Versies:

LAATST BIJGEWERKT: 10 oktober 2022

Inwoners van de VS: Bezoek onze Aanvullende regiospecifieke privacymelding voor meer informatie over ons privacybeleid.

Deze privacymelding is van toepassing op alle producten, services, websites en apps die worden aangeboden door Momentive Inc., Momentive Europe UC, Momentive Brasil Internet Eireli, Momentive Netherlands B.V. en andere aan Momentive gelieerde bedrijven (samen 'Momentive'), tenzij anders is aangegeven. Wij duiden deze producten, services, websites en apps in deze melding aan met het woord 'services'. Tenzij anders in uw contract wordt aangegeven, worden onze services aangeboden door Momentive Inc. in de Verenigde Staten, door Momentive Brasil Internet Eireli in Brazilië en door Momentive Europe UC in alle andere gevallen.

Verwijzingen in deze Privacymelding naar gegevens, persoonlijke informatie of gewone informatie zijn allemaal verwijzingen naar Persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens over een levende persoon wiens identiteit alleen of in combinatie met andere gegevens redelijkerwijs kan worden vastgesteld (een 'Betrokkene').

Wilt u weten wie uw gegevensbeheerder is, raadpleeg dan de paragraaf Wie beheert mijn gegevens? hieronder.

Zie onze Basisprincipes van privacy voor een kort overzicht van hoe Momentive omgaat met persoonlijke informatie.

In deze Privacymelding wordt het woord 'u' vaak gebruikt. We hanteren de volgende praktische definities, zodat u precies weet welke informatie het relevantst voor u is.

Makers: u hebt een account bij een service van Momentive en u maakt enquêtes, formulieren, aanvragen of vragenlijsten, of u werkt met anderen aan, geeft commentaar op of evalueert enquêtes, formulieren, aanvragen of vragenlijsten in een account.

Respondenten: u hebt een enquête, formulier, aanvraag of vragenlijst ontvangen die via een service van Momentive is verzonden.

Panelleden: u hebt zich geregistreerd voor en stemt in met deelname aan enquêtes die door Momentive namens makers naar u worden verzonden. Panelleden worden in een afzonderlijke sectie van onze Privacymelding behandeld, die u hier kunt lezen.

Bezoekers: u bezoekt een van onze websites omdat u nieuwsgierig bent of omdat u over ons hebt gehoord via onze marketing- en verkoopkanalen.

 • Contactgegevens (bijvoorbeeld naam of e-mailadres).
  U stuurt ons mogelijk uw contactgegevens wanneer u onze services gebruikt, via een formulier op onze website, tijdens een gesprek met een verkoopmedewerker of ons team voor klantondersteuning, of in een reactie op een van de eigen enquêtes van Momentive.
 • Informatie over gebruik.
  Wij verzamelen informatie over uw gebruik wanneer er sprake is van interactie tussen u en onze websites en services. Voorbeelden zijn de webpagina's die u bezoekt, waarop u klikt, wanneer u deze activiteiten uitvoert, welke taalvoorkeuren u hebt, wat u koopt en meer.
 • Gegevens over apparaten en browsers.
  We verzamelen informatie over het apparaat dat en de toepassing die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze services. Met informatie over het apparaat bedoelen we hoofdzakelijk uw IP-adres, de versie van uw besturingssysteem, het type apparaat, de id/het MAC-adres van het apparaat, informatie over het systeem en de prestaties, en het type browser. Gebruikt u een mobiel apparaat, dan verzamelen we ook de UUID van dat apparaat.
 • Informatie uit paginalabels.
  Wij gebruiken onze eigen traceringsservices en die van derden die gebruikmaken van cookies en paginalabels (deze worden ook wel webbakens genoemd) om gegevens over bezoekers aan onze websites te verzamelen. Deze gegevens omvatten gebruiks- en gebruikersstatistieken. E-mails die zijn verzonden door Momentive of die via onze services door gebruikers zijn verzonden, bevatten paginalabels. Hiermee kan de afzender informatie verzamelen over wie deze e-mails heeft geopend en wie op de koppelingen in deze berichten heeft geklikt. U vindt hieronder meer informatie over cookies, evenals in onze Cookieverklaring.
 • Logboekgegevens.
  Net als bij de meeste websites houden onze webservers logboekbestanden bij waarin elke toegang van een apparaat tot deze servers wordt geregistreerd. In deze logboekbestanden staat informatie over de aard van de toegang, waaronder IP-adressen van herkomst, internetproviders, weergegeven bestanden op onze site (zoals HTML-pagina's, afbeeldingen, enz.), besturingssysteemversie, het type apparaat en datum-/tijdstempels.
 • Informatie over doorverwijzingen.
  Als u vanaf een externe locatie (zoals een koppeling op een andere website of in een e-mailbericht) op een Momentive-website terechtkomt, registreren wij informatie over de bron die u naar ons heeft doorverwezen.
 • Informatie van derden en integratiepartners.
  We verzamelen uw persoonlijke informatie van derden als u bijvoorbeeld die derden toestemming hebt gegeven om uw informatie met ons te delen of als die informatie online of via uw apparaat/browsergegevens openbaar is gemaakt.

