Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

Wat is een kruistabel en wanneer wordt deze gebruikt

Een van de meest gebruikte tools voor gegevensanalyse is de kruistabel. Lees waartoe deze dient en hoe u kruistabellen gebruikt.

Kruistabelanalyses worden gebruikt om categoriale gegevens te analyseren. Lees verder en ontdek meer over kruistabelanalyse en het gebruik ervan. 

Een kruistabel is een nuttige analysetool die veel wordt gebruikt om de resultaten voor een of meer variabelen te vergelijken met die van een andere variabele. Kruistabellen worden gebruikt met gegevens op een nominale schaal. De variabelen worden zonder specifieke volgorde benoemd of gelabeld.

Kruistabellen zijn eigenlijk tabellen die resultaten tonen van een volledige groep enquêterespondenten en subgroepen daarvan. U kunt met kruistabellen relaties binnen de gegevens onderzoeken die mogelijk niet zo voor de hand liggen wanneer er alleen naar het totale aantal enquêtereacties wordt gekeken.

Met kruistabellen kunt u uw gegevens op verschillende manieren onderzoeken. Op deze manier krijgt u dieper inzicht in groepen binnen uw respondenten.

Het analyseren van omvangrijke gegevenssets kan moeilijk zijn. Het zoeken naar relevante inzichten binnen grote hoeveelheden gegevens waarop actie kan worden ondernomen, is nog moeilijker. Kruistabellen delen gegevens onder in subgroepen zodat ze gemakkelijk kunnen worden geïnterpreteerd. Ze tonen percentages en frequenties die kunnen veranderen wanneer ze worden afgezet tegen variabelen in andere categorieën. Het beter beheerbaar maken van gegevenssets op grote schaal, leidt tot minder fouten.

Via kruistabellen kunt u de relatie tussen een of meer variabelen onderzoeken. Dit leidt to meer inzichten op detailniveau. Zonder kruistabellen blijven deze inzichten misschien onopgemerkt in een zee aan gegevens. Het kan ook zijn dat er anders extra werk nodig is om ze te ontdekken. Gebruik meerdere filters om nog dieper in uw gegevens te duiken en nog meer details aan het licht te brengen.

Kruistabellen vereenvoudigen gegevenssets zodat u ze snel met elkaar kunt vergelijken. Dit betekent snellere inzichten voor nieuw marketingstrategieën op basis van de gegevens. U kunt bovendien letten op algemene trends in enquêtereacties en op basis daarvan actie ondernemen.

Wanneer u kruistabellen gebruikt, worden gegevenssets vereenvoudigd en onderverdeeld in subgroepen. De resulterende schone gegevens hebben een opmaak die eenvoudiger verwerkt kan worden. Ze kunnen bovendien gemakkelijk worden bekeken en gebruikt door onderzoeksprofessionals en teamleden zonder analytische training.

Kruistabellen worden meestal gebruikt voor informatie die kan worden onderverdeeld in elkaar uitsluitende groepen. Deze groepen worden ook wel categorische variabelen genoemd. Hiermee kunt u relaties binnen de gegevens te onderzoeken die mogelijk niet zo voor de hand liggen. In marktonderzoeken kan een kruistabelrapport de relatie tonen tussen twee of meer enquêtevragen uit het onderzoek.

Kruistabellen worden in meerdere bedrijfstakken en functies gebruikt. Voorbeelden van afdelingen die profiteren van kruistabelanalyses zijn:

HR-afdelingen kunnen kruistabellen gebruiken om gegevens te vergelijken van werknemersenquêtes over bedrijfscultuur, managementbegeleiding, werknemersbetrokkenheid en meer. HR-afdelingen kunnen via kruistabellen bekijken of er afdelingen met specifieke problemen of behoeften zijn die zij kunnen aanpakken.

Marktonderzoekteams kunnen met kruistabellen onbewerkte gegevens beter verwerkbaar maken voor besluitvorming door het management.

Klantenondersteuningsteams kunnen kruistabellen gebruiken om klanttevredenhei te vergelijken tussen langdurige en nieuwe klanten.

Schoolbesturen kunnen evaluatiegegevens van studenten over docenten gebruiken en deze in kruistabellen plaatsen. Dit kan worden gedaan op basis van het vak, het lestijdstip en andere gegevens die helpen om de educatieve ervaring voor studenten te verbeteren.

Een chi-kwadraattoets wordt gebruik om gegevens in een kruistabel te toetsen en te bepalen of ze wel of niet statistisch significant zijn. De resultaten zijn statistisch significant als de twee categoriale variabelen onafhankelijk (niet gerelateerd) zijn. Een chi-kwadraattoets is in de grond een correlatietoets voor categorische variabelen.

Hier volgen enkel termen die kunnen worden gebruikt als het gaat over kruistabellen:

 • Banners (cuts): namen bovenaan elke kolom die de categorieën van de gegevens benoemen
 • Categorieën: hoe variabelen worden gegroepeerd
 • Chi-kwadraattoets: dit een analyse om de statistische significantie te bepalen van gegevens in een kruistabel. Hierbij wordt vastgesteld of de vergeleken variabelen onafhankelijk zijn. Een maatstaf voor hoe werkelijke gegevens zich verhouden tot verwachte gegevens
 • Kolommen: cellen waarin gegevens verticaal worden getoond
 • Kolompercentage: een gegevensweergave die de kolomgegevens berekent die tot een bepaalde rij behoren
 • Telling (regelmaat): het totale aantal reacties dat in een rij of kolom valt
 • Kruistabel: een tabel die wordt gebruikt voor het analyseren van categoriale gegevens 
 • CSV: bestanden met door komma's gescheiden waarden worden gebruikt voor het exporteren van complexe gegevens. Deze kunnen daarna worden geïmporteerd, bijvoorbeeld een bestand met aantekeningen of een spreadsheet
 • Filters: deze worden gebruikt om uw kruistabel te richten op een bepaalde weergave van gegevens
 • Percentage: het percentage reacties dat in rijen of kolommen valt
 • Draaitabel: als u Excel gebruikt, kunt u met draaitabellen kruistabellen maken
 • Rijen: cellen waarin gegevens horizontaal worden getoond
 • Rijpercentage: een gegevensweergave die de rijgegevens berekent die tot een bepaalde kolom behoren
 • Statistisch significant: de vaststelling dat resultaten van gegevens niet kunnen worden verklaard door kans
 • Stubs: titels die de categorieën benoemen van gegevens die per rij worden getoond

