Versies:

Laatste bijgewerkt: 1 juli 2021

Deze Specifieke servicevoorwaarden voor de Momentive Enterprise-service (SST’s) zijn aanvullende voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op het gebruik door de Klant van onze Enterprise-service (Service) en zijn onderworpen aan en opgenomen in de toepasselijke serviceovereenkomst van Momentive (Overeenkomst) die tussen de partijen is aangegaan. Begrippen die beginnen met een hoofdletter en die niet anderszins zijn gedefinieerd in deze Specifieke servicevoorwaarden, hebben de betekenis die is beschreven in de Overeenkomst.

Als het abonnement van de klant op de service eindigt, wordt er voor alle Eindgebruikersaccounts (waaronder alle beheerdersaccounts) binnen het SME-abonnement van de klant een downgrade uitgevoerd naar het laagste niveau voor een individueel persoonlijk account. Deze accounts verliezen de toegang tot de geavanceerde functionaliteit die alleen beschikbaar is voor de betaalde abonnementen voor ondernemingen. Deze individuele persoonlijke accounts zijn onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden op https://nl.surveymonkey.com/mp/legal/terms-of-use/ (Downgraden). Als de klant opnieuw zeggenschap over dergelijke accounts wil krijgen, moet hij of zij contact opnemen met de toepasselijke eindgebruikers. Dergelijke accounts worden gewoonlijk niet zonder toestemming van de eindgebruiker met de zeggenschap door Momentive overgeplaatst.

Als het bestelformulier een licentietype identificeert als een licentiebundel, houdt dit in dat deze licenties niet afzonderlijk kunnen worden aangeschaft. Deze moeten worden gekocht in bundels met het vermelde aantal licenties. Stel dat Starter-licenties in bundels van 100 licenties worden verkocht en er wordt bij een controle vastgesteld dat de klant 100 Starter-licenties heeft. Bij de volgende controle wordt vastgesteld dat de klant 101 licenties heeft. Bij deze klant wordt er dan een extra bundel van 100 beperkte licenties in rekening gebracht (pro rata voor het toepasselijke aantal volledige maanden dat resteert in de dan geldende termijn).