Als u een maker bent, kunnen we ook de volgende gegevens verzamelen:

Accountinformatie

 • Registratie-informatie.
  U hebt een Momentive-account nodig voordat u de services van Momentive kunt gebruiken. Wanneer u zich registreert voor een account, verzamelen wij uw voor- en achternaam, gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres. Registreert u zich via een account van een derde (zoals uw Google- of Facebook-account), raadpleeg dan de paragraaf 'Informatie van derden' hieronder.
 • Factureringsinformatie.
  Als u een betaling aan Momentive verricht, moet u uw factureringsinformatie opgeven, namelijk een naam, adres, e-mailadres en de financiële informatie die hoort bij de betalingsmethode die u hebt geselecteerd (zoals een creditcardnummer en een vervaldatum, of een bankrekeningnummer). We beschouwen factureringsadressen als de locatie van de accounteigenaar, zodat we kunnen vaststellen met welke rechtspersoon van Momentive u een contractuele relatie aangaat en welke verkoopbelasting er eventueel op uw aankoop van toepassing is.
 • Accountinstellingen.
  U kunt allerlei voorkeuren en persoonlijke details instellen, zoals op uw pagina met accountinstellingen (of op uw pagina met accountinstellingen voor onze andere producten, waar van toepassing). Kies bijvoorbeeld uw standaardtaal, tijdzone en communicatievoorkeuren (zo kunt u zich in- of uitschrijven voor marketingberichten van Momentive).

Wanneer u onze services gebruikt, kunnen wij voor bepaalde services ook de volgende gegevens namens u verzamelen:

 • Adresboekinformatie.
  U kunt e-mailadressen en andere contactinformatie importeren in een adresboek, zodat u via onze verzamelprogramma's eenvoudig mensen kunt uitnodigen om uw enquêtes of formulieren in te vullen. We gebruiken deze gegevens niet voor onze eigen doeleinden of om met anderen contact op te nemen, behalve als u ons hierom vraagt.
 • Gegevens uit enquêtes/formulieren/toepassingen.
  We slaan uw gegevens in enquêtes/formulieren/toepassingen (vragen en reacties) voor u op. U kunt hulpprogramma's gebruiken om deze gegevens te analyseren.
 • Profielinformatie.
  Als u zich registreert voor onze services, wordt u gevraagd ons informatie te geven over uzelf, samen met gedetailleerde gegevens over wie u bent. Als u deel uitmaakt van een SurveyMonkey Enterprise-account, kunt u ook uw foto verstrekken zodat uw beheerder(s) en collega's u kunnen identificeren.
 • 3.1 Maker
 • 3.2 Respondent
 • 3.3 Bezoeker

Bij veel van onze services kunt u informatie met anderen delen. Houd er rekening mee dat informatie die u publiekelijk deelt, mogelijk kan worden geïndexeerd door zoekmachines. Onze services bieden u verschillende opties om uw inhoud te delen en verwijderen, maar het is voor ons niet mogelijk om inhoud uit zoekmachines te verwijderen. Wees daarom voorzichtig met het openbaar delen van informatie.

