Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

Kom meer te weten over één van de meest betrouwbare manieren om meningen, gezichtspunten en gedrag te meten én hoe u deze schaal kunt gebruiken in uw volgende enquête.

SurveyMonkey-logo

Hebt u ooit een vraag beantwoord waarbij u aan moest geven in hoeverre u het ergens mee eens of oneens was?

Dit type vraag noemen we een Likert-schaal. Likert-schalen worden veel gebruikt om houdingen en meningen genuanceerder in kaart te brengen dan met een simpele ja/nee-vraag.

We laten zien hoe een Likert-vraag is opgebouwd. U krijgt voorbeelden en leert hoe en wanneer u de tool kunt gebruiken in enquêtes.

Om de Likert-beoordelingsschaal te begrijpen is het belangrijk om eerst te weten wat een enquêteschaal is.

Een enquêteschaal staat voor een set (numerieke of uitgeschreven) antwoordopties die een aantal meningen over een onderwerp weergeven. Een dergelijke schaal is altijd onderdeel van een gesloten vraag (een vraag waarbij de antwoordmogelijkheden aan de respondent worden gepresenteerd).

Maar wat is een enquêtevraag met een Likert-schaal? Dat is een vraag waarbij gebruik wordt gemaakt van een schaal met 5 of 7 punten, van het ene uiterste tot het andere. Het wordt ook wel een tevredenheidsschaal genoemd. Een Likert-enquêtevraag bevat vaak ook een gemiddelde of neutrale optie.

Likert-schalen (genoemd naar hun bedenker, de Amerikaanse socioloog Rensis Likert) zijn erg populair omdat ze één van de meest betrouwbare manieren zijn om meningen, percepties en gedrag te meten.

In vergelijking met binaire vragen, die maar twee antwoordopties hebben, krijgt u met Likert-vragen gedetailleerdere feedback over uw product. Zo kunt u vragen of uw product 'goed genoeg' of (hopelijk) 'uitmuntend' was. Deze vragen kunnen duidelijk maken of werknemers 'zeer tevreden', 'enigszins ontevreden', of misschien neutraal waren over een recent bedrijfsuitje.

Met deze methode kunnen respondenten een genuanceerdere mening geven en kunt u de feedback beter interpreteren. Daarnaast ziet u precies op welke vlakken u diensten of producten mogelijk kunt verbeteren.

Ondervraag de markt met ons online enquête panel

Likert-schaalbeoordelingen zijn zo opgesteld dat ze kwantificeerbare antwoordopties opleveren die u gemakkelijker kunt analyseren. Daarnaast kunnen respondenten kiezen uit een reeks antwoorden die specifieker aangeven wat ze vinden van een product of service.

Het mooie aan de Likert-schaal is dat u hiermee een aantal veelvoorkomende valkuilen bij het ontwerpen van enquêtes vermijdt, zoals te algemene vragen die voor respondenten maar moeilijk te behappen zijn. Hierdoor kunnen ze gefrustreerd raken en te snel antwoord geven, waardoor de kwaliteit van uw gegevens achteruit gaat.

Enquêteontwerpers die enigszins haast hebben, kiezen soms voor de algemenere vragen, zoals 'ja/nee', 'alles selecteren', vragen met open einde en rangschikkings- of matrixvragen.

In de meeste gevallen is het beter om de Likert-schaal te gebruiken. Deze vraag houdt respondenten geconcentreerd en tevreden, omdat er eenvoudige, directe taal wordt gebruikt.

Alle vragen in uw enquête moeten over hetzelfde onderwerp gaan. Hierdoor krijgt u uiteindelijk nauwkeurigere resultaten. Waarom? Bij de rapportage van de gegevens kunt u een score analyseren die de resultaten van een aantal vragen samenvat.

Stel bijvoorbeeld deze vraag als eerste:

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de kwaliteit van het eten van vanavond?

U kunt dan verder gaan met:

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de kwaliteit van het voorgerecht van vanavond?

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de kwaliteit van het hoofdgerecht van vanavond?

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de kwaliteit van het nagerecht van vanavond?

Maar het is belangrijk om de volgende vraag in een ander deel van de enquête te stellen:

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de service bij de garderobe vanavond?

Als u vragen over één onderwerp groepeert en de reacties bij elkaar optelt om een score te krijgen (in dit geval een score voor de kwaliteit van het eten), krijgt u een betrouwbaarder inzicht in de houding van klanten ten opzichte van het product, de service of het evenement dat u onderzoekt.

Vragen met een Likert-schaal worden in allerlei soorten enquêtes gebruikt. Bijvoorbeeld om te onderzoeken wat uw werknemers van hun werk vinden of wat uw klanten van uw nieuwste product vinden.

