Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan doen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Betere enquêtes maken en snel inzichten vinden met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Consumentenonderzoek: inzicht in het gedrag van uw doelmarkt

Consumentenonderzoek bestaat uit marktonderzoeksmethoden die u helpen de wensen, attitudes en gedrag van uw doelmarkt te achterhalen. Het genereert de informatie die u nodig hebt om de perceptie van de consument van uw product te verbeteren en om buyer persona's en marktsegmenten te creëren, waarmee u uw product met succes op de markt kunt brengen bij verschillende soorten klanten.

Consumentenonderzoek kan zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeken omvatten. Kwantitatieve onderzoeken zijn gericht op demografische gegevens of statistieken en stellen vaak gesloten vragen waarmee uw bedrijf cijfers, gemiddelden en percentages kan genereren. Kwalitatieve onderzoeken stellen daarentegen open vragen waarmee u ideeën en anekdotes uit uw doelmarkt kunt verzamelen.

Bij verkennend onderzoek wordt gezocht naar inzichten van deelnemers die bekend zijn met uw product of het probleem dat uw product oplost. Dit type onderzoek verzamelt ideeën en indrukken van respondenten in een open format. Deze kwalitatieve reacties kunnen niet worden gekwantificeerd (behalve met een woordwolk), maar ze kunnen wel een richting aangeven voor meer onderzoek naar consumentengedrag.

Beschrijvend onderzoek verzamelt de gedachten van deelnemers over uw product, zodat u een duidelijk en realistisch inzicht krijgt in de perceptie van uw bedrijf door de consument. Dit type onderzoek verzamelt zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens door naast open vragen ook meerkeuzevragen, beoordelingsschalen, rangschikkingen of demografische vragen te stellen.

Correlationeel onderzoek kijkt of een variabele in uw onderzoek, zoals leeftijd, samenhangt met een andere variabele, zoals hoe waarschijnlijk het is dat een deelnemer een product koopt. Het gebruikt gegevens van gesloten vragen om de correlatie tussen twee variabelen te berekenen. Uw bedrijf kan correlationeel onderzoek gebruiken om voorspellende modellen te ontwikkelen voor consumentengedrag.

Experimenteel onderzoek kijkt naar hoe het veranderen van een onafhankelijke variabele, zoals prijs, een afhankelijke variabele beïnvloedt, zoals de koopintentie van een deelnemer. Met dit soort consumentenonderzoek kan uw bedrijf specifieke onderzoeksvragen testen en antwoorden krijgen met kwantitatieve resultaten.

Uw bedrijf kan verkennend, beschrijvend, correlationeel en experimenteel onderzoek vanuit verschillende invalshoeken benaderen, die allemaal hun eigen voordelen hebben.

  • Interviews helpen u dieper in kwalitatief onderzoek te graven, omdat u hiermee de reacties van uw deelnemers in realtime kunt lezen en vervolgvragen kunt stellen op basis van eerdere antwoorden.
  • Consumentenfocusgroepen zijn een goede manier om consensus te bereiken door middel van discussie, en om te begrijpen hoe mensen in uw doelmarkt het consumentengedrag van de mensen om hen heen beïnvloeden.
  • Met experimenten, zoals online A/B-tests of veldtests op een bedrijfslocatie test u hoe variabelen zoals prijs en verpakking het consumentengedrag van uw doelmarkt beïnvloeden.
  • Met enquêtes kunt u snel zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens verzamelen uit een representatieve steekproef van uw markt, wat leidt tot snelle en nauwkeurige onderzoeksresultaten.

Dankzij nieuwe vorderingen in consumentenonderzoek kunt u gemakkelijk uw eigen marktonderzoek uitvoeren, zonder dat u hiervoor externe onderzoekers hoeft in te huren. Met flexibel marktonderzoek kan uw bedrijf onderzoeken herhalen en zich aanpassen aan veranderende voorkeuren van de consument.

Reageer snel op marktveranderingen door flexibele onderzoeksmethoden te gebruiken, zoals het testen van concepten en controleer hoe consumenten op dit moment reageren op ideeën, producten en berichten.

Wat moet u uw doelmarkt vragen? We geven u een paar ideeën waarmee u een eerste indruk kunt opdoen van wie uw potentiële klanten zijn en hoe uw bedrijf ze kan bereiken.

  • Hoe raakt u meestal op de hoogte van merken in deze productcategorie?

Met deze vraag vindt u de beste manieren om uw product op uw doelmarkt te adverteren. Wanneer u de antwoorden op demografie filtert, ziet u ook hoe u het meest effectief specifieke marktsegmenten kunt bereiken.

  • Welke factoren vindt u belangrijk wanneer u de beslissing neemt over welke merken u wilt kopen?

Deze vraag geeft u inzicht in hoe de koopintentie en het koopgedrag in uw productcategorie wordt beïnvloed en helpt u uw merk te meten ten opzichte van de concurrentie.

  • Hoe vaak gebruikt u deze productcategorie?

Via deze vraag kunt u de potentiële vraag naar uw product inschatten. Met de antwoorden identificeert u segmenten van uw doelmarkt waar veel vraag naar uw product is en kunt u manieren bedenken om uw toeleveringsketen te stroomlijnen.