We delen uw informatie of gegevens niet met derde partijen buiten Momentive, behalve in de volgende beperkte omstandigheden:

 • Als u een maker bent die deel uitmaakt van een SurveyMonkey Team- of Enterprise-abonnement, worden uw accountinformatie- en gegevens gedeeld met de primaire beheerder(s) en zijn uw enquêtegegevens mogelijk ook zichtbaar voor andere leden in uw team met wie u uw enquêtes deelt of met wie u samenwerkt. Uw beheerder(s) kan (kunnen) uw accountgegevens bekijken, wachtwoorden wijzigen, uw account blokkeren, overplaatsen of beëindigen, of uw instellingen beperken. Raadpleeg het interne beleid van uw organisatie als u hierover vragen hebt.
 • Als uw organisatie een SurveyMonkey Enterprise-account heeft gekocht en u een e-mailadres gekoppeld aan uw individuele account gebruikt op een domein dat eigendom is van uw werkgever of organisatie, wordt u mogelijk gevraagd te migreren naar het SurveyMonkey Enterprise-account. Hierdoor worden na de migratie uw e-mailadres, naam en accountgegevens zichtbaar voor de primaire beheerder(s) van dat account. U wordt mogelijk vooraf gewaarschuwd over deze migratie en kunt het e-mailadres wijzigen dat is gekoppeld aan uw account als u uw account niet voor bedrijfsdoeleinden gebruikt.
 • Om bepaalde aspecten van onze services te kunnen aanbieden, gebruiken we aan ons gelieerde bedrijven en vertrouwde partners. We maken vooral gebruik van derde partijen voor het volgende:
  • onze verzamelprogramma's voor e-mail gebruiken, zodat we via e-mail of sms-bericht enquêtes naar respondenten kunnen sturen. Voor het sturen van e-mails gebruiken we SparkPost en voor sms-berichten gebruiken we Twilio. We delen de relevante contactgegevens voor respondenten (e-mailadres of telefoonnummer indien van toepassing) met deze derden.
  • klanten in staat stellen betalingen te verrichten.
  • om pogingen tot frauduleuze betaling te detecteren (bijvoorbeeld door identificatiecontroles uit te voeren of schadelijke IP-adressen te verifiëren).
  • aanbieden en bijhouden van onze marketing- en reclame-inhoud.
  • bijhouden van meetwaarden om het succes van websiteconversies te volgen
  • onze verkoop- en klantenondersteuningsservices aan u beheren, waaronder geschillenbeslechting.

We gaan vertrouwelijkheids- en gegevensverwerkingovereenkomsten aan met partners om te garanderen dat ze voldoen aan de hoogste vertrouwelijkheidniveaus en aanbevolen procedures op het gebied van privacy- en beveiligingsnormen. We evalueren deze procedures en normen regelmatig.

 • Op basis van uw instructies delen we uw informatie of gegevens als u ervoor kiest om een integratie te gebruiken in combinatie met Momentive-services. We doen dat alleen in de mate waarin dat nodig is voor het desbetreffende gebruik. Hier vindt u meer informatie over onze API-partners.
 • Daarnaast kunnen we informatie of gegevens delen voor de volgende doeleinden:
  • voldoen aan eventuele toepasselijke wetgeving, voorschriften, juridische processen of afdwingbare overheidsverzoeken;
  • afdwingen van toepasselijk beleid, waaronder onderzoek naar potentiële schendingen;
  • detecteren, voorkomen of anderszins aanpakken van fraudeproblemen, beveiligingsproblemen of technische problemen;
  • beschermen van de rechten, het eigendom of de veiligheid van onze gebruikers, het publiek of Momentive en/of zoals wettelijk is vereist of toegestaan; en
  • het uitvoeren van een verkoop, fusie of wijziging in de zeggenschap over een deel van of ons gehele bedrijf of onze gehele activiteit, of ter voorbereiding op een dergelijke gebeurtenis.