Een typische enquête over de klanttevredenheid gebruikt een ordinale schaal waarmee gebruikers hun meningen kunnen rangschikken. Klanten kunnen bijvoorbeeld met een Likert-schaal van vijf punten aangeven in hoeverre ze het eens zijn met een uitspraak, van hoog tot laag met een neutrale optie in het midden.

Likert-schaalreacties voor klantenservice zijn zeer flexibel en kunnen worden gebruikt om allerlei stemmingen te meten, van instemming tot tevredenheid, frequentie en gewenstheid. Misschien wilt u bijvoorbeeld onderzoeken hoe vaak klanten uw online portal voor hulp gebruiken. In dat geval is een frequentierespons handig (bijv. Nooit, Zelden, Soms, Vaak, Zeer vaak). Hieronder vindt u een voorbeeld van een Likert-schaal over tevredenheid met betrekking tot klantenservice:

Hoe tevreden of ontevreden bent u in het algemeen over ons bedrijf?

 • Zeer tevreden
 • Enigszins tevreden
 • Niet tevreden en niet ontevreden
 • Enigszins ontevreden
 • Zeer ontevreden

Vragen met een Likert-schaal kunnen ook een handige tool zijn als u werknemers om hun mening vraagt. Door dezelfde Likert-schaal met vijf punten af te stemmen op kwesties van werknemers, kunnen bedrijven de betrokkenheid en stemming van medewerkers in de gaten houden. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld onderzoeken hoe bekend medewerkers zijn met hulpbronnen, hoe goed ze het IT-beleid kennen of hoe vaak ze gebruikmaken van nieuwe tools. Met Likert-schaalvragen kunnen bedrijven ook een algemene ontwikkeling ontdekken of meten in hoeverre werknemers het eens zijn met een bepaalde kwestie. Een voorbeeld:

Ik ben tevreden over de investering die mijn organisatie doet in scholing:

 • Helemaal mee eens
 • Mee eens
 • Niet mee eens en niet mee oneens
 • Niet mee eens
 • Helemaal niet mee eens

Marketeers of evenementenplanners kunnen met een Likert-schaal van vijf punten waardevolle feedback over het succes van hun evenementen verzamelen. Een enquête na afloop van het evenement kan allerlei Likert-schaalvragen bevatten, waarmee de algemene ervaring met het evenement wordt beoordeeld. Ook kunnen ze doorvragen over verschillende aspecten van het evenement, zoals de kans dat de deelnemer het opnieuw bezoekt of hoe belangrijk de locatie is. Hier is bijvoorbeeld een vraag met een Likert-schaal over de waarde van de inhoud van het evenement:

Hoe nuttig vond u de inhoud die tijdens het evenement is gepresenteerd?

 • Buitengewoon nuttig
 • Zeer nuttig
 • Redelijk nuttig
 • Niet zo nuttig
 • Helemaal niet nuttig

Er zijn veel verschillende soorten enquêtevragen. Hoe weet u wanneer u een Likert-schaal moet gebruiken?

Met Likert-schalen kunt u heel diep ingaan op één specifiek onderwerp, zodat u (nog gedetailleerder) kunt achterhalen wat deelnemers vinden. Gebruik dus een Likert-schaal wanneer u meer wilt weten over...

 • Hoe mensen reageren op uw nieuwe product
 • wat uw team vindt van een recente ontwikkeling op kantoor
 • wat uw klanten vinden van de klantenservice bij uw bedrijf
 • hoe succesvol de deelnemers uw publieksevenement vonden

...of andere vragen waarmee u de gevoelens over een specifiek onderwerp wilt meten en op zoek bent naar gedetailleerdere antwoorden.

Misschien interessant: enquête-experts noemen deze gedetailleerdere informatie variantie. Hoe meer variantie, hoe genuanceerder uw inzicht in iemands manier van denken.

Met SurveyMonkey Genius bouwt u snel enquêtes waar u op kunt vertrouwen. Kies een antwoordtype waarmee u automatisch een set kant-en-klare antwoordkeuzes aan uw vraag toevoegt.

Likert-vragen moeten zorgvuldig worden geformuleerd om verwarring te voorkomen en ze effectiever te maken. Als u vraagt naar de tevredenheid over de service in een restaurant, bedoelt u dan de service van de bediening, de obers of de manager? Of misschien van iedereen? Vraagt u of de klant tevreden was over de snelheid van de service, de beleefdheid van de obers of de kwaliteit van het eten en drinken? Denk eraan: hoe specifieker u bent, des te groter de kans dat u meer waardevolle resultaten ontvangt met uw Likert-vragen.

Als u in uw enquête woorden gebruikt om vragen te stellen over concepten, moeten respondenten wel weten wat u precies bedoelt. Het is belangrijk dat uw reactieopties beschrijvende woorden bevatten die gemakkelijk te begrijpen zijn. Er mag geen verwarring zijn over welke graad hoger of groter is dan de volgende: Is 'nogal' meer dan 'behoorlijk wat'? U kunt het beste beginnen met de extremen ('buitengewoon', 'helemaal niet',) vervolgens het midden bepalen van uw schaal om gematigdheid ('gemiddeld') of neutraliteit ('geen van beide') aan te geven en daarna zeer duidelijke termen te gebruiken ('zeer', 'enigszins') voor de rest van de opties.

