Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan doen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Betere enquêtes maken en snel inzichten vinden met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden


Zes tips voor het verminderen van personeelsverloop

Iedereen die een bedrijf heeft, personeel beheert of met een team of collega’s samenwerkt, krijgt ongetwijfeld te maken met personeelsverloop. Wat is personeelsverloop? Personeelsverloop is het aantal werknemers dat uw bedrijf, afdeling of team verlaat en weer vervangen moet worden. Er is op zich helemaal niets mis met personeelsverloop. Het is een normaal onderdeel van de bedrijfscyclus en de personeelscyclus. Het komt steeds minder vaak voor dat mensen hun hele carrière bij één werkgever blijven. Een onderzoek van het CBS geeft aan dat de groep tussen de 15 en 45 jaar veel vaker van baan of beroep wisselt dan de groep 45-plussers. Het veranderen van baan is veelal een manier om nieuwe ervaringen of vaardigheden op te doen, door te groeien in een functie of meer verantwoordelijkheid te krijgen. Maar bij een hoog personeelsverloop bent u (of uw managers) meer tijd kwijt met het werven, inwerken en begeleiden van nieuwe werknemers. Ook zijn er andere kosten verbonden aan personeelsverloop. Met de werknemer verlaat ook de opgedane ervaring en kennis uw bedrijf en het kan een impact hebben op de continuïteit van uw diensten en de sfeer. Als u het personeelsverloop wilt verminderen, of misschien nieuwsgierig bent naar de reden waarom werknemers uw bedrijf of team verlaten, wordt het tijd om feedback te verzamelen en concrete gegevens te verkrijgen zodat u kunt zien of er veranderingen nodig zijn. 

Zes tips voor het verminderen van personeelsverloop

Als u kijkt naar de gehele cyclus van een werknemer, van werving en indiensttreding tot de dag dat de werknemer het bedrijf verlaat, ziet u dat er meerdere momenten zijn waar u heel goed de tevredenheid van de werknemers kunt meten om te zien waar verbeteringen nodig zijn. Werknemers kunnen om talloze redenen een baan opzeggen: een nieuwe baan met meer uitdagingen of hoger salaris, een verhuizing naar een andere regio, ontevredenheid met werkzaamheden, verlangen naar een grotere uitdaging, betere arbeidsvoorwaarden, gebrek aan steun of erkenning. Het ligt misschien voor de hand om een enquête of exitgesprek te houden met werknemers die vertrekken. Zo kunt u vragen naar de reden van vertrek, wat hun volgende stap is en wat ze van hun werkervaring vonden. Maar u kunt enquêtes op veel meer manieren inzetten om waardevolle informatie te verzamelen, waarmee u het personeelsverloop kunt verminderen en voor tevreden werknemers zorgt.

Met enquêtes kunt u elke stap van de personeelscyclus beoordelen om te kijken waar de knelpunten liggen en de reden van vertrek achterhalen. De feedback die u ontvangt is zeer waardevol en helpt u betere beslissingen te nemen. Ook als u geen hoog personeelsverloop hebt, kunt u aan de hand van verschillende enquêtes ervoor zorgen dat u medewerkers tevreden houdt en waar mogelijk uw bedrijf nog aantrekkelijker maakt zodat u goede medewerkers kunt aantrekken en behouden.

Maar het is nog effectiever om vanaf het begin al een vinger aan de pols te houden zodat u tijdens de hele personeelscyclus weet hoe u ervoor staat en wat de ervaring van uw werknemers is. U kunt beginnen met een evaluatie van uw wervings- en selectieproces. Trekt u de beste kandidaten aan zodat de kans op succes groter is? De volgende stap is training en begeleiding aan het begin van de personeelscyclus. Hiermee zorgt u ervoor dat werknemers goed voorbereid aan de slag gaan. Extra aandacht hier kan veel problemen in de toekomst voorkomen. Vergeet ook niet om de managers en leidinggevenden te evalueren. Ze hebben immers een zeer grote invloed op de werksfeer en de productiviteit van de werknemers. Na een wat langer dienstverband kan het geen kwaad om te polsen of werknemers tevreden zijn met de werkzaamheden, salaris en arbeidsvoorwaarden, de taken of verantwoordelijkheden en de sfeer.