Als we externe partijen (subverwerker) gebruiken bij het leveren van de service voor u (de maker) en zij verwerken uw gegevens als onderdeel van deze service, dan onderhouden wij een lijst van deze externe partijen die hier beschikbaar is. Hier vindt u een lijst van alle subverwerkers die bij alle services worden gebruikt die vallen onder deze Privacymelding. Denk er dus aan dat uw service misschien alleen wordt beïnvloed door een subset van deze subverwerkers.

Wij en onze partners gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën op onze websites. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie. Zie Cookies die worden gebruikt op enquêtepagina's voor meer informatie. Als u een klant bent van Momentive en afzonderlijk cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt in combinatie met onze producten en services, bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u aan alle wetten voldoet die gerelateerd zijn aan het gebruik van deze technologieën. Deze Privacymelding is niet van toepassing op dit gebruik door u.

We maken gebruik van bepaalde cookies, die worden beschreven in ons Cookiebeleid en hier in onze Privacymelding. U gaat hiermee akkoord wanneer u onze sites gebruikt. Bepaalde andere cookies dienen de legitieme belangen die in verband staan met het leveren en optimaliseren van onze diensten (waarbij het cookie belangrijke functionaliteit biedt). Cookies zijn kleine gegevensbestanden die wij opslaan op het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze services, zodat wij terugkerende gebruikers kunnen herkennen. Elk cookie vervalt na een bepaalde periode, afhankelijk van waar wij het cookie voor gebruiken. Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om de volgende redenen:

 • Voor het verzamelen van meetwaarden.

We verzamelen bijvoorbeeld gegevens over het aantal klikken dat respondenten nodig hadden om een enquête in te vullen, of ze de enquête hebben verlaten en weer zijn teruggekeerd, of ze delen van een enquête hebben overgeslagen, hoelang het heeft geduurd om de enquête in te vullen en andere details met betrekking tot het invullen van de enquête. We registreren ook klikken van het proces voor het aanmaken van de enquête om te bepalen of het product intuïtief genoeg is, zodat we totale service-ervaring kunnen verbeteren. Deze informatie wordt echter alleen samengevoegd en bewaard in een samengevoegde, gepseudonimiseerde vorm.

 • Voor het vereenvoudigen van het gebruik van onze site.

Makers: als u de functie 'Mij onthouden' gebruikt wanneer u zich aanmeldt bij uw account, slaan wij de gebruikersnaam op in een cookie, zodat u zich sneller kunt aanmelden wanneer u terugkeert naar Momentive.

 • Uit oogpunt van veiligheid.

We gebruiken cookies om uw identiteit te verifiëren, om te controleren of u momenteel bent aangemeld bij Momentive of om te bepalen of een incident op u van invloed is.

 • Voor het aan u leveren van persoonlijk afgestemde inhoud.

We slaan gebruikersvoorkeuren op, uw standaardtaal, apparaat- en browserinformatie, en uw profielinformatie, waaronder het gebruiksniveau van de service en de webpagina's op onze site die u bezoekt, zodat we u kunnen identificeren op verschillende apparaten en de inhoud die u ziet persoonlijk op u kunnen afstemmen.

 • Voor het verbeteren van onze services en het volgen van onze campagnes.

Wij gebruiken cookies om uw bezoek en verkenning van onze websites te analyseren en te meten en om verwijzingsgegevens bij te houden. Deze informatie helpt om onze services te ontwikkelen en te verbeteren (zo kunnen we ons concentreren op de onderdelen van de service waarin u het meest geïnteresseerd lijkt), om de inhoud die we online weergeven, te optimaliseren en om het succes van marketingcampagnes te volgen.

 • Voor op u afgestemde reclame.

