Non-profitenquêtes

Ga slimmer te werk en boek baanbrekende resultaten

Hoe verliep de jaarlijkse barbecue en hoe kunt u volgend jaar voor een betere opkomst zorgen? Wat vonden de deelnemers van de loterijprijzen? Hoe kunt u nieuwe donateurs bereiken of donatiepatronen identificeren?

Non-profits kunnen gebruik maken van marktonderzoek, online enquêtes en vragenlijsten om op een kosteneffectieve manier de interesse in evenementen en fondsenwervingsacties te peilen, beter inzicht te krijgen in de motivatie van donateurs en hun omzetdoelen bereiken. Met enquêtes identificeert u de interessegebieden van kiezers, leert u meer over de mening van uw gebruikers en houdt u de financiers tevreden. De resultaten van non-profitenquêtes helpen u om de meetcriteria te bepalen die u moet bijhouden om verbeteringen te stimuleren. Zo kunt u meer tijd besteden aan de uitvoering van uw visie.

Algemene aandachtsgebieden voor non-profitorganisaties die online-enquêtes gebruiken

Marktonderzoek

Om uw goede doel te steunen, is het belangrijk dat iedereen weet wat uw missie en visie zijn. Grijp deze waardevolle kans om uw verhaal te vertellen. Zo zien potentiële donateurs meteen waarom uw goede doel de moeite waard is. Test boodschapconcepten, waaronder mogelijke slogans en logo's. Vormt uw merkidentiteit een effectieve afspiegeling van uw diensten en expertise? Via welke marketingkanalen kunt u op de meest effectieve wijze uw doelgroep bereiken? U kunt ook ideeën verzamelen over nieuwe inhoud die uw prospects interessant en nuttig vinden, simpelweg door een marketingenquête uit te sturen.

Planning van evenementen

Non-profitorganisaties gebruiken enquêtes om vóór en na een evenement feedback te ontvangen. Peil de interesse voor activiteiten waaraan donateurs, partners, vrijwilligers en medewerkers zouden willen deelnemen of meewerken. Welke locaties zijn het meest toegankelijk of geschikt voor deelnemers? Gebruik een enquête voor evenementenplanning om contactinformatie te beheren en om info te verzamelen bij uw belangrijkste doelgroep voor allerlei verschillende evenementen, waaronder trainingen, strategiesessies en campagnes. Op deze manier krijgt u een beter overzicht van de financieringsbronnen, demografische structuur, personeelsbehoeften en meer.

Feedback van donateurs verzamelen

Stuur een online vragenlijst uit om inzicht te krijgen in de meningen, motivaties, houdingen en donatiepatronen van uw huidige en nieuwe donateurs. Gebruik een peiling om te ontdekken wie uw belangrijkste donateurs zijn. Waarom ondersteunen zij uw zaak of organisatie? Welke problemen zouden ze graag aangepakt willen zien door uw organisatie? Begin een gesprek met deze invloedrijke groepen, identificeer groeimogelijkheden en maak gebruik van deze inzichten om de steun van donateurs en de efficiëntie van de fondsenwerving te stimuleren. Gebruik een enquêtesjabloon voor donateurfeedback om aan de slag te gaan.

Online fondsenwerving

Sociale media en e-commerce zijn enorm in opmars. Het zal niemand verbazen dat het online schenken aan goede doelen ook aan populariteit wint. Wilt u weten of u online donaties kunt inzamelen voor uw organisatie? Vraagt u zich af hoe het andere goede doelen, verenigingen of stichtingen is vergaan bij werven van digitale donaties? Ga aan de slag met onze enquêtesjabloon voor online fondsenwerving.

Strategische planning

Zijn er manieren om de kosten voor fondsenwerving te verlagen? Moet u uw huidige strategie voor fondsenwerving herzien? Hoe kunt u het beste het aantal leden vergroten en uw ontwikkelingsinspanningen stroomlijnen? Wat is de beste manier om de cruciale relaties met donateurs, gulle gevers en leden te beheren om optimale resultaten te behalen? Bij welke soorten loyaliteitsprogramma's zou uw organisatie baat hebben? Gebruik een vragenlijst om de antwoorden te vinden op dit soort vragen, die cruciaal zijn voor het succes van uw organisatie.

Vrijwilligersbeheer

Hoe kunt u uw processen voor het behouden en werven van vrijwilligers verbeteren? Welke feedback kunt u verzamelen onder vrijwilligerscoördinatoren, managers en organisatoren? Volgt uw organisatie de beste praktijken voor vrijwilligersbeheer? En welke mogelijkheden voor verbetering zijn er? Hoe kunnen beleidsmakers de ondersteuning voor vrijwilligers bevorderen of vrijwilligers in contact brengen met verenigingen? Met een enquête voor uw vrijwilligers krijgt u de antwoorden die u nodig hebt.

