voeg ook een veld toe voor opmerkingen, zodat u uw observaties en gedachten over elke kandidaat kunt vastleggen. 

Beoordelingsformulieren voor docenten worden vaak in het onderwijs gebruikt om de prestaties van docenten en professoren te beoordelen. Na observatie tijdens een les kunnen beheerders met deze formulieren de prestaties van een docent beoordelen. Sommige docenten geven hun leerlingen beoordelingsformulieren om feedback te ontvangen over hun lessen.

Bij een solide systeem voor de beoordeling van docenten:

 • Beoordeelt u de effectiviteit van uw instructies, zodat u geslaagde strategieën kunt herhalen en de andere kunt aanpassen. 
 • Verduidelijk de behoeften voor professionele ontwikkeling zodat u de training of hulpbronnen kunt vinden die uw lessen stimuleren. 
 • Vind tekortkomingen in de hulpmiddelen, support en financiering waardoor studenten een bepaald concept niet begrijpen of niet volledig de aandacht erbij houden in het klaslokaal.
 • Verzamel bewijs van groei en waardevolle gegevens waarmee u uw lessen kunt onderbouwen of uw loopbaan kunt boosten.

Bij het maken van een beoordelingsformulier voor docenten bepaalt u eerst welke onderdelen u wilt evalueren. Denk na over de vaardigheden van de docent voor klasbeheer, de instructies, de kennis van het vak en het vermogen om studenten te betrekken bij het leerproces. Zodra u weet wat u wilt beoordelen, kunt u een beoordelingsschaal maken waarmee u de prestaties van de docent voor elk onderdeel beoordeelt.

Vergeet de velden voor essentiële informatie niet, zoals de naam van de docent, de naam van de beoordelaar en de titel van de beoordelaar. Denk ook aan functie-specifieke velden, zoals functie-specifieke velden als het studieniveau of het vak.

Met beoordelingsformulieren verzamelt u feedback bij studenten of deelnemers om de effectiviteit te meten van de onderwijsstijl van de instructeur, de content van cursussen en de prestaties in het algemeen. Onderwijsinstellingen gebruiken deze formulieren om verbeterpunten te vinden voor hun instructeurs en de kwaliteit van hun programma's.

De eerste stap is om de belangrijkste onderdelen te vinden die worden beoordeeld, zoals de onderwijsvaardigheden, de vakkennis, het klasbeheer en de communicatievaardigheden. Zodra u deze onderdelen hebt geïdentificeerd, selecteert u de vragen waarmee u de prestaties binnen die deelgebieden beoordeelt. Dit kan een simpele numerieke schaal zijn van 1-5, of een gedetailleerdere schaal met beschrijvingen van elke score.

Bij het opstellen van het formulier voegt u velden voor belangrijke data toe, zoals de naam van de docent, de naam van de beoordelaar en de titel van de beoordelaar. U kunt ook relevante functie-specifieke velden toevoegen, zoals het studieniveau of het vak. Dit is wel afhankelijk van de aard van de beoordeling.

Onderwijsinstellingen en trainingsproviders verzamelen met beoordelingsformulieren voor cursussen feedback van studenten over hun leerervaring. Deze formulieren zijn ontworpen om de effectiviteit te meten van de trainingsmethoden, de relevantie en duidelijkheid van het gepresenteerde materiaal, het tempo van de cursus, de kwaliteit van de verstrekte hulpbronnen en de algehele tevredenheid van de deelnemers. 

Met beoordelingsformulieren kunnen onderwijzers en trainers inzichten verzamelen over wat wel en niet werkt bij de cursussen. Deze feedbacklus is onmisbaar om de onderwijsnormen op een hoog niveau te houden. De inhoud van de cursus moet effectief blijven, zodat u een ondersteunende en boeiende leeromgeving kunt maken. 

Door via trainingen medewerkers doorlopend bij te scholen, houdt u ze geïnformeerd en op de hoogte over nieuwe technologische ontwikkelingen, procedures en andere vereiste vaardigheden. Trainingen kunnen worden verzorgd door managers of gastsprekers, in webinars en meer.

De beoordelingsformulieren voor trainingen worden gebruikt om te meten hoe effectief trainingen zijn en om verbeteringen te vinden voor toekomstige trainingen.

Beoordelingsformulieren voor training dienen informatie te bevatten zoals:

 • Naam van de training
 • Naam instructeur
 • Beoordelingsschaal vragen
  • Effectiviteit instructeur
  • Relevantie van het onderwerp
  • Cursusorganisatie
  • Enthousiasme instructeur
  • Aanmoediging tot deelname
  • Effectieve tijdsindeling
  • Hoeveelheid nieuw geleerd materiaal
 • Opmerkingen

Probeer onze enquêtesjabloon voor de beoordeling van trainingen om aan de slag te gaan.