Demografische vragen helpen u ook bij het screenen van respondenten, het in categorieën plaatsen van antwoorden en het identificeren van de sterkste segmenten van uw doelmarkt. Als u tweevoudige vragen vermijdt, kunt u gegevens over veel verschillende demografische factoren verzamelen in één consumentengedragsonderzoek.

Consumentenonderzoek neemt in de praktijk veel verschillende vormen aan. Een bedrijf kan bijvoorbeeld consumentenmarktonderzoek gebruiken om:

  • Casestudy's te ontwikkelen die illustratief zijn voor buyer persona's voor CPG-marktonderzoek
  • Klanttevredenheidsonderzoeken te gebruiken om online winkelonderzoek uit te voeren
  • Veldexperimenten uit te voeren op winkellocaties om meer te weten te komen over consumentengedrag in de winkel

De methoden voor consumentenmarktonderzoek variëren, maar het onderzoeksproces blijft meestal hetzelfde. Alle onderzoeken volgen doorgaans hetzelfde proces van 6 stappen:

Stap 1: Bepaal een doel voor uw onderzoek

Wat wilt u weten over uw doelmarkt? Of de reikwijdte van uw onderzoek nu heel smal of behoorlijk breed is, het instellen van een duidelijk doel of intentie voor uw onderzoek maakt het proces veel eenvoudiger. Als u geen specifieke intentie kunt bedenken, kunt u een verkennend onderzoek uitvoeren, zoals een open interview met een klant, om interessante onderzoeksonderwerpen te ontdekken.

Stap 2: Verzamel input over uw intentie

Hebt u een onderzoeksonderwerp in gedachten? Maak dan gebruik van bestaande informatiebronnen voordat u met uw eigen onderzoek begint. Eerdere studies, bedrijfsanalyses en human resources kunnen allemaal context en richting toevoegen aan uw intentie. Zo borduurt u verder op eerdere ervaring en expertise die leiden tot hypothesen die u kunt testen met methoden van consumentenonderzoek.

Stap 3: Kies een onderzoeksmethode en studieopzet

Bepaal welke onderzoeksmethode het beste bij uw onderzoeksvraag past. Als u bijvoorbeeld casestudy's wilt maken en u wilt verdiepen in 'big picture' -aspecten van consumentengedrag, zijn persoonlijke interviews vaak de beste keus. Enquêtes zijn uitermate geschikt om veel verschillende onderzoeksthema's voor consumentengedrag aan te pakken, en ze spelen vaak een sleutelrol in andere onderzoeksmethoden, zoals focusgroepen en experimenten.

Stap 4: Voer uw onderzoek uit

Wilt u nauwkeurige resultaten van uw consumentenonderzoek krijgen? Dan moet uw onderzoek een representatieve steekproef van uw doelmarkt omvatten, die bestaat uit deelnemers uit elke demografische groep in de markt. Als u bijvoorbeeld een experiment uitvoert op uw bedrijfslocaties, moeten de locaties een representatieve geografische steekproef zijn.

Als uw onderzoek enquêtes bevat, volg dan aanbevolen procedures voor het maken van effectieve enquêtes.

Stap 5: Bekijk uw resultaten

Zodra u een statistisch significant aantal reacties van deelnemers heeft ontvangen, kunt u beginnen met het doorzoeken van uw resultaten. Zoek naar patronen in uw gegevens en vergelijk uw werkelijke resultaten met eventuele hypothesen over consumentengedrag uit het begin van uw onderzoek. Er zijn een aantal tools waarmee u snel inzichten in onderzoeksgegevens van enquêtes kunt identificeren.

Stap 6: Presenteer uw resultaten

Wat voor nut heeft consumentenonderzoek als het niet aanzet tot verandering in uw bedrijf? Zet uw resultaten om in toegankelijke en bruikbare inzichten, zoals buyer persona's en marktsegmenten, die u met iedereen in uw organisatie kunt delen. Hiermee kan uw bedrijf zijn producten verbeteren, overtuigender marketingmateriaal maken en een betere klantenservice bieden.

Bent u klaar om aan de slag te gaan? Geef uw consumentenonderzoek een vliegende start met het sjabloon voor enquêtes over klantgedrag.

Brand manager

Brand managers kunnen met deze toolkit hun doelgroep beter begrijpen, het merk laten groeien en het rendement aantonen.

Meer dan alleen de Net Promoter® Score: waarom context zo belangrijk is

Hoe culturele verschillen impact hebben op de mondiale Net Promoter® Scores en hoe u met context uw NPS-gegevens beter kunt begrijpen

Bekijk SurveyMonkey-oplossingen voor consumentenproducten en -diensten

De branche voor consumentenproducten zoals consumentengoederen en horeca, gebruiken de inzichten van SurveyMonkey om de toekomst vorm te geven.

De oplossingen van SurveyMonkey voor de detailhandel

Zie hoe SurveyMonkey de detailhandel helpt veranderende markttrends bij te houden, succesvolle producten te ontwikkelen en geliefde merken op te bouwen.