Wilt u een vraag stellen waarbij houdingen twee kanten op kunnen gaan ten opzichte van neutraal? Bijvoorbeeld 'liefde' tegenover 'haat'? Of wilt u een vraag stellen waarbij de reeks van mogelijke antwoorden loopt van 'geen' tot het maximum? In de meeste gevallen gaat de voorkeur uit naar de laatste vraag. Dit noemen we een unipolaire schaal. U kunt bijvoorbeeld beter een schaal gebruiken die gaat van 'buitengewoon moedig' tot 'helemaal niet moedig', in plaats van een schaal die loopt van 'buitengewoon moedig' tot 'buitengewoon verlegen'. Mensen vinden unipolaire schalen gemakkelijker en u weet zeker het ene uiteinde het exacte tegenovergestelde is van het andere uiteinde. Hierdoor is de vraag methodologisch ook correcter.

Uitspraken gaan gepaard met een risico. De meeste mensen zijn het vaker wel dan niet eens met uitspraken, omdat ze graag aardig en beleefd willen zijn. Dit verschijnsel wordt meegaande reactie vooringenomenheid genoemd. Het is daarom beter om een vraag te stellen dan een uitspraak te doen.

 1. Gebruik labels. Respondenten vinden genummerde schalen die alleen getallen gebruiken in plaats van woorden als reactieoptie vaak lastig, omdat ze niet weten welke kant van de reeks positief of negatief is.
 2. Houd het oneven. Schalen met een oneven aantal waarden hebben een middelpunt. Hoeveel opties kunt u mensen het beste aanbieden? Respondenten hebben moeite met het bepalen van hun standpunt op een schaal van meer dan zeven punten. Dit betekent dat als u meer dan zeven antwoordkeuzen biedt, mensen waarschijnlijk een willekeurig antwoord gaan kiezen. Hierdoor worden uw gegevens een stuk minder betrouwbaar. Onze methodologen raden een schaal met vijf punten aan voor een unipolaire schaal en zeven punten voor een bipolaire schaal.
 3. Houd het schaalbaar. Reactieopties moeten in een schaal op gelijke afstand van elkaar liggen. Dit kan lastig zijn als u woordlabels gebruikt in plaats van getallen. U moet dus precies weten wat uw woorden betekenen.
 4. Houd het inclusief. Schalen moeten alle mogelijke reacties bevatten. Als u bijvoorbeeld wordt gevraagd hoe snel uw ober was en de antwoorden variëren van 'buitengewoon snel' tot 'redelijk snel', weten respondenten die vonden dat de ober helemaal niet snel was niet welk antwoord ze moeten kiezen.
 5. Houd het logisch. Voeg vraaglogica toe om de deelnemers van uw enquête tijd te besparen. U wilt bijvoorbeeld weten of uw restaurant in de smaak is gevallen bij gasten, maar alleen meer informatie ontvangen als ze ergens ontevreden over waren. Gebruik vraaglogica, zodat alleen degenen die ontevreden zijn, doorgaan naar een vraag over mogelijke verbeteringen.

U was waarschijnlijk al bekend met deze Likert-schalen, ook al wist u niet dat ze zo werden genoemd. Nu weet u ook hoe u met effectieve Likert-vragen de belangrijkste onderdelen van uw enquête nog beter kunt nuanceren.

Krijg de beste inzichten door een Likert-schaal in uw volgende enquête te gebruiken. Bij SurveyMonkey kunt u een abonnement afsluiten dat past bij uw budget. Registreer u vandaag nog.

Lijst met toolkits

Ontdek onze toolkits, waarmee u optimaal profiteert van feedback voor uw functie of sector.

Gemakkelijk aanvragen ontvangen via online aanvraagformulieren

Maak en wijzig aanvraagformulier gemakkelijk om aanvragen te ontvangen van werknemers, klanten en meer. Ga in een paar minuten aan de slag met onze door experts gemaakte sjablonen.

Boost uw bedrijf met online bestelformulieren

Maak en wijzig gemakkelijk bestelformulieren, ontvang betalingen of gebruik een van onze door experts gemaakte sjablonen om binnen minuten aan de slag te gaan.

Verzamel feedback waarop u actie kunt ondernemen met online evaluatieformulieren

Ontgrendel de kracht van feedback met de online evaluatieformulieren van SurveyMonkey. Ga vandaag nog aan de slag met onze opbouwfunctie voor formulieren.

Gebruik de enquêtesjablonen van SurveyMonkey om feedback te ontvangen.