Na het afronden van het recruitment- en sollicitatieproces kunnen HR-afdelingen beoordelingsformulieren voor sollicitatiegesprekken (of de ervaring van kandidaten) verzenden om feedback te krijgen. Met deze info kunnen ze de werving beter maken.

Het beoordelingsformulier voor sollicitaties dient te worden ontworpen om gegevens te verzamelen, zodat HR sterke en zwakke punten kan vinden tijdens het wervings- en sollicitatieproces. De vragen moeten duidelijk, beknopt en gemakkelijk te beantwoorden zijn.
Voeg vragen toe over de ervaring van kandidaten en hun kijk op het sollicitatieproces. Vragen over de duidelijkheid van de functiebeschrijving, de tijdigheid van de communicatie en de professionele benadering in het algemeen van het recruitmentteam kunnen duidelijkheid verschaffen over wat u kunt verbeteren.

Verder kunt u vragen toevoegen over het sollicitatieproces zelf, zoals de structuur van het gesprek, de kwaliteit van de vragen en het gedrag van de interviewers. Hiermee kunnen HR-afdelingen de kwaliteit van de sollicitatiegesprekken verbeteren. Door kandidaten om feedback te vragen, kunnen HR-afdelingen hun recruitment op proactieve wijze verbeteren en hun imago als werkgever opschonen.

Wat u ook wilt bereiken met uw beoordeling, u plukt de vruchten door online te werk te gaan. Via online formulieren kunt u gemakkelijk informatie vastleggen en ophalen om te gebruiken tijdens persoonlijke beoordelingsgesprekken of reviews.

Uw beoordelingsformulier moet gebruiksvriendelijk zijn, vooral als u het voor anderen maakt. Noem de aanwijzingen aan het begin van de beoordeling en denk goed na over de vragen, zodat anderen die het formulier gebruiken precies weten welke informatie in de vragen of items vereist is. 

Uw taal moet simpel en beknopt zijn zodat iedereen die het beoordelingsformulier gebruikt de instructies op dezelfde manier interpreteert.

Beoordelingsschalen zijn een geweldige manier om uw beoordelingsformulieren begrijpelijk en consequent te houden. 

Bij een Likert-schaal (een schaal voor de tevredenheid) stelt u bijvoorbeeld een gesloten vraag en kiezen respondenten uit vijf of zeven antwoorden die uiteenlopen van buitengewoon negatief tot buitengewoon positief. 

Niet alle aspecten van een beoordeling kunnen met meerkeuzevragen of beoordelingsschalen worden afgehandeld. Soms heeft de persoon die het beoordelingsformulier invult ruimte nodig voor diens gedachten, meningen en observaties. Zo maakt u een beoordeling net wat persoonlijker. Voeg velden voor tekstinvoer toe.

Voorbeelden van open vragen op basis van ons trainingsvoorbeeld:

 1. Welke doelen hebt u voor uw medewerkers in het komende jaar?
 2. Voeg aanvullende opmerkingen toe over de prestaties van uw medewerker dit jaar.

Het begin van het beoordelingsformulier is bestemd voor belangrijke informatie, zoals de naam van de medewerker, de datum van indiensttreding, de beoordelingstermijn, de afdeling en andere relevante informatie voor identificatie.

Met SurveyMonkey maakt u in een handomdraai een beoordelingsformulier. In onze uitgebreide vragenbank vindt u de beste vragen. Verder hebben we honderden sjablonen waarmee u tijd bespaart. 

U kunt alle sjablonen van SurveyMonkey volledig aanpassen. U kunt gemakkelijk uw logo, grafische merkelementen, afbeeldingen en kleuren toevoegen, zodat uw beoordelingsformulier bij uw organisatie past. En pas de vragen van de sjabloon aan uw specifieke beoordeling aan.

Hier vindt u enkele van onze populairste sjablonen voor beoordelingsformulieren. 

Online beoordelingsformulieren worden op grote schaal gebruikt om prestaties te beoordelen. Gebruik een sjabloon van SurveyMonkey om online formulieren te maken. 

Human Resources Manager

Met deze toolkit kunnen HR-managers een uitzonderlijke ervaring bieden aan medewerkers.

Verzamel informatie van medewerkers met online werknemersformulieren

Vind het beste talent, versnel de onboarding en beheer uw personeel met werknemersformulieren op maat. Maak nu werknemersformulieren en sjablonen met onze speciale opbouwfunctie.

Verzamel feedback waarop u actie kunt ondernemen met online evaluatieformulieren

Ontgrendel de kracht van feedback met de online evaluatieformulieren van SurveyMonkey. Ga vandaag nog aan de slag met onze opbouwfunctie voor formulieren.

Navigeren in het veranderende HR-landschap

Ontdek hoe HR-professionals persoonlijke, mensgerichte programma's kunnen leveren om de medewerkerstevredenheid te verbeteren.