Voorkomen is altijd beter dan genezen, dus hoe eerder u ontdekt wat er speelt onder uw werknemers, hoe sneller u kunt reageren. Veel bedrijven gebruiken al een jaarlijkse evaluatie, maar door andere momenten ook te evalueren, laat u uw werknemers zien dat u hun welzijn en wensen serieus neemt. Dit kan zeer motiverend werken! Een ander voordeel van regelmatig enquêtes houden, is dat u een benchmark krijgt om resultaten met elkaar te vergelijken. Waren werknemers 3 jaar geleden meer tevreden dan nu? Zijn jongere werknemers op zoek naar meer uitdagingen of verantwoordelijkheden dan oudere werknemers? Welke arbeidsvoorwaarden worden het meest gewaardeerd? Met benchmarks haalt u nog meer waarde uit uw gegevens en kunt u de gegevens over personeelsverloop ook met andere bedrijven in de branche vergelijken. Zo krijgt u meteen meer context voor uw resultaten en weet u waar u veranderingen moet aanbrengen. 

  1. Begin bij het begin. Als u nog niet eerder een algemene tevredenheidsenquête hebt gehouden, raden we aan hiermee te beginnen zodat u een momentopname hebt van de huidige situatie en mogelijke knelpunten. Met dit algemene overzicht hebt u een goede graadmeter voor problemen die wellicht prioriteit zijn en een goed uitgangspunt om de hele personeelscyclus nader te bekijken.
  2. Zoom in op belangrijke momenten van de personeelscyclus om elke stap goed onder de loep te nemen. Zo verzamelt u gedetailleerde informatie en verdeelt u de cyclus in kleinere stappen die eventueel apart aangepakt kunnen worden. HR-enquêtes zijn ideaal om waardevolle informatie te verzamelen: enquêtes zijn snel, voordelig, effectief en kunnen eventueel anoniem beantwoord worden.
  3. Zoek het hogerop. Geef uw personeel ook de gelegenheid om hun managers of leidinggevenden te beoordelen. Ze vormen een belangrijke schakel in de cyclus en het kan natuurlijk zijn dat een probleem bij de leidinggevende(n) ligt en niet bij het personeel. Hoe eerder u dat in kaart brengt, hoe sneller problemen zijn opgelost.
  4. Deel de enquêteresultaten en de beslissingen die daaruit voorkomen. Zo laat u uw werknemers zien dat u goed naar ze luistert en dat hun bijdrage resultaten oplevert. Respecteer de ideeën en mening van uw werknemers. Hiermee motiveert u ze om in de toekomst weer hun mening te delen en eerlijke feedback te geven.
  5. Daag uw werknemers of teamleden uit. Soms is het probleem niet te veel werk, maar juist te weinig of te saai werk. Mensen vinden het fijn om een (haalbare) uitdaging te voltooien en nieuwe vaardigheden te leren. Dit kan zelfs een betere motivatie zijn dan een hoger salaris, vooral onder Millennials. Zo kan een workshop, training of een nieuw project uw werknemers motiveren en betrokken houden bij uw bedrijf. Houd daarom regelmatig enquêtes over interesses en groeimogelijkheden binnen uw bedrijf.
  6. Doe elk jaar een reality check. Een jaarlijkse prestatiebeoordeling is een goede manier om een gesprek aan te gaan met uw werknemer of teamlid. Naast het beoordelen van de dagelijkse werkzaamheden is dit ook een mooi moment om te kijken of de werknemer tevreden is. Er is een sterke correlatie tussen tevredenheid op het werk en de geleverde prestaties. 

Enquêtes zijn de ideale tool om problemen of knelpunten te identificeren die kunnen leiden tot een hoger personeelsverloop. Door de tijd te nemen om te luisteren naar uw werknemers en doorlopend hun tevredenheid op meerdere vlakken te meten, verbetert u de tevredenheid en zal het personeelsverloop waarschijnlijk vanzelf teruglopen. Met de kant en klare enquête-tools van SurveyMonkey kunt u meteen aan de slag en zet u vandaag nog de eerste stap op weg naar een beter werkklimaat. Een lager personeelsverloop is niet het enige voordeel; gelukkige en tevreden werknemers zijn productiever, behandelen uw klanten beter, voelen zich meer betrokken bij hun werk en helpen uw bedrijf te groeien.