Voorbeeld 1

Werknemerstevredenheid: het volgende voorbeeld is een kruistabel van SurveyMonkey dat is gemaakt met gegevens uit een enquête over werknemerstevredenheid. De enquête bestond uit meerkeuzevragen die zijn voorgelegd aan werknemers:

 • Hoe tevreden zijn ze op hun werk
 • Hoelang zijn ze van plan in hun functie te blijven werken
 • Hoelang werken ze al bij de organisatie
 • Hoeveel uur per dag werken ze (gemiddeld)
Wat is een kruistabel en wanneer wordt deze gebruikt

De vragen die groepen definiëren, bevinden zich in de kolommen. De vragen die worden gebruikt om groepen te vergelijken, bevinden zich in de rijen. Dit is de standaardopmaak van een kruistabelrapport.

Uit deze kruistabel blijkt dat er een relatie is tussen werknemers die langer bij het bedrijf werken en hun tevredenheidsniveau. Als u de relatie eenmaal hebt geïdentificeerd, kunt u deze verder verkennen om de hoofdoorzaak ervan te achterhalen. Op basis van de gegevens die u nu hebt, is het niet mogelijk om definitief te bepalen dat de ene variabele van invloed is op de andere. Anders gezegd, de gegevens laten een correlatie zien tussen een langdurig dienstverband en werknemerstevredenheid, maar impliceren geen causaliteit. 

Tip: wees voorzichtig wanneer u gegevens analyseert om te voorkomen dat u correlatie en causaliteit door elkaar haalt.

Voorbeeld 2:

Aankoopintentie: in dit voorbeeld wilt u ontdekken welk geslacht van enquêterespondenten eerder geneigd is om uw product te kopen.

Wat is een kruistabel en wanneer wordt deze gebruikt

Opnieuw staan de gegevens die de groepen definiëren in de kolommen (mannen en vrouwen). De vergelijkingsvraag staat in de rijen (zou u mijn parfum kopen?).

Als u alleen de algehele resultaten had bekeken zonder kruistabellen, blijkt dat 54% van de respondenten aangaf, bereid zijn uw product aan te schaffen. U zou geen duidelijk beeld hebben van de aankoopintentie op geslacht. Dit zou ongetwijfeld een rol spelen bij het persoonlijk afstemmen van uw marketinginspanningen.

Via kruistabellen ontdekt u dat 45% van alle respondenten zegt dat ze uw product absoluut opnieuw zullen kopen, en dat 66% van deze respondenten vrouw is. U kunt deze informatie gebruiken als richtlijn voor alles van het bepalen van een productnaam tot de verpakking en de boodschap.

Er zijn talloze inzichten die kunnen worden blootgelegd via kruistabellen. Hier zijn een paar voorbeelden van vragen die kunnen worden beantwoord via kruistabelrapporten.

Hoe verschillen klanttevredenheidsniveaus tussen nieuwe klanten en klanten die al eerder bij u hebben gekocht?

Wat is de relatie tussen klanttevredenheidsniveau en de bereidheid om ons product aan te bevelen?

Zijn uw meest tevreden klanten bereid om hun positieve reviews te delen via sociale mediakanalen?

Wat is de hoofdklacht van klanten die niet tevreden zijn over uw product?

Hoe denken werknemers op verschillende afdelingen over hun bedrijf?

Bestaat er een relatie tussen vestigingslocatie en tevredenheid? 

Is er bij mijn product een verschil in aankoopintentie tussen mannen en vrouwen?

Maakt leeftijd verschil uit voor onze merkbekendheid?

Hoe denken studenten in bepaalde programma's over de toegankelijkheid van hulpbronnen voor studenten?

Bestaat er een relatie tussen een bepaald studieprogramma en studenttevredenheid?

Wanneer u dieper moet graven en meer gegevens detailgegevens aan het licht wilt brengen, maakt u met kruistabellen en filters de meeste kans. Bespaar tijd, breng gedetailleerde inzichten aan het licht en haal meer uit uw gegevens met SurveyMonkey en kruistabelgegevens. Bezoek onze Help-sectie en lees meer over hoe u zelf een kruistabelrapport maakt.

Lijst met toolkits

Ontdek onze toolkits, waarmee u optimaal profiteert van feedback voor uw functie of sector.

Gemakkelijk aanvragen ontvangen via online aanvraagformulieren

Maak en wijzig aanvraagformulier gemakkelijk om aanvragen te ontvangen van werknemers, klanten en meer. Ga in een paar minuten aan de slag met onze door experts gemaakte sjablonen.

Boost uw bedrijf met online bestelformulieren

Maak en wijzig gemakkelijk bestelformulieren, ontvang betalingen of gebruik een van onze door experts gemaakte sjablonen om binnen minuten aan de slag te gaan.

Verzamel feedback waarop u actie kunt ondernemen met online evaluatieformulieren

Ontgrendel de kracht van feedback met de online evaluatieformulieren van SurveyMonkey. Ga vandaag nog aan de slag met onze opbouwfunctie voor formulieren.