Wij, of onze serviceleveranciers en andere derden waarmee wij werken, kunnen cookies plaatsen wanneer u onze website en andere websites bezoekt of wanneer u e-mailberichten opent die wij aan u verzenden, zodat wij u beter op u afgestemde marketinginhoud kunnen bieden (over onze services of andere services) en om te beoordelen of deze inhoud nuttig of doeltreffend is. Wij kunnen bijvoorbeeld nagaan op welke advertenties gebruikers het vaakst hebben geklikt en of deze klikacties ertoe hebben geleid dat gebruikers beter gebruikmaken van onze hulpmiddelen, functies en services. Als u niet wilt dat er reclame wordt weergegeven die is afgestemd op uw anonieme online activiteiten, kunt u zich uitschrijven bij tal van bedrijven die zich bezighouden met dergelijke afstemmingsactiviteiten. U doet dit op https://www.aboutads.info, https://preferences-mgr.truste.com/ of op https://www.youronlinechoices.eu als u zich in de Europese Unie bevindt. Als u zich op deze wijze uitschrijft, betekent dat niet dat er geen advertenties meer worden weergegeven. Het betekent alleen dat er geen advertenties meer worden weergegeven die zijn gebaseerd op uw activiteiten en afgeleide voorkeuren.

 • Google Analytics.

We gebruiken Google Analytics om het succes van onze reclamecampagnes en verwijzingen via derde advertentiepartners te meten. De Google Analytics-gegevens die voor deze doeleinden worden verzameld, zijn samengevoegd en anoniem.

Als u expliciet toestemming hebt gegeven of advertentiecookies van derden niet hebt uitgeschakeld (afhankelijk van uw locatie), gebruiken we ook Google Analytics-gegevens om display-advertenties te ondersteunen, inclusief re-targeting. Naast het aanpassen van uw voorkeuren voor dit gedrag door middel van de stappen die we hebben uiteengezet in onze banners en privacymeldingen, kunt u ook de Google Display Network-advertenties aanpassen met behulp van de Manager voor Google-advertentievoorkeuren en meer informatie krijgen over hoe Google advertenties weergeeft in het avertentiehelpcenter voor klanten.

U kunt er ook voor kiezen om cookies te verwijderen of uit te schakelen via uw browserinstellingen en, afhankelijk van uw geografische locatie, kunt u uw toestemming voor niet-essentiële cookies intrekken via het hulpmiddel voor cookievoorkeuren in onze producten.

Een beveiligingsverklaring die betrekking heeft op onze zelfserviceactiviteiten (Momentive, SurveyMonkey en Wufoo) kunt u hier vinden. Voor informatie over beveiliging van andere zakelijke activiteiten, kunt u contact opnemen met een verkoopvertegenwoordiger door hier het online formulier in te vullen.

Als u een Maker bent, verwijderen we over het algemeen de gegevens in uw account niet zolang uw account actief is. U bent verantwoordelijk voor en controleert hoelang u deze gegevens bewaart. Hier vindt u meer informatie over Momentive-gebruik. Er zijn enkele uitzonderingen:

 • Als u een Basis-gebruiker (gratis) van SurveyMonkey bent op onze platforms en u al enige tijd niet actief gebruik hebt gemaakt van de service, behouden wij ons het recht voor om uw account en gegevens te verwijderen in overeenstemming met ons beleid inzake gegevensbehoud.
 • Als u uw reactielimiet als houder van een Basis-account (gratis) van SurveyMonkey hebt overschreden, zullen we het overgebruik verwijderen als u niet binnen een vast tijdsbestek upgradet.

We moedigen makers ook aan om actief hun procedures voor het bewaren van gegevens in hun account te evalueren en ervoor te zorgen dat ze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk bewaren.

In ons Cookiebeleid beschrijven we de vervalperioden voor cookies op onze websites.