Tevredenheidsenquête voor vrijwilligers

Ontvang feedback van uw vrijwilligers, zodat u ervoor kunt zorgen dat ze uw goede doel ook in de toekomst weer steunen. Hebben vrijwilligers het gevoel dat ze toegang hebben tot adequate training en begeleiding? Kunnen ze de benodigde informatie gemakkelijk vinden? Evalueer met enquêtes waarom en wanneer vrijwilligers vertrekken en geef ze de support die ze nodig hebben door regelmatig met ze te communiceren. En als u vrijwilligers vraagt om iets te beoordelen, zorg er dan voor dat ze kunnen kiezen uit vijf datapunten (een zogenaamde Likert-schaal) voor de beste resultaten.

360-graden feedback

Weet hoe u iedereen op dezelfde golflengte kunt krijgen. Bereik afstemming binnen uw organisatie en maak uw werknemers effectiever. Non-profitorganisaties kunnen met een sjabloon voor 360-graden evaluatie van werknemers hun prestaties evalueren op basis van feedback van leidinggevenden, collega's en ondergeschikten. Bij dit type feedback worden werknemers vanuit meerdere invalshoeken beoordeeld. Ook kunt u uw medewerkers vragen hun eigen prestaties te beoordelen via zelfbeoordelingsenquêtes. Hebben ze voldaan aan de doelstellingen die aan het begin van het kwartaal of jaar zijn vastgesteld? Zijn de voor hen vastgestelde doelstellingen redelijk en te realiseren?

Oplossingen voor bestuursleden

In onze kwetsbare economie krijgen veel non-profitorganisaties te maken met toenemende eisen en krimpende inkomsten. Management en bestuur zijn cruciaal voor het succes en de duurzaamheid van uw organisatie. Identificeer barrières en uitdagingen, verken mogelijke oplossingen om beheerpraktijken te verbeteren en ontdek hoe u uw strategische plannen precies moet herzien. Zijn er nieuwe inkomstenstromen die u misschien kunt aanboren? Beantwoord al deze vragen met een online enquête.

Tevredenheidsenquête voor verenigingsleden

Zijn de huidige leden betrokken en tevreden? Hebben zij voldoende mogelijkheden om te netwerken? Zijn ze tevreden over de huidige voordelen van het lidmaatschap? Zijn de evenementen voor de leden waardevol en nuttig? Zouden huidige leden het lidmaatschap aanbevelen aan hun eigen collega's? Stuur een online enquête uit om erachter te komen.

3 tips om aan de slag te gaan met uw non-profitenquête

1. Houd een duidelijk doel voor ogen

Net als bij de bovenstaande voorbeelden moet u weten op welke vragen u antwoord probeert te krijgen en inzoomen op specifieke doelstellingen. Probeert u de kwaliteit en de effectiviteit van een strategische planningssessie te bepalen? Of om de doelen van medewerkers af te stemmen op de overkoepelende visie van de organisatie?

2. Introduceer uw doelstelling

Introduceer uw doelstelling met een korte zin die context biedt. Vertel deelnemers aan uw enquête waarom u deze vragen stelt en welke rol hun feedback speelt: "Met uw suggesties leren we beter hoe we vrijwilligers kunnen behouden en nieuwe mensen kunnen aantrekken."

3. Maak een proefrit

Test uw enquête op een handjevol mensen die een representatieve steekproef vormen van uw beoogde doelgroep. Laat uw enquête bijvoorbeeld invullen door uw vrienden of collega's. Zo kunt u uitzoeken of u met deze vragen uw doelstellingen kunt bereiken en eventuele fouten corrigeren.

SurveyMonkey biedt sjablonen voor non-profitenquêtes

Benut uw tijd en middelen zo efficiënt mogelijk. Kies voor sjablonen voor non-profitenquêtes die zijn gecertificeerd door de methodologen van SurveyMonkey. Zo maakt u binnen een paar minuten uw eigen online enquête. Bij SurveyMonkey krijgt u bovendien toegang tot de enquêtetools die u nodig hebt om op eenvoudige wijze uw non-profitenquête te implementeren en analyseren. Op die manier kan de hele organisatie slimmere beslissingen nemen. En omdat wij de beveiliging van enquêtes serieus nemen, kunt u erop rekenen dat uw gegevens en inzichten veilig bij ons zijn.

Hier bij SurveyMonkey begrijpen we heel goed dat non-profitorganisaties meer willen doen met minder geld. Daarom hebben onze professionele enquêtemethodologen heel veel sjablonen voor non-profitenquêtes opgesteld. Hiermee kunt u in een handomdraai inzichten ontvangen van uw donateurs, vrijwilligers, partners en andere belanghebbenden.

En non-profitenquêtes hoeven helemaal niet veel tijd, energie of geld kosten. Pas een van onze bestaande sjablonen voor non-profitenquêtes aan met uw kleuren, logo's en meer. Of maak net zo gemakkelijk uw eigen sjabloon. U ziet: het opstellen van non-profitenquêtes is nog nooit zo eenvoudig, snel of leuk geweest.

SurveyMonkey: voor het antwoord op al uw vragen