Resultatendashboard

Maak en deel nu eenvoudig dynamische enquêtedashboards met realtime resultaten.

Aan de slag

Het verhaal achter uw gegevens laten zien

Presenteer uw enquêteresultaten in een rapport waar gebruikers echt iets aan hebben. Met enquêtedashboards kunt u de belangrijkste resultaten onder de aandacht brengen en zelfs uw eigen aantekeningen toevoegen of vervolgstappen aanbevelen. U kunt meerdere dashboards voor één enquête maken. Bovendien blijven uw dashboards automatisch actueel en deelt u ze via een weblink met wie u maar wilt.

Focus op belangrijke resultaten

Door enquêtedashboards te creëren, maakt u in een handomdraai de belangrijkste details voor specifieke groepen zichtbaar. Laat uw belanghebbenden zien waar en hoe ze actie kunnen ondernemen op basis van uw enquêteresultaten.

Uw dashboard aanpassen

Of de resultaten nu bedoeld zijn voor uw baas, collega’s of klanten, u kunt eenvoudig aanpassen hoe u de gegevens deelt. Filter antwoorden, selecteer welke vragen worden getoond, maak grafieken door slepen-en-neerzetten en pas uw lay-out aan.

Tijdbesparing voor iedereen

Toon uw belanghebbenden alleen de informatie die ze willen of moeten zien. De gegevens worden automatisch ververst zodra nieuwe resultaten binnenkomen. U bent dus geen tijd kwijt aan het bijwerken van rapporten en presentaties.

Aan de slag

Actie ondernemen aan de hand van belangrijke meetgegevens

Wilt u uw Net Promoter Score® volgen, de belangrijkste stimulansen bepalen en ondertussen iedereen gemakkelijk op de hoogte houden?

Met resultatendashboards kunt u:

  • Gegevens filteren op maand of week en vervolgens grafieken naast elkaar zetten, zodat u scores uit verschillende periodes eenvoudig kunt vergelijken.
  • Opmerkingen toevoegen onder of naast afzonderlijke grafieken om wijzigingen aan te geven of meer context te bieden
  • Laten zien waar uw klanten blij van worden of juist niet
  • Grafieken en kleuren aanpassen om uw dashboards een eigen stijl te geven
  • Uw op gegevens gebaseerde aanbevelingen delen met directeuren, managers of zelfs uw eigen team

Aan de slag

Bent u klaar om uw eigen dashboard te maken?

Geef mensen de gegevens die ze nodig hebben

Wilt u alleen een paar belangrijke uitkomsten delen met specifieke groepen? Houd dan een driemaandelijkse enquête over werknemersbetrokkenheid in de hele organisatie en geef elk team inzichten waarop actie kan worden ondernomen.

Met resultatendashboards kunt u:

  • Gegevens filteren op afdeling, team of businessunit en afzonderlijke dashboards maken voor iedere groep
  • Belanghebbenden belangrijke punten laten zien door gegevens op te nemen over belangrijke kenmerken, zoals tevredenheid over het werk
  • Het uiterlijk van uw dashboards op maat maken met aangepaste kleuren
  • Laten zien hoe teams of afdelingen het doen ten opzichte van totale gemiddelden
  • Resultaten uit verschillende periodes vergelijken om zo trends en veranderingen in kaart te brengen

Een enquête maken

Bent u klaar om uw eigen dashboards op te zetten?

Maak vandaag nog uw eigen aangepaste dashboard

Een enquête maken