Onze services zijn niet bedoeld voor en mogen niet worden gebruikt door Minderjarigen. 'Minderjarigen' zijn personen jonger dan 13 (of ouder als dit volgens plaatselijke wetgeving is toegestaan). Momentive verzamelt niet opzettelijk persoonlijke gegevens van Minderjarigen en staat hen niet toe zich te registreren. Als wij erop worden geattendeerd dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van een Minderjarige, kunnen wij deze informatie zonder kennisgeving verwijderen. Als u reden hebt om aan te nemen dat dit is gebeurd, kunt u contact opnemen met klantenondersteuning.

Uw informatie en gegevens kunnen worden verwerkt en overgedragen of openbaar gemaakt in de Verenigde Staten en landen waarin onze dochterondernemingen zijn gevestigd en waarin onze serviceproviders zijn gevestigd of servers hebben. U kunt zien waar onze dochterondernemingen zich bevinden op de pagina Kantoorlocaties. Wij zorgen ervoor dat de ontvanger van uw persoonlijke gegevens een passend beschermingsniveau biedt, bijvoorbeeld door het aangaan van geschikte, op elkaar aansluitende overeenkomsten. Wij passen onze Overeenkomst voor gegevensverwerking toe met standaard contractbepalingen voor de doorgifte van gegevens zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

We hebben ook een Help-artikel met antwoorden op enkele aanvullende vragen over de doorgifte van gegevens aan de VS.

Europees-Amerikaans Privacyschild en Zwiterse-Amerikaans Privacyschild.

Momentive Inc. neemt deel aan en is gecertificeerd voor naleving van het Europees-Amerikaanse Privacyschild en het Zwitsers-Amerikaanse Privacyschild. Momentive verbindt zich ertoe alle persoonlijke informatie en gegevens uit lidstaten van de Europese Unie (EU), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland te onderwerpen aan het Privacyschild-kader conform de principes van dit kader. Ga voor meer informatie over het Privacyschild-kader naar de website met de Privacyschild-lijst van het Amerikaanse Ministerie van Handel: https://www.privacyshield.gov/.

Momentive voldoet ook aan de aansprakelijkheidsbepalingen voor verdere overdracht van de Privacyschild-principes.

Wanneer Momentive krachtens het Privacyschild persoonlijke informatie ontvangt en deze vervolgens overdraagt aan een externe serviceprovider die als vertegenwoordiger namens Momentive handelt, is Momentive onder het Privacyschild tot op bepaalde hoogte aansprakelijk wanneer (i) de vertegenwoordiger de informatie verwerkt op een wijze die niet overeenkomt met het Privacyschild en (ii) Momentive verantwoordelijk is voor de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit. In bepaalde situaties wordt Momentive mogelijk verplicht persoonlijke gegevens te openbaren in reactie op rechtmatige verzoeken van openbare instanties, bijvoorbeeld om te voldoen aan nationale veiligheids- of wethandhavingsvereisten.

Momentive is, met betrekking tot de ontvangst of overdracht van persoonlijke gegevens binnen het Privacyschild-kader, onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. Neem contact op met Momentive op de wijze die hieronder is beschreven in paragraaf 14 als u punten van zorg of klachten van welke aard dan ook hebt. Als er sprake is van onopgeloste kwesties inzake privacy of gegevensgebruik die niet naar uw tevredenheid zijn afgehandeld, kunt u contact opnemen met onze in de Verenigde Staten gevestigde externe expert in geschillenbeslechting via https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim (dit is gratis).

Onder bepaalde voorwaarden, die uitgebreid zijn beschreven op de Privacyschild-website https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kunt u gebruikmaken van bindende arbitrage wanneer andere vormen van geschilbeslechting zijn uitgeput.

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in de basisprincipes van privacy en deze Privacymelding. We identificeren de wijzigingen die we hebben aangebracht op deze pagina. In omstandigheden waarin een wijziging de manier waarop we uw persoonlijke informatie of gegevens verzamelen of gebruiken wezenlijk verandert, sturen we al onze accounthouders een kennisgeving over deze wijziging.

