Steekproefgrootte berekenen

Registreren voor Geavanceerd Een gratis enquête verzenden

Hoeveel mensen moeten uw enquête eigenlijk helemaal invullen? Zelfs voor een statisticus valt het niet mee om de steekproefgrootte te bepalen.

Hoe gaat u te werk? Met de functie Steekproefgrootte berekenen weet u in een oogwenk wat de steekproefgrootte is. Lees de info hieronder en krijg keer op keer precies het juiste aantal reacties voor uw enquête.

Uw steekproefgrootte berekenen

Steekproefgrootte, wat is dat eigenlijk?

De steekproefgrootte is het aantal voltooide reacties van uw enquête. Het woord steekproef wordt gebruikt omdat de selectie een deel van de mensen (of doelpopulatie) vertegenwoordigt waarvan u de mening of het gedrag wilt weten. U kunt een zogenoemde ‘willekeurige steekproef’ uitvoeren. Hierbij worden respondenten willekeurig gekozen uit de algehele populatie.

Meer informatie over steekproefgrootte

Hieronder staan twee belangrijke termen voor de berekening en context van uw steekproefgrootte:

Populatieomvang: Het totale aantal mensen in de groep die u wilt onderzoeken. Als u een willekeurige steekproef neemt van mensen in de Verenigde Staten, is uw populatieomvang ongeveer 317 miljoen. En als u bijvoorbeeld een enquête onder werknemers houdt, is de grootte van de populatie het totale aantal werknemers in het bedrijf.

Foutmarge: Een percentage dat aangeeft in hoeverre uw enquêteresultaten overeenkomen met de mening van de hele populatie. Hoe kleiner de foutmarge, hoe beter u een vraag exact kunt beantwoorden bij een bepaald betrouwbaarheidsniveau.

calculator icon

Gebruik onze foutmargecalculator om uw foutmarge te berekenen.

De steekproefgrootte berekenen

Wilt u weten hoe u de steekproefgrootte berekent? Gebruik dan de volgende formule:

Steekproefgrootte = sample size formula

N = populatieomvang e = foutmarge (percentage in decimale vorm) z = z-score

De z-score is het aantal standaarddeviaties dat een proportie verwijderd is van het gemiddelde. In de onderstaande tabel kunt u de juiste z-score vinden:

Gewenst betrouwbaarheidsniveau z-score
80% 1,28
85% 1,44
90% 1,65
95% 1,96
99% 2,58

Waarop u moet letten als u uw steekproefgrootte berekent

  • Als u een kleine foutmarge wilt, hebt u een grotere steekproefgrootte nodig bij dezelfde populatie.
  • Hoe hoger uw betrouwbaarheidsniveau, hoe groter de steekproefgrootte moet zijn.

Is het belangrijk om een statistisch significante steekproefgrootte te gebruiken?

In het algemeen is een grotere steekproef statistisch significanter. Dit betekent dat de kans kleiner wordt dat uw resultaten toeval zijn.

Laat het berekenen aan ons over: bepaal de statistische significantie automatisch met een Advantage-abonnement.

Prijzen bekijken

Is een statistisch significante steekproefgrootte eigenlijk belangrijk? In de praktijk verschilt dit van geval tot geval. Met steekproeven kunt u waardevolle informatie verzamelen zonder dat de steekproefgrootte de algemene populatie vertegenwoordigt. Een voorbeeld is feedback van klanten. Hierbij hoeft de steekproefgrootte niet statistisch significant te zijn. Door goed te luisteren naar klanten, kunt u ontdekken welke verbeteringen u kunt aanbrengen.

Maar bij politieke peilingen is de steekproefgrootte juist ontzettend belangrijk: deze moet een evenwichtige afspiegeling zijn van de hele populatie. Hieronder treft u een aantal specifieke voorbeelden aan, zodat u beter weet wanneer een steekproefgrootte statistisch significant moet zijn.

Het effect van enquêtewaarden op de nauwkeurigheid van de resultaten

Hogere waarde Lagere waarde
Populatieomvang Lagere nauwkeurigheid œ Hogere nauwkeurigheid Œ
Steekproefgrootte Hogere nauwkeurigheid Œ Lagere nauwkeurigheid œ
Betrouwbaarheidsinterval Hogere nauwkeurigheid Œ Lagere nauwkeurigheid œ
Foutmarge Lagere nauwkeurigheid œ Hogere nauwkeurigheid Œ

Personeels- en HR-enquêtes

Werkt u aan een tevredenheidsenquête voor medewerkers? Met HR-enquêtes verzamelt u belangrijke feedback over wat medewerkers vinden van de werkomgeving of van uw bedrijf. Bij een statistisch significante steekproefgrootte kunt u een completer beeld schetsen van uw medewerkers. Maar ook als uw steekproefgrootte niet statistisch significant is, is het belangrijk om de enquête toch te verzenden. HR-enquêtes kunnen namelijk ook belangrijke feedback opleveren over hoe u de werkplek kunt verbeteren.

Klanttevredenheidsenquêtes

Zoals we al hebben gezegd, hoeft de steekproefgrootte bij klanttevredenheidsenquêtes niet altijd statistisch significant te zijn. Uw antwoorden moeten natuurlijk kloppen en aangeven wat klanten vinden. Maar pas als u elk antwoord in een klanttevredenheidsonderzoek nader bekijkt, profiteert u optimaal van de resultaten. Alle feedback is belangrijk: positief én negatief.

Marktonderzoek

Bij marktonderzoekenquêtes kan een statistisch significante steekproefgrootte een groot verschil uitmaken. Met marktonderzoekenquêtes verzamelt u meer informatie over uw klanten en uw doelmarkt. Dit betekent dat een statistisch significante steekproefgrootte u kan helpen om inzichten over uw doelmarkt als geheel te krijgen. Ook is de informatie dan zo nauwkeurig mogelijk.

Onderwijsenquêtes

Bij onderwijsenquêtes raden we een statistisch significante steekproefgrootte aan die de populatie vertegenwoordigt. Als u van plan bent om veranderingen op uw school te baseren op feedback van studenten over bijvoorbeeld de instelling, instructeurs of docenten, dan krijgt u met een statistisch significante steekproefgrootte de resultaten waarmee uw school een nieuwe koers kan inslaan. Wilt u alleen weten wat studenten denken en geen veranderingen in het systeem aanbrengen, dan is een statistisch significante steekproefgrootte meestal minder belangrijk.

Enquêtes voor de gezondheidszorg

Bij gezondheidszorgenquêtes kunt u met een statistisch significante steekproefgrootte bepalen welke gezondheidskwesties uw patiënten belangrijk vinden, of conclusies trekken in medisch onderzoek. Maar als u wilt weten hoe tevreden patiënten zijn of vragen stelt over hun standaardzorg, is een statistisch significante steekproefgrootte mogelijk minder belangrijk. U kunt dan nog steeds waardevolle informatie verzamelen over hun behoeften en ervaring.

Informele enquêtes

Misschien vindt u het handig om vrienden, collega’s of familieleden af en toe een enquête te sturen. Welke informatie wilt u verzamelen met de enquête? Als u uw resultaten wilt gebruiken als bewijs, is een statistisch significante steekproefgrootte belangrijk. Is dat niet het geval en gebruikt u SurveyMonkey voor de lol, dan kan het geen kwaad om uw enquête maar naar een paar mensen te sturen.

Meer reacties nodig?

Probeer niet te raden hoeveel mensen uw enquête moeten invullen en keer willekeurige steekproeven of modellen voor waarschijnlijkheidsdistributie de rug toe: bereken de steekproef met onze speciale functie. Leer meer over steekproefvooringenomenheid, steekproefgroottes en statistisch significante steekproefgroottes zijn en hoe u meer reacties kunt verzamelen. Zo kunt u in een mum van tijd betere gegevens verzamelen met uw enquêtes.

Als de functie Steekproefgrootte berekenen aangeeft dat u meer respondenten nodig hebt, kunnen wij u helpen. Vertel ons over uw populatie, en wij vinden dan de juiste deelnemers voor uw enquête. Met de miljoenen gekwalificeerde respondenten van SurveyMonkey Audience kunt u razendsnel enquêtereacties verzamelen van mensen over de hele wereld.

Meer reacties ontvangen

SurveyMonkey Audience heeft miljoenen respondenten die klaarstaan om uw enquête in te vullen.

Uw publiek kiezen