Enquête werktevredenheid

Bevorder een effectief personeelsbestand met werktevredenheidsenquêtes

Ondersteun een tevreden, productieve werkomgeving door gebruik te maken van enquêtes om vragen te stellen over de tevredenheid van medewerkers en de werknemersbetrokkenheid. Hebben uw medewerkers het gevoel dat hun werk zinvol is en dat hun doelstellingen duidelijk zijn? Wat motiveert hen om hun best te doen op het werk? Wat zijn hun passies? Werktevredenheidsenquêtes helpen u de criteria voor werktevredenheid van uw medewerkers samen te brengen met uw bedrijfsdoelstellingen, zodat u uw personeel zich betrokken voelt bij het werk.

SurveyMonkey maakt het gemakkelijk om meer te weten te komen over uw medewerkers. Creëer een werktevredenheidsenquête op maat of maak een vliegende start met een sjabloon voor tevredenheidsenquêtes onder medewerkers van onze deskundige methodologen. Wij helpen u zelfs met het verzamelen van antwoorden en het analyseren van de resultaten.

Let op: sommige enquêtesjablonen zijn alleen in het Engels.

Leer hoe u een betere werkomgeving kunt creëren
Bekijk onze Curiosity Conference 2018: dit gratis online evenement laat u zien hoe u feedback gebruikt voor meer businessimpact.
Bekijk on demand

Werktevredenheidsenquêtes gebruiken

Wat is de belangrijkste reden voor medewerkers om bij een organisatie te blijven werken? Onderzoek heeft aangetoond dat ze blijven voor 'interessant werk en uitdagingen'. Ze geven de voorkeur aan bedrijven die hun kwaliteit van leven helpen verbeteren. Probeer uw medewerkers enthousiast te houden door te peilen hoe tevreden ze zijn over hun baan en wat nodig is om hen tevreden te houden. Meer informatie over:

Werktevredenheid

Er bestaat een direct verband tussen het moreel van uw medewerkers en hun werktevredenheid. Met enquêtes krijgt u hier meer inzicht in. Vraag uw medewerkers: “Hoe relevant is uw werk?” en “Hoe uitdagend is uw baan?” Of: “Hoe vaak voelt u zich gemiddeld per week gestrest op het werk?” Hun antwoorden kunnen u helpen precies te bepalen wat er werkt en wat niet, en hoe u hierop kunt voortbouwen.

Training en loopbaanontwikkeling

De meeste mensen willen carrière maken. Ze blijven bij een bedrijf dat hun ontwikkeling ondersteunt en een goede werksfeer met collega's creëert. Maak gebruik van enquêtes om er achter te komen of uw medewerkers geloven dat zij die kansen krijgen binnen uw bedrijf.

Betrokkenheid en saamhorigheid

Een werkcultuur creëren waar betrokkenheid en saamhorigheid een prioriteit zijn, is de beste manier om uiteenlopende en getalenteerde mensen aan te trekken, een betrouwbaar personeelsbestand te creëren en —het belangrijkste— om uw medewerkers zich gesteund te laten voelen. SurveyMonkey's template voor een betrokkenheid- en saamhorigheids-enquête laat u zien wat u goed doet en waar nog ruimte is voor verbetering.

Ervaring met het team

Als mensen deel uitmaken van een goed, effectief team, bevordert dat de werktevredenheid. Nodig medewerkers uit een oordeel te geven over de prestaties van hun team. Stel vragen als: “Hoe goed delen de leden van uw team de verantwoordelijkheid voor taken?” en “Hoe eerlijk zijn de leden van uw team tegen elkaar?” Gebruik die feedback om kernvaardigheden voor teamsamenwerking en -communicatie te ontwikkelen die de werktevredenheid kunnen vergroten.

Ervaring met het management

Managers hebben een directe invloed op de dagelijkse werktevredenheid van medewerkers. Spoor mogelijke problemen op met behulp van enquêtes. Stel vragen als “Hoe effectief is de training die u ontvangt van uw leidinggevende?” of “Hoe consequent beloont uw leidinggevende medewerkers voor goed werk?” Gebruik personeelsfeedback over managementprestaties en 360-gradenevaluaties om er zeker van te zijn dat u goede managers ontwikkelt.

Regelmatige prestatiebeoordelingen van individuen, teams en managers kunnen HR-afdelingen tijdig inzicht bieden in wat medewerkers vinden van hun werk.

Drie snelle tips om meer reacties te ontvangen

Bekijk onze handleidingen over hoe u enquêtes kunt opstellen en uitvoeren. Hier volgen enkele ideeën om respondenten aan te moedigen uw enquêtes in te vullen.

1. Wees duidelijk over vertrouwelijkheid

Verzeker uw medewerkers ervan dat hun reacties vertrouwelijk worden behandeld.

2. Maak reacties waar mogelijk anoniem

De kans dat u eerlijke feedback en meer ingevulde enquêtes krijgt is dan een stuk groter.

3. Vermijd bedrijfsjargon

Stel enquêtes op die menselijk en benaderbaar klinken en uitnodigen tot doordachte feedback.

Steekproef-enquêtes voor werktevredenheid

Enquêtes over werktevredenheid vereisen een weloverwogen opbouw, maar daar hebben wij al voor gezorgd. Al onze sjabloonvragen zijn geschreven door professionele enquêtemethodologen, dus kunt u ze in ongewijzigde vorm gebruiken. U kunt echter ook sjablonen aanpassen aan uw behoeften of uw eigen enquêtes maken met behulp van de goedgekeurde vragen die beschikbaar zijn in onze Vragenbank. (Op dit moment zijn de meeste van onze enquêtesjablonen uitsluitend beschikbaar in het Engels. We zijn echter van plan om deze binnenkort ook in andere talen aan te bieden.)

Personeels-/werktevredenheid

Werknemers kunnen de tevredenheid over hun baan beoordelen met behulp van deze uit 14 vragen bestaande enquête over salaris, leiderschap en stress.

Betrokkenheid en saamhorigheid

In deze 31 vragen tellende enquête wordt de medewerkers gevraagd wat ze van hun werkomgeving vinden en tot hoeverre ze geloven dat ze daadwerkelijk floreren in uw bedrijf.

Team- of afdelingsprestaties

In deze enquêtes van 14 vragen worden medewerkers ondervraagd over professionaliteit, conflicthantering, communicatievaardigheden en meer binnen hun team of afdeling.

Effectiviteit van managers

Deze enquête met 17 vragen nodigt medewerkers uit een oordeel te geven over de beschikbaarheid, opleiding, besluitvormingsvaardigheden, afstemming van werk en bedrijfsstrategie van het management, en hun vermogen om constructieve feedback te geven.

Managementprestaties

Werknemers beoordelen het management als geheel in deze enquête van 14 vragen, waarin vragen over de laagdrempeligheid, het gebruik van hulpbronnen, de vaardigheden en capaciteiten, en het geldbeheer van het management aan bod komen.

360-graden evaluatie van werknemers

Werknemers kunnen ervoor kiezen om feedback te geven over een leidinggevende, collega of ondergeschikte met behulp van deze variabele enquête met vragen op basis van de rol die wordt geëvalueerd.

Vertrek medewerker

In deze 21 vragen tellende enquête wordt een vertrekkende medewerker naar de persoonlijke omstandigheden en redenen van zijn of haar vertrek gevraagd en naar ervaringen met het management, de teamleden en de werkomgeving.

Ontdek hoe SurveyMonkey uw nieuwsgierigheid kan bevredigen