U kunt zich in uw account uitschrijven voor directe marketingberichten. We bieden in alle e-mailberichten voor directe marketing opties om u uit te schrijven. Tot slot kunt u de cookies wissen in uw browserinstellingen als u geen persoonlijk afgestemde marketinginhoud op het web wilt zien die betrekking heeft op onze service. Lees hier ons Helpcenter-artikel over hoe u dit kunt doen.

Zoals hiervoor al is vermeld, worden alle reactiegegevens op individueel niveau beheerd door de Maker. Momentive kan alleen gegevensbeheerder zijn van gegevens van Respondenten op de zeer beperkte wijzen die zijn beschreven in de sectie 'Hoe we de informatie gebruiken die we verzamelen - Respondent'. In de mate waarin dat het geval is, hebben we hieronder de juiste beheerder geïdentificeerd.

Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, is uw gegevensbeheerder Momentive Europe UC voor zover deze uw persoonlijke gegevens verwerkt. Raadpleeg voor bepaalde andere services onze pagina Privacyinformatie specifiek voor andere services. Voor houders van een SurveyMonkey Enterprise-account beheert uw organisatie enkele basisgegevens op accountniveau die u invoert bij het instellen van uw account (zoals uw naam, e-mailadres en profielfoto). U kunt contact opnemen met de primaire beheerder(s) van het account als u deze informatie wilt verwijderen, wijzigen of bijwerken, of als u een kopie wilt ontvangen.

Mogelijk wilt u van een recht gebruikmaken om informatie te ontvangen over uzelf of om deze informatie te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Hier vindt u meer informatie over deze rechten. Sommige van deze rechten zijn mogelijk onderworpen aan bepaalde uitzonderingen of beperkingen in plaatselijke wetgeving. Uw rechten en keuzes zijn afhankelijk van uw locatie. We nemen redelijke stappen om uw identiteit te verifiëren en we reageren op uw verzoek om gebruik te maken van deze rechten binnen een redelijke tijd (en in alle gevallen binnen 30 dagen na ontvangst van een verzoek), afhankelijk van het onderstaande voor specifieke categorieën personen.

SurveyMonkey Apply-gebruikers vinden hier informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. Deze sectie beschrijft de rechten die u in het algemeen hebt als klant van een Momentive-service.

 • Maker
 • Respondent
 • Bezoeker
 • Derde partijen

Andere rechten en keuzes

 • Voor rechten en keuzes die specifiek zijn voor consumenten in de VS, verwijzen wij u naar onze Regiospecifieke privacymelding. Houd er rekening mee dat we redelijke stappen zullen ondernemen om uw identiteit en de authenticiteit van uw verzoek te verifiëren, zoals beschreven in die Melding.

Tenzij in dit document uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gebruikt u de onderstaande contactinformatie voor privacyvragen

Momentive Inc.
1 Curiosity Way
San Mateo, Californië 94403
Verenigde Staten
Of neem hier contact met ons op.

Momentive Europe UC
2 Shelbourne Buildings,
Second Floor,
Shelbourne Rd
Ballsbridge,
Dublin 4,
Ierland
Of neem hier contact met ons op.

Data Protection Officer: de Data Protection Officer van Momentive is geregistreerd bij de Ierse commissie voor gegevensbescherming. U kunt via dpo@momentive.ai contact opnemen met onze DPO


Ons contactformulier is de beste manier om een rechtenverzoek bij ons in te dienen.

Klachten

Als u als inwoner van de Europese Unie niet tevreden bent over hoe we een klacht hebben behandeld die u bij ons hebt ingediend, hebt u het recht contact op te nemen met uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. Aangezien Momentive Europe UC is gevestigd in Ierland, valt het bedrijf onder de verantwoordelijkheid van het Irish Office of the Data Protection Commissioner (zie de IDPC-website).

Hoewel deze melding van toepassing is op al onze services, kunt u, als u de onderstaande services gebruikt, klikken op de relevante koppeling om de specifieke informatie direct weer te geven: